ВЧЕНА РАДА
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

І. Склад Вченої ради Інституту

Голова Вченої ради

Борисов Вячеслав Іванович, директор Інституту, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України (спеціальність 12.00.08).

Заступник голови Вченої ради

Батиргареєва Владислава Станіславівна, заступник директора з наукової роботи Інституту, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (спеціальність 12.00.08).

Секретар Вченої ради

Нетеса Наталія Володимирівна, вчений секретар Інституту, кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.08).


Члени Вченої ради:

1. Голіна Володимир Васильович – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження проблем запобігання злочинності, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України (спеціальність 12.00.08);

2. Головкін Богдан Миколайович – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження проблем злочинності та її причин, доктор юридичних наук, доцент (спеціальність 12.00.08);

3. Демидова Людмила Миколаївна – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю, доктор юридичних наук, доцент (спеціальність 12.00.08);

4. Журавель Володимир Андрійович – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора проблем криміналістичного дослідження організованної злочинності та корупції, доктор юридичних наук, професор,  член-кореспондент  НАПрН України (спеціальність 12.00.09);

5. Колодяжний Максим Геннадійович – завідувач відділу кримінологічних досліджень, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (спеціальність 12.00.08);

6. Лобойко Леонід Миколайович –завідувач відділу дослідження проблем кримінального процесу, криміналістики та судоустрою, доктор юридичних наук, професор (спеціальність 12.00.08);

7. Прасолова Раїса Олександрівна – головний бухгалтер;

8. Степанюк Анатолій Хомич – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства, доктор юридичних наук, професор (спеціальність 12.00.08);

9. Шепітько Валерій Юрійович – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю», доктор юридичних наук, професор,  академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України (спеціальність 12.00.09);

10. Шило Ольга Георгіївна – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт  сектора дослідження проблем судової, прокурорської та  слідчої діяльності, доктор юридичних наук, професор (спеціальність 12.00.09), заслужений діяч науки і техніки України.


ІІ. Засідання Вченої ради Інституту

 

Засідання Вченої ради 28 грудня 2016 р.

Засідання Вченої ради 23 листопада 2016 р.

Засідання Вченої ради 26 жовтня 2016 р.

Засідання Вченої ради 21 вересня 2016 р.

Засідання Вченої ради 22 червня 2016 р.

Засідання Вченої ради 25 травня 2016 р.

Засідання Вченої ради 20 квітня 2016 р.

Засідання Вченої ради 23 березня 2016 р.

Засідання Вченої ради 24 лютого 2016 р.

Засідання Вченої ради 27 січня 2016 р.

Засідання Вченої ради 23 грудня 2015 р.

Засідання Вченої ради 18 листопада 2015 р.

Засідання Вченої ради 21 жовтня 2015 р.

Засідання Вченої ради 23 вересня 2015 р.

Засідання Вченої ради 24 червня 2015 р.

Засідання Вченої ради 27 травня 2015 р.

Засідання Вченої ради 29 квітня 2015 р.

Засідання Вченої ради 25 березня 2015 р.

Засідання Вченої ради 25 лютого 2015 р.

Засідання Вченої ради 28 січня 2015 р.

Засідання Вченої ради 24 грудня 2014 р.

Засідання Вченої ради 19 листопада 2014 р.

Засідання Вченої ради 22 жовтня 2014 р.

Засідання Вченої ради 17 вересня 2014 р.

Засідання Вченої ради 18 червня 2014 р.

Засідання Вченої ради 21 травня 2014 р.

Засідання Вченої ради 16 квітня 2014 р.

Засідання Вченої ради 26 березня 2014 р.

Засідання Вченої ради 19 лютого 2014 р.

Засідання Вченої ради 23 січня 2014 р.


ІІІ. План роботи Вченої ради Інституту


ПЛАН
роботи Вченої ради Науково-дослідного інституту
вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
на
ІІ півріччя 2016 р.

Дата проведення Вченої ради

 Питання, що плануються до обговорення

Хто готує довідку та проект рішення

 Доповідачі

21.09.16 р.
1. Наукова доповідь за темою дослідження «Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції»
 
2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства
 
3. Про стан та підготовку до міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування», що відбудеться 6-7 жовтня 2016 року
 
4. Про атестацію наукової роботи стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених
 
5. Про атестацію роботи аспірантів НДІ ВПЗ імені академіка                    В.В. Сташиса НАПрН України: Барабаш А.А., Бобровського М.К., Назарчука В.В., Ткаченка Є.А., Янченка Д.В., Ясиновського П.В., Айдарової Є.В., Білоусова А.Є., Гриненко І.О., Грушевської М.І., Дудніка М.С., Євдокимова С.М., Касютіної А.Ю., Ковтун О.А., Мацегора М.В., Метельського І.Д., Потерайла А.М., Рак С.В., Сергієвського С.К., Тарасенко Ю.М., Топузяна А.Р., Чечина М.Ю., Скоромного Д.А., Кущева О.О., Наваляної Я.Т., Ведернікової Г.О. за підсумками першого, другого та третього років навчання.
 
6. Різне
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
 
 
 
 
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
 
 
 
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Євтєєва Д П.
 
 
 
 
 
 
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
 
 
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Михалко І.С.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Шепітько В.Ю.
 
 
 
 
 
Степанюк А.Х.
 
 
 
 
Борисов В.І.
Демидова Л.М.
 
 
 
 
 
 
 
Шепітько М.В.
 
 
 
Батиргареєва В.С.
Михалко І.С.
26.10.16 р.
 
 
 
 
1. Наукова доповідь за темою дослідження «Теоретичні та прикладні проблеми реформування Державної кримінально-виконавчої служби України»
 
2. Інформація про роботу лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю»
 
3.Різне
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
 
 
 
 
 
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
 
 
 
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Степанюк А.Х.
 
 
 
 
 
 
Шепітько В.Ю.
 
 
 
 
Борисов В.І.
23.11.16 р.
1. Наукова доповідь за темою дослідження «Теоретичні питання удосконалення кримінального законодавства та практики його застосування»
 
2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем злочинності та її причин
 
3. Різне
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
 
 
 

Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
 
 
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Демидова Л.М.
 
 
 
 
 
Головкін Б.М.
 
 
 
 
 
28.12.16 р.
1. Про затвердження звітів секторів і лабораторій Інституту про стан наукових досліджень у 2016 році

2. Про затвердження Звіту НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України про стан наукових досліджень у 2016 році
 
3. Про затвердження робочих планів секторів і лабораторій Інституту за темами наукових досліджень, що фінансуватимуться з коштів державного бюджету у 2016 році
 
4. Про затвердження анатованих звітів за 2016 рік та технічних завдань науково-дослідних робіт на 2016 рік секторів і лабораторій НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
 
5. Про затвердження заключних звітів за темами, дослідження яких закінчується у IV кварталі 2016 року
 
6. Про затвердження переліку тем, які фінансуватимуться з коштів Державного бюджету з 2017 року
 
7. Про затвердження Зведеного календарного плану роботи у 2017 році
 
8. Затвердження плану роботи Вченої ради Інституту на І півріччя 2017 року
 
9. Різне
БатиргареєваВ.С.
Нетеса Н.В.
 
 
 
БатиргареєваВ.С.
Нетеса Н.В.
 
 
 
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
 
 
 
 
 
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
 
 
 
 
 
 
БатиргареєваВ.С.
Нетеса Н.В.
 
 
 
БатиргареєваВ.С.
Нетеса Н.В.
 
 
 
БатиргареєваВ.С.
Нетеса Н.В.
 
 
БатиргареєваВ.С.
Нетеса Н.В.
 
 
БатиргареєваВ.С.
Нетеса Н.В.
БатиргареєваВ.С.
 
 
 
 
Борисов В.І.
 
 
 
 
БатиргареєваВ.С.
 
 
 
 
 
 
БатиргареєваВ.С.
 
 
 
 
 
 
 
Борисов В.І.
 
 
 
 
Борисов В.І.
       
       
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту

Наші колеги
Державні web-ресурси