Національна академiя правових наук України

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності

імені академіка В.В. Сташиса

 

Питання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

 

Видається з 1997 року
Випуск 27

 

                                                               Харкiв
                                                               "Право"
                                                              2014

РОЗШИРЕНІ АНОТАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ


ЗМІСТ

ДО ІСТОРІЇ ІНСТИТУТУ

Сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю: історія становлення та основні результати діяльності

Наукові розробки сектора дослідження проблем запобігання злочинності


НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Борисов В.І., Фріс П.Л. Засади сучасної кримінально-правової політики України

Орловський Р.С. Історія розвитку кримінального законодавства про форми співучасті

Горох О.П. Щодо визначення меж перебігу строків давності притягнення до кримінальної відповідальності

Ус О.В.  Особливості кваліфікації діянь співучасників: аналіз постанов  Пленуму Верховного Суду України

Євтєєва Д.П.  До питання виділення злочинів проти сім’ї в окремий розділ КК України

Василевич В.В. Принципи кримінологічної політики України

Голіна В.В. Роль громадськості у здійсненні кримінологічної політики в Україн

Батиргареєва В.С. Спеціальна конфіскація як засіб запобігання злочинності в Україні

Колодяжний М.Г. Міжнародний вимір нормативного забезпечення участі громадськості у запобіганні злочинності

Христич І.О. Кримінологічна характеристика кримінальних проваджень, відкритих за ст. 383 КК України

Лобойко Л.М. Підстави і момент початку досудового розслідування

Глинська Н.В. Класифікація кримінальних процесуальних рішень та її значення для визначення специфіки стандартів їх доброякісності

Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К. Проблеми розроблення інноваційних засад техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції

Яковець І.С. Загальні підходи до визначення методів оптимізації процесу виконання кримінальних покарань

Автухов К.А.  Відомчі нормативно-правові акти у процесі реформування правового регулювання діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України


ПИТАННЯ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЙНИМИ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ

Настюк В.Я., Бєлєвцева В.В. Сутність і причини корупційних проявів в Україні

Крайник  Г.С. Неправомірна вигода як предмет корупційних злочинів в Україні

Шило О.Г., Глинська Н.В., Москвич Л.М. Корупційні ризики чинного кримінального процесуального законодавства України: окремі питання


ТРИБУНА ДОКТОРАНТА, АСПІРАНТА І ЗДОБУВАЧА

Дзюба А.Ю.  Проблеми взаємодії державних органів влади з громадськостю у запобіганні злочинності неповнолітніх в Україні

Калініна А.В. Вплив імміграційних процесів на стан злочинності в Україні на початку ХХІ ст.

Маршуба М.О. Относительно криминологической характеристики личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника

Новікова Є.А. Місце обмеження волі в системі покарань

Опанасенков О.І. Правове регулювання праці засуджених до позбавлення волі як засіб їх виправлення: сучасність і перспективи

Панова С.В. Крадіжка, поєднана із проникненням у житло, як явище соціальної дійсності

Резнікова Г.І. Обстановка розголошення професійних таємниць як елемент криміналістичної характеристики злочинів

Резнікова О.І. Проблеми використання віктимологічних даних у криміналістичній характеристиці злочинів

Шуміло О.О. Щодо визначення видів насильства серед учнівської молоді


РЕЦЕНЗІЇ

Рецензия на монографию Ардашова Р.А. «Важное монографическое исследование – вклад в теорию и практику противодействия преступности»


НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Огляд «круглого столу»: «Вплив практики Європейського Суду з прав людини на вітчизняну судову практику»

Огляд науково-практичного семінару «Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції»


Збірник № 27

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси