Академiя правових наук України
Науково-дослідний інститут вивченя проблем злочинностi

 

Питання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 1

 

Харкiв "Прапор"
1997

 

З М I С Т 

Тацій В.Я.
Читачам та редакційній колегії Збірника наукових праць.

Борисов В.І.
Слово до читача.


Від редколегії: Кожевніков Г.К., Давиденко Л.М., Коновалова В.О., Хотенець В.М., Янович Ю.П. Науково обґрунтовані норми навантаження та належні умови праці слідчих підрозділів як важливий чинник їх якісної діяльності.

Зеленецький В.С. Рекомендації правоохоронним і судовим органам "Про принципи впровадження результатів наукових досліджень у практику боротьби зі злочинністю".

Салтєвський М.В., Дрюченко О.Я., Голобродський О.Ю., Губанов В.О., Фурса В.І. Проблеми розробки науково-прикладних програм використання досягнень науки і техніки у боротьбі з найбільш тяжкими злочинами.


ЗАКОНОПРОЕКТНI РОБОТИ

Про стан законодавства щодо боротьби з корупцією і організованою злочинністю та пропоновані зміни і доповнення до нього.

Ювілеї, пам'ятні дати

М.В. Салтєвському - 80 років

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси