Засідання Вченої ради 29 листопада 2017 року

1. Наукова доповідь «Якість нормативного регулювання інституту повідомлення про підозру у контексті принципу правової визначеності» 
Доповідач – провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Глинська Н.В.

 
2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем злочинності та її причин НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження проблем злочинності та її причин НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н. Головкін Б.М.
 
3. Про затвердження індивідуальних планів роботи аспірантів НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України першого року навчання
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.
 
4. Про затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантам НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.
 
5. Про рекомендацію до друку Вип. 34 збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочин6ністю»
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

6. Різне
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси