Засідання Вченої ради 29 квітня 2015 року

1. Наукова доповідь за темою «Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень»
Доповідач – с.н.с. сектора дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н., ст. наук. співробіт. Глинська Н.В.

2. Інформація про роботу сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – головний науковий співробітник сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., доц. Демидова Л.М.

3. Інформація про науково-методичне забезпечення підготовки аспірантів та здобувачів Інституту до заліку з дисципліни «Основи науково-дослідної діяльності»
Доповідач – головний науковий співробітник сектора дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н. Сердюк О.В.

4. Інформація про хід виконання робіт за проектом «Теоретичні і прикладні проблеми запобігання і протидії корупції в Україні» напряму «Соціально-правові проблеми протидії корупційним правопорушенням»
Доповідач – головний науковий співробітник сектора дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н. Сердюк О.В.

5. Про рекомендацію до друку наукових праць співробітників Інституту
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

6. Різне

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси