Стан та перспективи наукових кадрів


За роки функціонування системи підготовки наукових кадрів 18 аспірантів та 6 здобувачів захистили дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук.

Так,  Гура  Руслан  Миколайович,   який  закінчив   аспірантуру   у  вересні  2003  р.,  15 жовтня 2003 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого захистив дисертацію "Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю" на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Степанюк А. Х., офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Трубников В. М. та кандидат юридичних наук, доцент Денисова Т. А.). За результатами захисту членами спеціалізованої вченої ради було прийнято одностайне рішення про присудження Гурі Р. М. наукового ступеня кандидата юридичних наук.

16 січня 2004 р. спеціалізована вчена рада Д64.086.01 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого прийняла одностайне рішення про присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук Глинській Наталії Валеріївні, яка захистила дисертацію "Обґрунтування рішень у кримінальному процесі" на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Зеленецький В. С., офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Шумило М. Є. та кандидат юридичних наук, доцент Кожевніков Г. К.). Глинська Н. В. закінчила аспірантуру у вересні 2002 р.

6 травня 2005 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого відбувся захист дисертації Сенаторова Микити Валерійовича "Потерпілий від злочину в кримінальному праві" на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право експертиза (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Борисов В. І., офіційні опоненти: доктор юридичних наук, доцент Ярмиш Н. М. та кандидат юридичних наук, доцент Андрушко П. П.) і було прийнято одностайне рішення про присудження Сенаторову М. В. наукового ступеня кандидата юридичних наук.

23 жовтня 2006 р. спеціалізована вчена рада Д 26.236.02 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, на засіданні якої відбувся захист дисертації Панова Миколи Миколайовича "Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення" на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Борисов В. І., офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Костенко О. М. і кандидат юридичних наук, професор Андрушко П. П.), прийняла одностайне рішення про присудження Панову М. М. наукового ступеня кандидата юридичних наук. Панов М. М. закінчив аспірантуру у грудні 2005 р.

13 травня 2008 р. на засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого відбувся захист дисертації Затенацького Дмитра Вікторовича "Ідеальні сліди в криміналістиці (техніко-криміналістичні та тактичні прийоми їх актуалізації)" на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Шепітько В. Ю., офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Коновалова В. О. і кандидат юридичних наук, доцент Біленчук П. Д.). За результатами захисту членами спеціалізованої вченої ради було прийнято одностайне рішення про присудження Затенацькому Д. В. наукового ступеня кандидата юридичних наук. Затенацький Д. В. закінчив аспірантуру у вересні 2006 р.

9 грудня 2008 р. у спеціалізованій вченій раді Д 64.086.01 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого здобувач Гармаш Денис Олександрович захистив дисертацію "Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом" (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Гуторова Н. О., офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Костенко О. М., кандидат юридичних наук, доцент Перепелиця О. І.) на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Йому було присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук. Своє навчання Д. О. Гармаш закінчив у вересні 2007 р.

15 березня 2010 р. за результатами захисту Колодяжним Максимом Геннадійовичем дисертації "Кримінологічна характеристика та запобігання вимаганням, поєднаним із насильством" на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Голіна В. В., офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Шакун В. І. і кандидат юридичних наук, професор Тютюгін В. І.) членами спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого було прийнято одностайне рішення про присудження йому наукового ступеня кандидата юридичних наук. Колодяжний М. Г. закінчив навчання як здобувач у вересні 2008 р.

27 вересня 2011 р. захистив до строку закінчення аспірантури кандидатську дисертацію Шепітько Михайло Валерійович на тему "Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве показання" на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор академік Національної академії правових наук України Борисов В. І., офіційні опоненти – доктор юридичних наук, доцент Бойко А. М.; кандидат юридичних наук, доцент Авраменко О. В.). Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.725.02 у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

31 травня 2012 р. за результатами захисту Нетеса Наталії Володимирівни дисертації "Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони або використання надр" на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор академік Національної академії правових наук України Борисов В. І., офіційні опоненти – доктор юридичних наук, професор академік Національної академії правових наук України Гуторова Н. О.; кандидат юридичних наук, професор Антипов В. І.) членами спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» було прийнято одностайне рішення про присудження їй наукового ступеня кандидата юридичних наук. Нетеса Н. В. закінчила навчання як здобувач у жовтень 2011 р.

12 листопада 2012 р. за результатами захисту Михалко Ірини Сергіївни дисертації "Забезпечення принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених" на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Степанюк А. Х., офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Колб О. Г.; кандидат юридичних наук, професор Тютюгін В. І.) членами спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» було прийнято одностайне рішення про присудження їй наукового ступеня кандидата юридичних наук. Михалко І. С. закінчила навчання як аспірант у грудень 2010 р.

12 листопада 2012 р. за результатами захисту Дунаєвої Тетяни Євгенівни дисертації "Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання службовій недбалості" на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Кальман О. Г., офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, Денисова Т. А.; кандидат юридичних наук, доцент Оболенцев В. Ф.) членами спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» було прийнято одностайне рішення про присудження їй наукового ступеня кандидата юридичних наук. Дунаєва Т. Є. закінчила навчання як аспірант у грудні 2007 р.

30 листопада 2012 р. за результатами захисту Коновалової Аліни Юріївни дисертації "Види покарань для неповнолітніх за кримінальним правом України" на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор академік Національної академії правових наук України Баулін Ю. В., офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Дудоров О. О.; кандидат юридичних наук, доцент Пономаренко Ю. А.) членами спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» було прийнято одностайне рішення про присудження їй наукового ступеня кандидата юридичних наук. Коновалова А. Ю. закінчила навчання як аспірант у вересні 2009 р.

25 лютого 2013 р. за результатами захисту Керик Лесі Ігорівни дисертації "Криміналістична характеристика та основи розслідування доведення до самогубства" на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України Шепітько В.Ю., офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Тіщенко В.В.; доктор юридичних наук, професор Щур Б.В.) членами спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» було прийнято одностайне рішення про присудження їй наукового ступеня кандидата юридичних наук. Керик Л.І. закінчила навчання як здобувач у жовтні 2010 р.

24 грудня 2013 р. за результатами захисту Дуюнової Тетяни Василівни дисертації "Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі" на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Степанюк Анатолій Хомич, офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Литвинов Олексій Миколайович; кандидат юридичних наук, доцент Кондратішина Вікторія Вікторівна) членами спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса було прийнято одностайне рішення про присудження їй наукового ступеня кандидата юридичних наук. Дуюнової Т.В. закінчила навчання як здобувач у жовтні 2010 р.

24 грудня 2013 р. за результатами захисту Марченка Максима Юрієвича дисертації «Кримінологічна характеристика та запобігання самовільному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництву» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Голіна Володимир Васильович, офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Бойко Андрій Михайлович; кандидат юридичних наук, доцент Лень Валентин Валентинович) членами спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса було прийнято одностайне рішення про присудження йому наукового ступеня кандидата юридичних наук. Марченка М.Ю. закінчив навчання як здобувач у серпні 2013 р.

21 червня 2014 р. за результатами захисту Карелін Владислав Володимирович дисертації «Правове регулювання застосування заходів заохочення та заходів стягнення у процесі відбування покарання у виді позбавлення волі» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Степанюк Анатолій Хомич, офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Литвинов Олексій Миколайович; кандидат юридичних наук, доцент Журавська Зоряна Валентинівна) членами спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса було прийнято рішення про присудження йому наукового ступеня кандидата юридичних наук. Карелін В.В. закінчив навчання в аспірантурі достроково у червні 2014 р.

23 вересня 2014 р. за результатами захисту Євтєєвої Дарини Петрівни дисертації Кримінально-правова характеристика зловживання опікунськими правами: соціальна обумовленість та склад злочину» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Борисова Вячеслав Іванович, офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Денисов Сергій Федорович; кандидат юридичних наук, доцент Шинкарьов Юрій Вікторович) членами спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса було прийнято одностайне рішення про присудження їй наукового ступеня кандидата юридичних наук. Євсєєва Д.П. закінчила навчання в аспірантурі у грудні 2012 р.

23 вересня 2014 р. за результатами захисту Кумановського Михайла Володимировича дисертації «Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах: соціальна зумовленість та склад злочину» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Демидова Людмила Миколаївна, офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Ємельянов В’ячеслав Павлович; кандидат юридичних наук, доцент Письменський Євген Олександрович) членами спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса було прийнято одностайне рішення про присудження йому наукового ступеня кандидата юридичних наук. Кумановський М.В. закінчив навчання в аспірантурі у жовтні 2013 р.

15 грудня 2014 р. за результатами захисту Марочкіна Олексія Івановича дисертації «Мотивування рішень, які приймаються слідчим на досудовому слідстві» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Шило Ольга Георгіївна) членами спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого було прийнято одностайне рішення про присудження йому наукового ступеня кандидата юридичних наук. Марочкін О.І. достроково закінчив навчання як аспірант у грудні 2014 р.

26 листопада 2014 р. за результатами захисту Дубович Олесі Валеріївни дисертації «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності осіб без визначеного місця проживання в Україні» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (науковий керівник – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник  Батиргареєва Владислава Станіславівна, офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Гуторова Наталія Олександрівна; кандидат юридичних наук, доцент Фіалка Михайло Ігоревич) членами спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса було прийнято одностайне рішення про присудження їй наукового ступеня кандидата юридичних наук. Дубович О.В. закінчила навчання в аспірантурі у жовтні 2014 р.

05 червня 2015 р. у спеціалізованій вченій раді Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого аспірант Гетьман Галина Миколаївна захистила дисертацію «Моделювання особи невідомого злочинця (криміналістичні засоби, методи та технології)» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно розшукова діяльність (науковий керівник – доктор юридичних наук, профессор, академік НАПрН України  Шепітько Валерій Юрійович, офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Лукашевич Віталій Григорович; доктор юридичних наук, професор  Галаган Володимир Іванович). Їй було присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук. Гетьман Г.М. закінчила навчання в аспірантурі у вересні 2012 р.

18 червня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбувся захист дисертації Новікової Катерини Андріївни «Обмеження волі як вид покарання» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Пономаренко Юрій Анатолійович, офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Дудоров Олександр Олексійович; кандидат юридичних наук, доцент  Созанський Тарас  Іванович). Їй було присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук. Новікова К.А.  закінчила навчання в аспірантурі у грудні 2014 р.

09 липня 2015 р. за результатами захисту Гальцової Олени Володимирівни дисертації «Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор  Степанюк Анатолій Хомич, офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Денисова Тетяна Андріївна; кандидат юридичних наук, доцент Черненок Максим Петрович) членами спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса було прийнято одностайне рішення про присудження їй наукового ступеня кандидата юридичних наук. Гальцова О.В. закінчила навчання в аспірантурі у жовтні 2014 р.

15 жовтня 2015 р. за результатами захисту Резнікової Ганни Ігорівни «Криміналістична характеристика злочинів щодо розголошення професійних таємниць», на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України Шепітько В.Ю., офіційні опоненти – Берназ В. Д., Міжнародний гуманітарний університет, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України; кандидат юридичних наук Полях А. М., Адміністрація Президента України, Уповноважений Президента України з питань контролю за діяльністю Служби Безпеки України, Заслужений юрист України.) членами спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого було прийнято одностайне рішення про присудження їй наукового ступеня кандидата юридичних наук. Резнікова Г. І. закінчила навчання в аспірантурі НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України у жовтні 2015 р.

10 листопада 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбувся захист дисертації Резнікової Олени Ігорівни «Віктимологічне пізнання особи у криміналістиці» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Шепітько В. Ю.; офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Тіщенко В. В. і кандидат юридичних наук Здоровко С. Ф.). За результатами захисту членами спеціалізованої вченої ради було прийнято одностайне рішення про присудження Резніковій О. І. наукового ступеня кандидата юридичних наук. Аспірантуру Резнікова О. І. закінчила у жовтні 2015 року.

Також в Інституті була захищена дисертація на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук. Так, 28 лютого 2011 р. спеціалізована вчена рада Д64.086.01 у Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" прийняла одностайне рішення про присудження наукового ступеня доктора юридичних наук Батиргареєвій Владиславі Станіславівні, яка захистила дисертацію "Кримінологічні засади запобігання рецидивній злочинності в Україні» на здобуття ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Голіна В.В., офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Костенко О.М., доктор юридичних наук, професор Гуторова Н.О. та доктор юридичних наук, доцент Бойко А.М.

29 березня 2014 р. спеціалізована вчена рада Д 64.700.03 у Харківському національному  університеті внутрішніх справ прийняла одностайне рішення про присудження наукового ступеня доктора юридичних наук Яковець Ірині Станіславівні, яка захистила дисертацію "Теоретичні та пркладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань» на здобуття ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Степанюк Анатолій Хомич, офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Баулін Юрій Васильович, доктор юридичних наук, професор Денисова Тетяна Андріївна та доктор юридичних наук, професор Колб Олександр Григорович.

На сьогоднішній день в аспірантурі Інституту навчається 11 аспірантів з відривом від виробництва, з яких 1 особа – за рахунок коштів Державного бюджету, та 16 аспірантів без відриву від виробництва. В системі здобування всього навчається 22 особи, з них 1 особа – співробітник Інституту, інші, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту), в тому числі практичні працівники.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси