Засідання Вченої ради 22 червня 2016 року

1. Наукова доповідь за темою «Інформаційне забезпечення розслідування корупційних злочинів: шляхи та засоби»
Доповідач – науковий співробітник сектора проблем криміналістичного дослідження організованої злочинності та корупції НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н. Резнікова О.І.

2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – завідувач відділу дослідження проблем кримінального процесу, криміналістики та судоустрою НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Лобойко Л.М.

3. Про затвердження Звіту роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України за І півріччя 2016 р.
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

4. Про Затвердження плану роботи Вченої ради НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України на ІІ півріччя 2016 р.
Доповідач – вчений секретар НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н. Нетеса Н.В.

5. Про затвердження результатів атестації докторанта НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України Шепітька М.В.
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

6. Різне

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси