Національна академiя правових наук України

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності

імені академіка В.В. Сташиса

 

Питання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

 

Видається з 1997 року
Випуск 24

 

                                                               Харкiв
                                                               "Право"
                                                              2012


ЗМІСТ

ЗВІТИ ПРО ВИКОНАНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Фундаментальні та прикладні дослідження проблем боротьби зі злочинністю в Україні

Кримінально-процесуальні заходи вдосконалення діяльності органів кримінальної юстиції

Криміналістичні засоби та інноваційні технології у боротьбі зі злочинністю


НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Голіна В. В., Колодяжний М. Г. Нові підходи до запобігання злочинності в Україні

Шостко О. Ю., Дзюба Ю. П. До питання про поняття злочинної спільноти як форми співучасті

Головкін Б. М. Кримінологічний аналіз злочинності у паливно-енергетичній сфері

Батиргареєва В. С., Золотарьов О. І. Значення замісної терапії у запобіганні наркоманії та наркотичній злочинності

Зеленецкий В. С. Правовой статус официальности в современном уголовном процессе

Москвич Л. М. До питання вдосконалення судового управління в Україні

Житний О. О. Кримінальна відповідальність як універсальна юридична категорія (національний та міжнародно-правовий аспекти)

Пащенко О. О. Дослідження соціальної обумовленості закону України про кримінальну відповідальність (перша половина 90-х рр. ХХ ст.)

Павленко Т. А. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення аборту Плотнікова А. В. Хуліганство як соціально-правовий феномен

Михалко І. С. Реформування конституційно-правового статусу засуджених: зарубіжний досвід

Глинська Н. В. Поняття забезпечення доброякісності кримінальних процесуальних рішень

Шевчук В. М. Проблеми криміналістичної класифікації тактичних операцій


ТРИБУНА ДОКТОРАНТА, АСПІРАНТА І ЗДОБУВАЧА

Євтєєва Д. П. Питання родового та видового об’єктів злочину, передбаченого ст. 167 КК України

Шрамко С. С. Участь громадськості в охороні громадського порядку та запобіганні злочинності у радянський період

Полтава К. О. Специфіка детермінації автотранспортної злочинності, пов’язаної із загибеллю людей або тяжкими тілесними ушкодженнями

Марочкін О. І. Класифікація рішень слідчого при провадженні досудового розслідування

Хань О. О. Функції планування та програмування слідчих дій

Соколенко М. О. Ситуаційна зумовленість побудови алгоритмів допиту


РЕЦЕНЗІЇ

Рецензия на издание: Альбрехт П.-А. Забытая свобода. Принципы уголовного права в европейской дискуссии о безопасности : монография / Петер-Алексис Альбрехт ; пер. с нем. Г. Г. Мошака. – Харьков : Право, 2012. – 184 с. (Н. И. Панов)


НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Огляд науково-практичного семінару «Правові та інституційні механізми протидії корупційним правопорушенням»
(О. М. Овчаренко)


НАШІ ВІТАННЯ

Степанюк Анатолій Хомич

Христич Інна Олександрівна


Збірник № 24

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси