Засідання Вченої ради 27 вересня 2017 року

1. Наукова доповідь за темою дослідження «Комплексний підхід до запобігання корупції у приватній сфері» 
Доповідач – науковий співробітник сектора дослідження проблем злочинності та її причин НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н. Новіков О.В.
 
2. Про стан та підготовку до міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації», що відбудеться 12-13 жовтня 2017 року
Доповідач – головний науковий співробітник сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Демидова Л.М.
 
3. Про атестацію наукової роботи стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.
 
4. Про атестацію роботи аспірантів НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України за підсумками другого та третього років навчання
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.
 
5. Доповідь відповідального секретаря про роботу приймальної комісії НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – відповідальний секретар приймальної комісії НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н., ст. наук. співробіт. Колодяжний М.Г.
 
6. Про укладення угод зі студентами аспірантури НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України першого року навчання та призначення їм наукових керівників
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.
 
7. Про затвердження Пояснювальної записки до проекту Закону України, підготовленої співробітниками Інституту.
Доповідач – провідний науковий співробітник сектора дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н. Глинська Н.В.

8. Різне
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси