Засідання Вченої ради 21 червня 2017 року

1. Наукова доповідь за темою дослідження «Проблеми судово-експертного забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального кримінального процесу» 
Доповідач – провідний науковий співробітник лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н., ст. наук. співробіт. Авдєєва Г.К.

 
2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – завідувач сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Степанюк А.Х.

3. Про затвердження Звіту роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України за І півріччя 2017 р.
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.
 
4. Про затвердження плану роботи Вченої ради НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України на ІІ півріччя 2017 р.
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.
 
5. Про затвердження результатів атестації здобувачів НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.
 
6. Про затвердження результатів атестації докторанта НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України Шепітька М.В.
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.
 
7. Про затвердження Доповідної записки до проекту Закону України, підготовленої співробітниками Інституту.
Доповідач – старший науковий співробітник сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства  НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н., ст. наук. співробіт. Автухов К.А.
 
8. Різне

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси