Засідання Вченої ради 23 травня 2018 року

1. Наукова доповідь «Сучасні підходи до визначення поняття «конверсійний (конвертаційний) центр»»
Доповідач – здобувач лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України Білоус О.П.

2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства 
Доповідач – завідувач відділом дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Степанюк А.Х. 
3. Про затвердження результатів атестації наукових співробітників НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

4. Про затвердження Пояснювальної записки до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо отримання засудженими до позбавлення волі грошової винагороди під час здобуття ними освіти»
Доповідач – завідувач відділом дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Степанюка А.Х. 

5. Про затвердження Тематичного плану науково-дослідних робіт, що фінансуватимуться із коштів Державного бюджету України, на 2019 р.
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст.н.с. Батиргареєва В.С.

6. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» вип. 35
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.
 
7. Різне
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси