ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ВИСТУПІВ

Презентація збірника міжнародної науково-практичної конференції за темою «Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність» планується на її засіданні.

Прийом заявок на участь у міжнародній науково-практичній конференції із зазначенням теми наукової доповіді або повідомлення та тез виступів - до 10 липня  2012 року.

При підготовці матеріалів для опублікування організаційний комітет просить дотримуватися таких вимог:

- публікація для членів ВГО «Асоціація кримінального права»; докторів наук та професорів; громадян інших держав – безкоштовно;

- публікація для осіб, які не є членами ВГО «Асоціація кримінального права» – здійснюється на платній основі (25 гривень за сторінку).

Сплату можна зробити за такими реквізитами:

Отримувач

Інститут вивчення проблем злочинності

інд. код. – 23464860,

розрахунковий рахунок № 31250272210316,

банк – ГУДКСУ у Харківські області, МФО 851011,

призначення платежу – участь у конференції.

- тези доповідей та повідомлень мають бути набраними на комп'ютері (редактор Word for Windows), записаними на дискеті та надрукованими на папері формату А 4 шрифтом Тіmes New Roman № 14, міжрядковий інтервал - 1,5, поля сторінки: зліва - 2,0 см, справа - 1,0 см, зверху - 2,0 см, знизу - 2,0 см;

- назва тез доповіді чи повідомлення надрукована великими літерами;

- анотація після назви тез доповіді чи повідомлення не більше 1-2 речень українською та російською мовами;

- посилання на бібліографічні джерела оформлюються відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»;

- обсяг тез (із заголовком та відомостями про автора) не повинен перевищувати 5-ти сторінок – для наукової доповіді та 3-х сторінок – для наукового повідомлення;

- тези виступів на паперовому носії  разом з дискетою слід направляти не пізніше вказаного терміну на адресу оргкомітету або електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Наша адреса:

- кафедра кримінального права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»,

вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024;

- Інститут вивчення проблем злочинності НАПрН України,

вул. Пушкінська, 49, м. Харків, 61002.

Телефон для довідок:

+38  (057) 715-62-08 (Борисов Вячеслав  Іванович);

+38  (057) 704-92-12 (Тютюгін Володимир Ілліч).

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси