Збірник 22Національна Академiя правових наук України

Інститут вивчення проблем злочинності

 

Питання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

 

Видається з 1997 року
Випуск 22

Харкiв
"Право"
2011

 

ЗМІСТ

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Зеленецький В.С. Нормативні засади забезпечення якості кримінально-процесуальної діяльності

Голіна В.В., Колодяжний М.Г. Поняття та особливості регіонального планування запобігання злочинності в Україні

Шостко О.Ю. Мережна організація – нова риса сучасної організованої злочинності

Дорош Л.В.,  Марадіна Ю.С. До проблеми визначення безпосереднього об’єкта катування

Пащенко О.О. Вирішення проблеми соціальної обумовленості законодавства про кримінальну відповідальність у радянській науці другої половини  80 - х рр. ХХ сторіччя

Ус О.В. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку

Головкін Б.М. Відвернення і припинення замислених, підготовлюваних і вчинюваних корисливих насильницьких злочинних посягань (частина 2)

Лукашевич С.Ю. Синергетичний підхід до системи запобігання злочинності в Україні

Овчаренко О.М. Проблема використання сучасних технологій в організації роботи суду

Овчаренко О.М., Дунаєва Т.Є. Методики оцінювання рівнів корупції: національний та міжнародний досвід

Яковець І.С. Система виконання покарань Швейцарії (частина 2)

Кононенко В.П., Федорченко А.В. Вимоги європейського суду з прав людини щодо умов утримання в установах виконання покарань

Давиденко С.В. Проблема відшкодування заподіяної злочином шкоди в кримінальному судочинстві України


ТРИБУНА ДОКТОРАНТА, АСПІРАНТА І ЗДОБУВАЧА

Москвич Л.Н. Доступність суду як стандарт ефективної організації судоустрою

Перепелиця А.Б. Щодо визначення поняття службової особи: історичний огляд

Федоренко Д.М. Проблеми наступності норм про кримінальну відповідальність за вимагання

Князєва Д.О. Правове регулювання україно − іспанської боротьби зі злочинністю

Масалов М.С. Поняття та ознаки пожежі та їх криміналістичне значення

Хань О.О. Планування та програмування слідчих дій: поняття, природа та призначення

Бандуріна Я.Ю. Способи вчинення контрабанди автотранспортних засобів: криміналістичні проблеми

Нетеса Н.В. Суспільно – небезпечні наслідки порушення правил охорони  або використання надр (ст.240КК)

Курафєєв В.В. Порушення рівності громадян, залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань: конституційний та кримінально – правовий аспект

Марченко М.Ю. Кримінологічна характеристика злочинності у сфері самовільного зайняття земельних ділянок та самовільного будівництва

Юшко В.О. Роль та значення кримінально – процесуального пізнання у правоохоронній діяльності


РЕЦЕНЗІЇ

Зеленецький В.С., Лобойко Л.М. «Кримінально – процесуальна наука в особах»


НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Огляд наукового семінару: «Захист прав і законних інтересів особи у кримінальному судочинстві»

Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції «10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн»


НАШІ ВІТАННЯ

Юрій Михайлович  Грошевий

ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА СТАШИС


Збірник № 22

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси