Засідання Вченої ради 21 травня 2014 року

1. Наукова доповідь «Інформаційні технології у структурі техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції»
Доповідач – старший науковий співробітник лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьби зі злочинністю» НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н., доц. Білоус В.В.

2. Інформація про роботу сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – зав. сектором дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н., доц. Пащенко О.О.

3. Про результати складання іспитів аспірантами та здобувачами НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

4. Затвердження Тематичного плану науково-дослідних робіт, що фінансуються з коштів державного бюджету, на 2015 рік НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН  України, д.ю.н., проф. Борисов В.І.

5. Про рекомендацію до друку випуску 27 збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

6. Різне

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси