Засідання Вченої ради 17 вересня 2014 року

1. Наукова доповідь «Поняття латентної віктимізації від злочинних посягань»
Доповідач – зав. сектора дослідження проблем злочинності та її причин НДІ ВПЗ імені академіка  В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Головкін Б.М.

2. Інформація про роботу лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – зав. лабораторією «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Шепітько В.Ю.

3. Про затвердження тем кандидатських дисертацій та індивідуальних планів роботи аспірантів і здобувачів Інституту
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

4. Про рекомендацію до друку наукових праць співробітників НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

5. Про затвердження Пояснювальних записок до проектів Законів України
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

6. Різне

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси