Засідання Вченої ради 24 грудня 2014 року

1. Наукова доповідь «Законодавчі моделі обмеження волі»
Доповідач – молодший науковий співробітник сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України Новікова К.А.

2. Про затвердження звітів секторів і лабораторій Інституту про стан наукових досліджень у 2014 році
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

3. Про затвердження Звіту НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України про стан наукових досліджень у 2014 році
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

4. Про затвердження Анотованих звітів за 2014 рік та Технічних завдань науково-дослідних робіт на 2015 рік секторів і лабораторій НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

5. Про затвердження робочих планів секторів і лабораторій Інституту за темами наукових досліджень, що фінансуватимуться з коштів державного бюджету у 2015 році
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

6. Про затвердження Зведеного календарного плану науково-дослідних робіт НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України у І-ІV кв. 2015 р. за темами наукових досліджень, що фінансуватимуться з коштів Державного бюджету України у 2015 році
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

7. Про затвердження переліку тем, які фінансуватимуться з коштів Державного бюджету з 2015 р.
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

8. Про затвердження плану роботи Вченої ради на І півріччя 2015 року
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

9. Про затвердження тем кандидатських дисертацій та індивідуальних планів роботи аспірантів і здобувачів НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С
.

10. Різне

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси