ВЧЕНА РАДА
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

І. Склад Вченої ради Інституту

Голова Вченої ради

Борисов Вячеслав Іванович, директор Інституту, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України (спеціальність 12.00.08).

Заступник голови Вченої ради

Батиргареєва Владислава Станіславівна, заступник директора з наукової роботи Інституту, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (спеціальність 12.00.08).

Секретар Вченої ради

Нетеса Наталія Володимирівна, вчений секретар Інституту, кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.08).


Члени Вченої ради:

1. Голіна Володимир Васильович – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження проблем запобігання злочинності, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України (спеціальність 12.00.08);

2. Головкін Богдан Миколайович – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження проблем злочинності та її причин, доктор юридичних наук, доцент (спеціальність 12.00.08);

3. Демидова Людмила Миколаївна – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю, доктор юридичних наук, професор (спеціальність 12.00.08);

4. Журавель Володимир Андрійович – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора проблем криміналістичного дослідження організованної злочинності та корупції, доктор юридичних наук, професор,  член-кореспондент  НАПрН України (спеціальність 12.00.09);

5. Колодяжний Максим Геннадійович – завідувач відділу кримінологічних досліджень, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (спеціальність 12.00.08);

6. Лобойко Леонід Миколайович –завідувач відділу дослідження проблем кримінального процесу, криміналістики та судоустрою, доктор юридичних наук, професор (спеціальність 12.00.09);

7. Прасолова Раїса Олександрівна – головний бухгалтер;

8. Степанюк Анатолій Хомич – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства, доктор юридичних наук, професор (спеціальність 12.00.08);

9. Шепітько Валерій Юрійович – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю», доктор юридичних наук, професор,  академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України (спеціальність 12.00.09);

10. Шило Ольга Георгіївна – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт  сектора дослідження проблем судової, прокурорської та  слідчої діяльності, доктор юридичних наук, професор (спеціальність 12.00.09), заслужений діяч науки і техніки України.


ІІ. Засідання Вченої ради Інституту

 

Засідання Вченої ради 21 червня 2017 р.

Засідання Вченої ради 24 травня 2017 р.

Засідання Вченої ради 26 квітня 2017 р.

Засідання Вченої ради 29 березня 2017 р.

Засідання Вченої ради 22 лютого 2017 р.

Засідання Вченої ради 25 січня 2017 р.

Засідання Вченої ради 28 грудня 2016 р.

Засідання Вченої ради 23 листопада 2016 р.

Засідання Вченої ради 26 жовтня 2016 р.

Засідання Вченої ради 21 вересня 2016 р.

Засідання Вченої ради 22 червня 2016 р.

Засідання Вченої ради 25 травня 2016 р.

Засідання Вченої ради 20 квітня 2016 р.

Засідання Вченої ради 23 березня 2016 р.

Засідання Вченої ради 24 лютого 2016 р.

Засідання Вченої ради 27 січня 2016 р.

Засідання Вченої ради 23 грудня 2015 р.

Засідання Вченої ради 18 листопада 2015 р.

Засідання Вченої ради 21 жовтня 2015 р.

Засідання Вченої ради 23 вересня 2015 р.

Засідання Вченої ради 24 червня 2015 р.

Засідання Вченої ради 27 травня 2015 р.

Засідання Вченої ради 29 квітня 2015 р.

Засідання Вченої ради 25 березня 2015 р.

Засідання Вченої ради 25 лютого 2015 р.

Засідання Вченої ради 28 січня 2015 р.

Засідання Вченої ради 24 грудня 2014 р.

Засідання Вченої ради 19 листопада 2014 р.

Засідання Вченої ради 22 жовтня 2014 р.

Засідання Вченої ради 17 вересня 2014 р.

Засідання Вченої ради 18 червня 2014 р.

Засідання Вченої ради 21 травня 2014 р.

Засідання Вченої ради 16 квітня 2014 р.

Засідання Вченої ради 26 березня 2014 р.

Засідання Вченої ради 19 лютого 2014 р.

Засідання Вченої ради 23 січня 2014 р.


ІІІ. План роботи Вченої ради Інституту


ПЛАН
роботи Вченої ради Науково-дослідного інституту
вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
на
І півріччя 2017 р.

Дата проведення Вченої ради

 Питання, що плануються до обговорення

Хто готує довідку та проект рішення

 Доповідачі

25.01.17 р.
1. Наукова доповідь головного наукового співробітника
2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності
3. Про затвердження підсумкових звітів за проектами: "Теоретичні питання удосконалення кримінального законодавства та практика його застосування"; "Теоретичні та прикладні проблеми реформування Державної кримінально-виконавчої служби України";  "Концептуальні основи побудови сучасного кримінального процесу України та проблеми гармонізації вітчизняного законодавства у сфері кримінальної юстиції із законодавством Європейського Союзу"; "Теоретичні і прикладні проблеми участі громадськості у запобіганні злочинності: міжнародний та вітчизняний досвід"; "Проблема латентної віктимності та шляхи її розв’язання в Україні"; "Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції"
4. Різне
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Москвич Л.М.
Шило О.Г.
Борисов В.І.
22.02.17 р.
 
 
 
 
1. Наукова доповідь за темою дослідження «Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: теорія та практика»
2. Інформація про роботу сектора дослідження  кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю
3. Різне
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Голіна В.В.
Демидова Л.М.
29.03.17 р.
1. Наукова доповідь провідного наукового співробітника
2. Інформація про роботу сектора проблем криміналістичного дослідження організованої злочинності та корупції
3. Про атестацію наукової роботи стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих учених
4. Про атестацію роботи аспірантів НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України: Барабаш А.А., Бобровського М.К., Назарчука В.В., Ткаченка Є.А., Янченка Д.В., Ясиновського П.В., Айдарової Є.В., Білоусова А.Є., Гриненко І.О., Грушевської М.І., Дудніка М.С., Касютіної А.Ю., Ковтун О.А., Мацегора М.В., Метельського І.Д., Потерайла А.М., Рак С.В., Сергієвського С.К., Тарасенко Ю.М., Топузяна А.Р., Чечина М.Ю., Скоромного Д.А., за підсумками другого та третього років навчання
5. Різне
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.

Пащенко О.О.
Журавель В.А.
Борисов В.І.
Батиргареєва В.С.
26.04.17 р.
1. Наукова доповідь за темою дослідження «Кримінологічні проблеми запобігання корупції у приватній сфері»
2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем запобігання злочинності
3. Про затвердження результатів атестації здобувачів НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
4. Різне
БатиргареєваВ.С.
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Головкін Б.М.
Голіна В.В.
БатиргареєваВ.С.
24.05.2017 1. Наукова доповідь провідного наукового співробітника
2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем злочинності та її причин
3. Різне
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Глинская Н.В.
Головкін Б.М.
__.06.2017 1. Наукова доповідь за темою дослідження «Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального кримінального процесу»
2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства
3. Затвердження Звіту НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України про стан наукових досліджень за І півріччя 2017 р.
4. Затвердження плану роботи Вченої ради НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України на ІІ півріччя 2017 р.
5. Про рекомендацію до друку наукових праць співробітників Інституту
6. Різне
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Батиргареєва В.С.
Нетеса Н.В.
Шепітько В.Ю.
Степанюк А.Х.
Батиргареєва В.С.
Борисов В.І.
Борисов В.І.
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту

Наші колеги
Державні web-ресурси