ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Вагомим здобутком Інституту є його наукова друкована продукція: монографії, науково-практичні та навчальні посібники, підручники, коментарі, довідкова література, словники, наукові статті та тези доповідей у збірниках наукових праць і наукових журналах, інші наукові публікації.

Обсяг наукових публікацій збільшується із року в рік. Якщо у 1996 р. обсяг наукової друкованої продукції склав всього 21,58 друкованих аркушів, то у 2012 р. він досяг 894,8 друкованих аркушів. Протягом 2013 р. науковці Інституту опублікували 16 монографій; 12 підручників, науково-практичних посібників та курсів лекцій; 3 збірника наукових праць, 237 наукових статей та тез наукових доповідей; 25 коментарів,  збірників нормативних актів та довідників, тощо. У 2014 р. науковцями Інституту опублікувано : 7 монографій; 15 підручників, науково-практичних посібників та курсів лекцій; 6 збірників наукових праць; 304 наукові статті та тези наукових доповідей, тощо. Протягом 2015 р. науковці Інституту опублікували 10 монографій; 15 підручників, науково-практичних посібників та курсів лекцій; 5 збірників наукових праць; 252 наукові статті та тези наукових доповідей, тощо.

Протягом 2016 р. науковці Інституту опублікували 7 монографій; 18 підручників, науково-практичних посібників та курсів лекцій; 3 збірників наукових праць; 259 наукові статті та тези наукових доповідей, тощо.

Протягом 2017 р. науковці Інституту опублікували 8 монографій; 23 підручника, навчальних, науково-методчних та науково-практичних посібника та курсів лекцій; 7 збірників наукових праць; 295 наукових статтей та тез наукових доповідей, тощо.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси