СПІВПРАЦЯ З ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ ТА ВИЩИМИ СУДАМИ УКРАЇНИ
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Науковці Інституту беруть активну участь у науковому забезпеченні підготовки проектів постанов Пленумів Верховного Суду України.

2014 р.:

За запитом Верховного Суду України:

– науковий висновок щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, стосовно ухвали судді Верховного Суду України Гриціва М. І. (на доручення заступника голови Науково-консультативної ради при Верховному Суді України, лист № 226-389/0/8-14 від 12 лютого 2014 р.;

– науковий висновок щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, стосовно ухвали судді Верховного Суду України Ковтюк Є. І. (на доручення Головного консультанта Науково-консультативної ради при Верховному Суді України, лист № 226-878/0/8-14 від 14 квітня 2014 р.;

– науковий висновок про право оскарження потерпілим ухвали касаційної інстанції від 12 грудня 2013 р. з урахуванням обмежень, визначених пунктом 7 частини першої статті 425 Кримінального процесуального кодексу України (за дорученням судді Верховного Суду України Э. І. Ковтюк);

– науковий висновок відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 400-19 Кримінально-процесуального кодексу України (1960 р.) та ст. 46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, стосовно ухвали судді Верховного Суду України Таран Т. С. щодо Рослякова В. В., засудженого вироком Каменобродського районного суду м. Луганська від 7 вересня 2012 р. (на доручення вченого секретаря Науково-консультативної ради при Верховному Суді України О. В. Константия).

За запитом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ:

– пропозиції та зауваження на проект постанови Пленуму ВССУ «Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод».

2013 р.:

– відповідь щодо доцільності та правомірності застосування дієслів-термінів «засудив», «ухвалив», «постановив», «присудив», що передують резолютивній частині судового рішення (на запит в. о. Голови ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ);

– пропозиції та зауваження на проект постанови Пленуму ВССУ «Про застосування законодавства, що регулює розумні строки провадження» (на запит Голови ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ).

2011 р.: 

– пропозиції щодо проекту Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду  України з розгляду цивільних і кримінальних справ з питань  застосування судами кримінального  та кримінально-процесуального законодавства при розгляді кримінальних справ про злочини, вчинені неповнолітніми, де запропонували доповнити її певними положеннями щодо поширення практики звільнення суддями неповнолітнього від кримінальної відповідальності із застосуванням до нього примусових заходів виховного характеру в стадії попереднього розгляду кримінальної справи за наявності підстав для звільнення; вручення копію постанови про взяття під варту захиснику та представнику  неповнолітнього тощо.

2010 р.:

– зауваження та пропозиції до проекту постанови Пленуму Верховного Суду України «Про деякі питання, що виникають під час розгляду судами України скарг на постанови органу дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи».


ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Звіти:

Заключний звіт за темою «Комплексне дослідження кримінально-правових, кримінально-процесуальних, криміналістичних та кримінологічних заходів протидії корупційній злочинності на сучасному етапі розвитку українського суспільства» / уклад. В. І. Борисов, В. С. Зеленецький. – Х. : ІВПЗ НАПрН України, 2013. – 132 с. (10 д. а.).

Монографії:

Актуальні проблеми протидії корупційним правопорушенням / Борисов В. І., Зеленецький В. С., Киричко В. М. та ін. ; за заг. ред. Борисова В. І. ; НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. – Х., 2012. – 221 с. – Бібліогр. : 156 назв. – Укр. – Деп. У ДНТБ Укр. 13.02.2013, ДР № 1-Ук2013 (розділ 2 «Кримінально-процесуальний напрям протидії корупційним правопорушенням».

 

2011 р.: 

– пропозиції щодо проекту Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду  України з розгляду цивільних і кримінальних справ з питань застосування судами кримінального та кримінально-процесуального законодавства при розгляді кримінальних справ про злочини, вчинені неповнолітніми.   

2010 р.:

– зауваження та пропозиції до проекту постанови Пленуму Верховного Суду України "Про деякі питання, що виникають під час розгляду судами України скарг на постанови органу дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи". 

2009 р.:

– проект постанови "Про практику застосування законодавства у справах про викрадення, знищення, пошкодження, приховування чи підроблення документів, печаток, штампів та бланків, а також збут або використання підроблених документів";
– проект постанови "Про практику застосування судами законодавства про повторність, сукупність, рецидив злочинів та їх правові наслідки";
– висновки на проект постанови "Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2004 р. № 7 "Про практику призначення судами кримінального покарання" (зі змінами, внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. № 18)";
– висновки на проект постанови "Про судову практику у справах про злочини проти власності";

2008 р.:

– проект постанови "Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва";
– пропозиції та зауваження до проекту постанови "Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на обмеження окремих конституційних прав громадян на стадіях дізнання і досудового слідства";
– пропозиції та зауваження на проект постанови "Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи";

2007 р.:

– проект постанови "Про практику застосування Кримінально–процесуального Кодексу України при попередньому розгляді суддями кримінальних справ, які надійшли на розгляд до суду першої інстанції";
– проект постанови "Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи" (друге читання);
– проект постанови "Про застосування судами України законодавства щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю у кримінальному судочинстві";
– пропозиції та зауваження на проект постанови "Про практику внесення судами окремих ухвал, постанов у кримінальних справах";

2006 р.:

– пропозиції та зауваження до проекту постанови "Про судову практику у справах про хуліганство";
– пропозиції та зауваження до проекту постанови "Про практику постановлення вироку (постанови) при розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку" ;
– пропозиції та зауваження на проект постанови "Про застосування законодавства, що регулює недоторканність депутатів місцевих рад";

2005 р.:

– зауваження та пропозиції до проекту постанови "Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення справ на додаткове розслідування";
– зауваження та пропозиції до проекту постанови "Про практику застосування судами України законодавства, яким передбачені права потерпілого в кримінальному судочинстві";
– зауваження та пропозиції до проекту постанови "Про практику застосування судами України примусових заходів медичного характеру та примусового лікування";
– зауваження та пропозиції до проекту постанови "Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом";
– зауваження та пропозиції до проекту постанови "Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності" ;
– зауваження та пропозиції до проекту постанови "Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на обмеження окремих конституційних прав громадян на стадіях дізнання і досудового слідства";

2004 р.:

– проект постанови “Про погашення і зняття судимості”;
– зауваження та пропозиції до проекту постанови "Про практику застосування законодавства у справах про злочини неповнолітніх";
– зауваження та пропозиції до проекту постанови "Про деякі питання застосування законодавства, яке регулює порядок та строки затримання (арешту) осіб при вирішенні питань, пов'язаних з їх екстрадицією";
– зауваження та пропозиції до проекту постанови "Про деякі питання, що виникають в судовій практиці при застосуванні і відтворенні технічного запису судового процесу";
– зауваження та пропозиції до проекту постанови "Про застосування Конвенції про захист прав і основних свобод людини при здійсненні правосуддя";
– зауваження та пропозиції до проекту постанови "Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування";
– зауваження та пропозиції до проекту постанови "Про деякі питання, які виникають під час розгляду судами України скарг на окремі постанови органу дізнання, слідчого, прокурора";

2003 р.:

– проект постанови "Про практику застосування судами України законодавства, яким передбачені права потерпілого в кримінальному судочинстві";
– проект постанови "Про застосування законодавства, яке забезпечує підозрюваному, обвинуваченому, підсудному право на захист";
– проект постанови "Про практику застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, продовження строків тримання під вартою та тимчасового запобіжного заходу у вигляді затримання підозрюваного";
– пропозиції та зауваження на проект постанови "Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності";
– пропозиції та зауваження на проект постанови "Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень";
– пропозиції та зауваження на проект постанови Пленуму Верховного Суду України "Про застосування судами України законодавство щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю у кримінальному судочинстві".

2002 р.:

– проект постанови "Про кваліфікацію злочинів у сфері підприємництва";
– проект постанови "Про судову практику у справах про злочини, вчинювані організованими угрупованнями";
– проект постанови "Про судову практику у справах про бандитизм";
– проект постанови "Про судову практику у справах про порушення митних правил";
– проект постанови "Про судову практику в справах про хуліганство";
– проект постанови "Про судову практику в справах про злочини, пов’язані с порушенням режиму покарання в місцях позбавлення волі";
– проект постанови "Про судову практику у справах про зґвалтування та інші статеві злочини";
– пропозиції та зауваження до проекту постанови "Про судову практику в справах про викрадення, виготовлення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами";
– пропозиції та зауваження до проекту постанови "Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру";
– пропозиції та зауваження до проекту постанови "Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи";
– пропозиції та зауваження до проекту постанови "Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким";
– пропозиції та зауваження до проекту постанови "Про судову практику у справах про необхідну оборону";
– пропозиції та зауваження до проекту постанови "Про судову практику в справах про хабарництво";
– пропозиції та зауваження до проекту постанови "Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів".

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту

Наші колеги
Державні web-ресурси