Засідання Вченої ради 22 жовтня 2014 року

1. Наукова доповідь «Юридична відповідальність судді: теоретичні засади»
Доповідач – т.в.о. зав. сектора дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н. Овчаренко О.М.

2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – зав. сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Степанюк А.Х.

3. Про результати складання іспитів кандидатів у аспіранти НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України та про призначення наукових керівників аспірантам Інституту
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

4. Укладення угод з аспірантами НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України першого року навчання
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

5. Про висунення монографії Овчаренко О.М. «Юридична відповідальність судді: теоретико-прикладне дослідження» на участь у конкурсі на присудження щорічної премії імені Святого Володимира за краще науково-практичне видання
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

6. Про рекомендацію до друку наукових праць співробітників НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси