Засідання Вченої ради 26 березня 2014 року

1. Наукова доповідь за темою «Кримінальна відповідальність за заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах»
Доповідач – молодший науковий співробітник сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України Кумановський М.В.

2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – старший науковий співробітник сектора дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н., ст. наук. співробіт. Глинська Н.В.

3. Про атестацію роботи аспірантів НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України: Наваляної Я.Т., Ведернікової Г.О., Резникової О.І., Резнікової Г.І., Калініної А.В., Косіченко А.С., Дзюби А.Ю., Дубович О.В., Гальцової О.В, Карєліна В.В., Новікової К.А. за підсумками першого, другого та третього років навчання
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст.. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

4. Про атестацію наукової роботи стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених Колодяжного М.Г. – к.ю.н., старшого наукового співробітника сектора дослідження проблем запобігання злочинності НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

5. Про затвердження типових посадових інструкцій молодшого наукового співробітника та наукового співробітника НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

6. Про хід підготовки до науково-практичного семінару «Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції», який відбудеться 24 квітня 2014 р.
Доповідач – зав. сектора дослідження проблем запобігання злочинності НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Голіна В.В.

7. Про затвердження додаткових програм аспірантів НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст.. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

8. Про затвердження Доповідної записки до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення антикорупційного законодавства України)»
Доповідач – науковий співробітник лабораторії дослідження правових проблем запобігання та протидії корупції НДІ ВПЗ імені акад. В.В. Сташиса НАПрН України НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н. Крайник Г.С.

9. Різне

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси