Засідання Вченої ради 25 березня 2015 року

1. Наукова доповідь за темою «Психологічний профіль як окремий напрям моделювання особи невідомого злочинця»
Доповідач – м.н.с. лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України Гетьман Г.М.

2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем злочинності та її причин НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – зав. сектора дослідження проблем злочинності та її причин НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Головкін Б.М.

3. Інформація про науково-методичне забезпечення підготовки аспірантів та здобувачів Інституту до заліку з дисципліни «Основи науково-дослідної діяльності»
Доповідач – головний науковий співробітник сектора дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н. Сердюк О.В.

4. Про атестацію роботи аспірантів НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України: Скоромного Д.А., Кущева О.О., Наваляної Я.Т., Ведернікової Г.О., Резникової О.І., Резнікової Г.І., Калініної А.В., Дзюби А.Ю. за підсумками першого, другого та третього років навчання
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

5. Про рекомендацію до друку наукових праць співробітників Інституту
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

6. Різне

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси