Засідання Вченої ради 26 червня 2018 року

1. Наукова доповідь на тему ««Нульова толерантність» до корупції: проблеми застосування в нормотворчій діяльності та запобіганні злочинності» 
Доповідач – к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Валуйська М.Ю.

2. Про затвердження Звіту роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України за І півріччя 2018 р.
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.
 
3. Про затвердження плану роботи Вченої ради НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України на ІІ півріччя 2018 р.
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.
 
4. Про затвердження Пояснювальної записки до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо отримання засудженими до позбавлення волі грошової винагороди під час здобуття ними освіти»
Доповідач – завідувач відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Степанюк А.Х. 

5. Про затвердження результатів атестації здобувачів НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

6. Інформація про хід складання іспитів аспірантами НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.
 
7. Різне
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси