Засідання Вченої ради 17 вересня 2014 року

1. Наукова доповідь «Політичні та правові проблеми протидії корупції»
Доповідач – зав. лабораторії дослідження правових проблем запобігання та протидії корупції, д.ю.н., проф. Настюк В.Я.

2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю
Доповідач – в.о. зав. сектора дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н. Овчаренко О.М.

3. Про стан та підготовку до міжнародної науково-практичної конференції «Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків», що відбудеться 9-10 жовтня 2014 року
Доповідач – в.о. зав. сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., доц. Демидова Л.М.

4. Про атестацію наукової роботи стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених Колодяжного М.Г. – к.ю.н., старшого наукового співробітника сектора дослідження проблем запобігання злочинності НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

5. Про висунення кандидатури на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

6. Про зміни у складі Вченої ради НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

7. Про затвердження результатів атестації роботи аспірантів НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України: Ведернікової Г.О., Наваляної Я.Т., Рєзникової О.І., Рєзникової Г.І., Калініної А.В., Дзюби А.Ю., Гальцової О.В., Дубович О.В., Марочкіна О.І., Новікової К.А. за підсумками першого, другого та третього років навчання
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

8. Про рекомендацію до друку наукових праць співробітників НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

9. Різне

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси