Засідання Вченої ради 28 лютого 2018 року

1. Наукова доповідь «Законодавче забезпечення судово-контрольної діяльності в кримінальному провадженні: чинна модель, новітні зміни та тенденції розвитку»
Доповідач – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф.  Шило О.Г.

2. Інформація про роботу сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю
Доповідач – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф.  Демидова Л.М.

3. Про затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантам НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.
 
4. Про затвердження додаткових програм аспірантів НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – заступник директора НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.
 
5. Про рекомендацію до друку наукових праць співробітників Інституту
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.
 
6. Різне
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси