Засідання Вченої ради 20 квітня 2016 року

1. Наукова доповідь за темою «Психологічні особливості віктимної особистості»
Доповідач – старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.псих.н., доц. Шевченко Л.О.

2. Інформація про роботу сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Демидова Л.М.

3. Про затвердження проекту Положення про збірник наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» (розміщений на сайті НДІВПЗ: http://ivpz.org/images/pdf/pologennya_pro_zbirnik_proekt.pdf)
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

4. Про затвердження результатів атестації здобувачів НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України за підсумками другого, третього та четвертого років навчання.
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

5. Про затвердження Пояснювальної записки до проекту Закону України, підготовленої співробітниками Інституту
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

6. Інформація про орієнтовний план заходів НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України в рамках проведення Десятого всеукраїнського фестивалю науки 16-22 травня 2016 р.
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

7. Про затвердження Додаткових програм аспірантам і здобувачам Інституту                                            
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

8. Про внесення змін до складу Вченої ради Інституту
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

9. Різне

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси