Засідання Вченої ради 16 квітня 2014 року

1. Наукова доповідь за темою «Концептуальні основи побудови сучасного кримінального процесу України: загальні положення і досудове розслідування»
Доповідач – головний науковий співробітник сектора дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Лобойко Л.М.

2. Інформація  про хід виконання робіт за проектом «Теоретичні та прикладні проблеми запобігання і протидії корупції в Україні» напряму «Адміністративно-правове регулювання протидії корупції»
Доповідач – завідувач лабораторії дослідження правових проблем запобігання та протидії корупції НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Настюк В.Я.

3. Про уточнення теми дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Кумановського М.В.
Доповідач – заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ імені академіка  В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Батиргареєва В.С.

4. Про затвердження теми кандидатської дисертацій здобувача Інституту Мороз Н.О.
Доповідач – директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Борисов В.І
.

5. Про затвердження Доповідної записки до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку призначення та виконання покарання у виді довічного позбавлення волі»
Доповідач – провідний науковий співробітник сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства НДІ ВПЗ імені акад. В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н., ст. наук. співробіт. Яковець І.С.

6. Різне

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси