Засідання Вченої ради 28 січня 2015 року

1. Наукова доповідь за темою «Організаційно-правові форми участі громадськості у запобіганні злочинності в Україні»
Доповідач – м.н.с. сектора дослідження проблем запобігання злочинності НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України Шрамко С.С.

2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – зав. сектора дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Шило О.Г.

3. Про затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів і здобувачів Інституту
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

4. Про укладення угод з аспірантами першого року навчання
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

5. Про затвердження Програми заліку з дисципліни «Основи науково-дослідної діяльності» та методичні рекомендації з підготовки реферату
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

6. Різне

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси