Засідання Вченої ради 25 квітня 2018 року

1. Наукова доповідь «Поняття та елементи системи кримінального процесуального законодавства»
Доповідач – науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н. Марочкін О.І.

2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем злочинності та її причин
Доповідач – головний науковий співробітник  відділу кримінологічних досліджень НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н. Головкін Б.М. 
 
3. Про затвердження результатів атестації аспірантів НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І. 
 
4. Про хід підготовки до XІI Всеукраїнського  фестивалю  науки, що проводитиметься 16-18 травня 2018 р.
Доповідач – головний науковий співробітник сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю, д.ю.н., проф. Демидова Л.М., старший науковий співробітник сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю, к.ю.н. Євтєєва Д.П.
 
5. Про затвердження Пояснювальної записки до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо удосконалення структури установ виконання покарань»
Доповідач – завідувач відділом дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Степанюка А.Х. 
 
6. Різне
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси