Академiя правових наук України

Науково-дослiдний інститут вивчення проблем злочинності

 

Питання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 5

Харкiв
"Прапор"
2001

 

З М I С Т

 

Голiна В. В.
Кримінологічна характеристика злочинів, пов'язаних з незаконним позбавленням волі і викраденням чужої дитини (статті 123,124 КК України)
.

Кальман О.Г., Христич І.О., Бойко Ю.Г.
Проблеми підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів по виявленню причин та умов і профілактиці економічних злочинів.

Зеленецький В.С., Файєр Д.А.
Економіко-правова характеристика злочинних зловживань у сфері приватизації державного майна в Україні.

Степанюк А.Х.
Теоретичні та практичні проблеми імплементації міжнародних стандартів поводження із засудженими в діяльності адміністрації виправно-трудових установ (за результатами моніторингу).

Салтєвський М.В.
Криміналістична профілактика в наукових дослідженнях сучасної злочинності.

Перепелиця О.І.
Кримінальна відповідальність за порушення порядку
зайняття господарською та банківською діяльністю
(стаття 202 КК України).


ТРИБУНА ДОКТОРАНТА I АСПIРАНТА

Сiбiльова Н. В.
Деякі питання диференціації процесуальної форми при здійсненні правосуддя по окремих категоріях кримінальних справ.

Хотенець В.М., Шило О.Г.
Право на справедливий розгляд кримінальної справи
у суді (до застосування статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод).

Батиргареєва В.С.
Типологія злочинців, які вчинили розбій з проникненням у житло.

Гура Р.М.
Форми виконання позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як кримінальне покарання.


НАУКОВА ЖИТТЯ

Проблеми боротьби з тероризмом (науково-практичний семінар) (В.М. Хотенець, В.С. Батиргареєва).


НАШІ ВІТАННЯ

Ю.М. Грошевому - 70 років


 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси