Засідання Вченої ради 31 січня 2018 року

1. Наукова доповідь  за темою дослідження «Просторова профілактика злочинності: зарубіжний досвід й шляхи упровадження в Україні»  
Доповідач – завідувач відділу кримінологічних досліджень НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н., ст.н.с. Колодяжний М.Г.

 
2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем запобігання злочинності
Доповідач – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження проблем запобігання злочинності НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф.  Голіна В.В.
 
3. Про затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантам НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.
 
4. Про затвердження нового складу Вченої ради НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.
 
5. Різне
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси