ВЧЕНА РАДА
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

І. Склад Вченої ради Інституту

Голова Вченої ради

Борисов Вячеслав Іванович, директор Інституту, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України (спеціальність 12.00.08).

Заступник голови Вченої ради

Батиргареєва Владислава Станіславівна, заступник директора з наукової роботи Інституту, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (спеціальність 12.00.08).

Секретар Вченої ради

Шрамко Сабріє Сейтжеліївна, в.о. вченого секретаря Інституту, науковий співробітник (спеціальність 12.00.08).


Члени Вченої ради:

1. Глинська Наталія Валеріївна – завідувачка відділу дослідження проблем кримінального процесу, криміналістики та судоустрою, старший науковий співробітник, доктор юридичних наук (спеціальність 12.00.09);

2. Голіна Володимир Васильович – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження проблем запобігання злочинності, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України (спеціальність 12.00.08);

3. Головкін Богдан Миколайович – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження проблем злочинності та її причин, доктор юридичних наук, доцент (спеціальність 12.00.08);

4. Демидова Людмила Миколаївна – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю, доктор юридичних наук, професор (спеціальність 12.00.08);

5. Дунаєва Тетяна Євгенівна – голова профбюро, кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.08);

6. Євтєєва Дарина Петрівна  голова ради молодих учених, кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.08);

7. Журавель Володимир Андрійович – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора проблем криміналістичного дослідження організованної злочинності та корупції, доктор юридичних наук, професор,  член-кореспондент  НАПрН України (спеціальність 12.00.09);

8. Колодяжний Максим Геннадійович – завідувач відділу кримінологічних досліджень, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (спеціальність 12.00.08);

9. Прасолова Раїса Олександрівна – головний бухгалтер;

10. Степанюк Анатолій Хомич – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства, доктор юридичних наук, професор (спеціальність 12.00.08);

11. Шепітько Валерій Юрійович – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю», доктор юридичних наук, професор,  академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України (спеціальність 12.00.09);

12. Шило Ольга Георгіївна – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт  сектора дослідження проблем судової, прокурорської та  слідчої діяльності, доктор юридичних наук, професор (спеціальність 12.00.09), заслужений діяч науки і техніки України.


ІІ. Засідання Вченої ради Інституту

Засідання Вченої ради 29 листопада 2017 р.

Засідання Вченої ради 01 листопада 2017 р.

Засідання Вченої ради 27 вересня 2017 р.

Засідання Вченої ради 21 червня 2017 р.

Засідання Вченої ради 24 травня 2017 р.

Засідання Вченої ради 26 квітня 2017 р.

Засідання Вченої ради 29 березня 2017 р.

Засідання Вченої ради 22 лютого 2017 р.

Засідання Вченої ради 25 січня 2017 р.

Засідання Вченої ради 28 грудня 2016 р.

Засідання Вченої ради 23 листопада 2016 р.

Засідання Вченої ради 26 жовтня 2016 р.

Засідання Вченої ради 21 вересня 2016 р.

Засідання Вченої ради 22 червня 2016 р.

Засідання Вченої ради 25 травня 2016 р.

Засідання Вченої ради 20 квітня 2016 р.

Засідання Вченої ради 23 березня 2016 р.

Засідання Вченої ради 24 лютого 2016 р.

Засідання Вченої ради 27 січня 2016 р.

Засідання Вченої ради 23 грудня 2015 р.

Засідання Вченої ради 18 листопада 2015 р.

Засідання Вченої ради 21 жовтня 2015 р.

Засідання Вченої ради 23 вересня 2015 р.

Засідання Вченої ради 24 червня 2015 р.

Засідання Вченої ради 27 травня 2015 р.

Засідання Вченої ради 29 квітня 2015 р.

Засідання Вченої ради 25 березня 2015 р.

Засідання Вченої ради 25 лютого 2015 р.

Засідання Вченої ради 28 січня 2015 р.

Засідання Вченої ради 24 грудня 2014 р.

Засідання Вченої ради 19 листопада 2014 р.

Засідання Вченої ради 22 жовтня 2014 р.

Засідання Вченої ради 17 вересня 2014 р.

Засідання Вченої ради 18 червня 2014 р.

Засідання Вченої ради 21 травня 2014 р.

Засідання Вченої ради 16 квітня 2014 р.

Засідання Вченої ради 26 березня 2014 р.

Засідання Вченої ради 19 лютого 2014 р.

Засідання Вченої ради 23 січня 2014 р.


ІІІ. План роботи Вченої ради Інституту


ПЛАН
роботи Вченої ради Науково-дослідного інституту
вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
на
ІІпівріччя 2017 р.

Дата проведення Вченої ради

 Питання, що плануються до обговорення

Хто готує довідку та проект рішення

 Доповідачі

27.09.17 р.
1. Наукова доповідь за темою дослідження «Кримінологічні проблеми запобігання корупції у приватній сфері» 
2. Інформація про роботу лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» 
3. Про стан та підготовку до міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації», що відбудеться 12-13 жовтня 2017 року
4. Про атестацію наукової роботи стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених
5. Про атестацію роботи аспірантів НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України: Барабаш А.А., Бобровського М.К., Назарчука В.В., Ткаченка Є.А., Янченка Д.В., Ясиновського П.В., Айдарової Є.В., Білоусова А.Є., Гриненко І.О., Грушевської М.І., Дудніка М.С., Євдокимова С.М., Касютіної А.Ю., Ковтун О.А., Мацегора М.В., Метельського І.Д., Потерайла А.М., Рак С.В., Сергієвського С.К., Тарасенко Ю.М., Топузяна А.Р., Чечина М.Ю., Скоромного Д.А. за підсумками другого та третього років навчання. 
6. Різне 
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Євтєєва Д П.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Калініна А.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Головкін Б.М.
Шепітько В.Ю.
Борисов В.І.
Демидова Л.М.
Нетеса Н.В. 
Батиргареєва В.С.
Калініна А.В.
01.11.17 р.
1. Наукова доповідь за темою дослідження "Теоретичні та прикладні проблеми реформування Державної кримінально-виконавчої служби України"
2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності 
3. Різне 
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Степанюк А.Х. 
Шило О.Г. 
Борисов В.І.
29.11.17 р.
1. Наукова доповідь за темою дослідження «Теоретичні питання удосконалення кримінального процесуального законодавства та практики його застосування»
2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем злочинності та її причин
3. Різне
Батиргареєва В.С. 
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С. 
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Шило О.Г.
Головкін Б.М.
__.12.17 р.
1. Про затвердження звітів секторів і лабораторій Інституту про стан наукових досліджень у 2017 році
2. Про затвердження Звіту НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України про стан наукових досліджень у 2017 році 
3. Про затвердження робочих планів секторів і лабораторій Інституту за темами наукових досліджень, що фінансуватимуться з коштів державного бюджету у 2018 році
4. Про затвердження анатованих звітів за 2017 рік та технічних завдань науково-дослідних робіт на 2018 рік секторів і лабораторій НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
5. Про затвердження Зведеного календарного плану роботи у 2018 році
6. Затвердження плану роботи Вченої ради Інституту на І півріччя 2018 року
7. Різне
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С. 
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С. 
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С. 
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С. 
Нетеса Н.В.
БатиргареєваВ.С. 
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Борисов В.І.
Батиргареєва В.С.
БатиргареєваВ.С.
Борисов В.І.
Борисов В.І.
Борисов В.І.
       
       
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси