Шановні колеги! Перелік тез, що прийняті до розміщення у збірнику міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації» розміщений у рубриці «Оголошення» в об’яві про конференцію.Ознайомлення з текстами кандидатських та докторських дисертацій. Збірник наукових праць «ПИТАННЯ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ».

HАУКОВІ СЕМІНАРИ,
що проводилися Науково-дослідним інститутом
вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

2012 р.:

– науково-практичний семінар у рамках Всеукраїнського фестивалю науки "Правові та інституційні механізми протидії корупційним правопорушенням" (м. Харків, 20  квітня 2012 р.).

2011 р.:

науковий семінар у рамках Всеукраїнського фестивалю науки "Захист прав і законних інтересів особи у кримінальному судочинстві” (м. Харків, 20 травня 2011 р.).

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту

Наші колеги
Державні web-ресурси