Засідання Вченої ради 25 лютого 2015 року

1. Наукова доповідь за темою «Інформаційне забезпечення розслідування злочинів корупційної спрямованості»
Доповідач – н.с. сектора проблем криміналістичного дослідження організованої злочинності та корупції НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н. Павлюк Н.В.

2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем запобігання злочинності НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – зав. сектора дослідження проблем запобігання злочинності НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Голіна В.В.

3. Про затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів і здобувачів Інституту
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

4. Про уточнення теми дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук к.ю.н. Глинської Н.В.
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

5. Різне

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси