Засідання Вченої ради 01 листопада 2017 року

1. Наукова доповідь «Міжнародні стандарти та рекомендації національного законодавства щодо динамічної безпеки в установах виконання покарань» 
Доповідач – головний науковий співробітник сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства  НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Яковець І.С., старший науковий співробітник сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства  НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н., ст. наук. співробіт. Автухов К.А.
 
2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Шило О.Г.
 
3. Про затвердження індивідуальних планів роботи аспірантів НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України першого року навчання
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.
 
4. Про затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантам НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.
 

5. Різне
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси