Додаток 1
до наказу Міністерства освіти
і науки України 22.12.2016 № 1604
 
У Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України спеціалізована вчена рада К 64.502.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» строком на три роки.

                                                                                                                                                                                                                           Додаток 2
                                до наказу Міністерства освіти
і науки України 22.12.2016 № 1604
 
Науково-дослідний  інститут  вивчення  проблем  злочинності імені академіка  В. В. Сташиса НАПрН України К 64.502.01

Голова ради:

1. Борисов Вячеслав Іванович, д.ю.н., професор, директор, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08.

Заступник голови:

2. Батиргареєва Владислава Станіславівна, д.ю.н., старший науковий співробітник, заступник директора, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08.

Вчений секретар:

3. Нетеса Наталія Володимирівна, к.ю.н., вчений секретар, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08.

Члени ради:

4. Глинська Наталія Валеріївна, д.ю.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

5. Лобойко Леонід Миколайович, д.ю.н., професор, завідувач відділу, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

6. Яковець Ірина Станіславівна, д.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

7. Голіна Володимир Васильович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.08;8.

8. Головкін Богдан Миколайович, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.08;

9. Панов Микола Іванович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.08;

10. Авдєєва Галина Костянтинівна, к.ю.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

11. Колодяжний Максим Геннадійович, к.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

12. Пащенко Олександр Олександрович, к.ю.н., доцент, провідний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

13. Шепітько Михайло Валерійович, к.ю.н., старший науковий співробітник, докторант, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, спеціальність 12.00.08;

14. Автухов Костянтин Анатолійович, к.ю.н., старший науковий співробітник, доцент кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.08;

15. Павленко Тетяна Анатоліївна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 12.00.08.


14 вересня 2018 р. відбудеться засідання спеціализованої вченої ради К 64.502.01 із захисту дисертацій: о 10:00 год. Д.О. Олійника за темою "Запобігання корупційним злочинам, що вчиняються при здійсненні митних процедур"

Д.О. Олійник "Запобігання корупційним злочинам, що вчиняються при здійсненні митних процедур" (автореферат)

Д.О. Олійник "Запобігання корупційним злочинам, що вчиняються при здійсненні митних процедур" (дисертація)

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2


6 вересня 2018 р. відбудеться засідання спеціализованої вченої ради К 64.502.01 із захисту дисертацій: о 10:00 год. П.В. Ясиновського за темою "Кримінальна відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань"о 13:00 год. В.В. Назарчука за темою "Кримінальна відповідальність за ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації"

П.В. Ясиновський "Кримінальна відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань" (автореферат)

П.В. Ясиновський "Кримінальна відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань" (дисертація)

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

В.В. Назарчук "Кримінальна відповідальність за ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації" (автореферат)

В.В. Назарчук "Кримінальна відповідальність за ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації" (дисертація)

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2


1 червня 2018 р. відбудеться засідання спеціализованої вченої ради К 64.502.01 із захисту дисертацій: о 10:00 год. О.М. Артеменка за темою "Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти порядку проходження військової служби"о 13:00 год. К.О. Павлишин за темою "Запобігання крадіжкам, що вчиняються неповнолітніми"

О.М. Артеменко "Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти порядку проходження військової служби" (автореферат)

О.М. Артеменко "Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти порядку проходження військової служби" (дисертація)

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

К.О. Павлишин "Запобігання крадіжкам, що вчиняються неповнолітніми" (автореферат)

К.О. Павлишин "Запобігання крадіжкам, що вчиняються неповнолітніми" (дисертація)

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси