Засідання Вченої ради 29 березня 2017 року

1. Наукова доповідь за темою дослідження «До питання про єдність термінології у КК України»
Доповідач – провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н., доц. Пащенко О.О.

2. Про атестацію наукової роботи стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих учених, к.ю.н. Нетеси Н.В.
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

3. Про затвердження результатів атестації аспірантів НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

4. Про рекомендацію до друку наукових праць співробітників Інституту
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

5. Різне

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси