СЕКТОР
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ СУДОВОЇ, СЛІДЧОЇ ТА ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ
ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР
Лобойко Леонид Миколайович

СПІВРОБІТНИКИ

Лобойко Леонид Миколайович –  завідувач відділу, доктор юридичних наук (2007 р.), професор.

Освіта: Українська державна юридична академія (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (1994 р.); ад’юнктура Університету внутрішніх справ (м. Харків).(нині Харківський національний університет внутрішніх справ) (1997 р.); кандидатська дисертація «Актуальні проблеми дослідчого кримінального процесу» (1998 р.) за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; докторська дисертація «Методи правового регулювання у кримінальному процесі України» (2007 р.) за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Л. М. Лобойко є членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді України, членом Координаційного бюро з проблем кримінального процесу відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України. Є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій.

Л. М. Лобойко був членом робочих груп: Національної комісії з питань утвердження верховенства права і зміцнення демократії з підготовки проекту Кримінального процесуального кодексу України; з питань реформування кримінального судочинства; з питань реформування прокуратури і адвокатури, міжвідомчої робочої групи з підготовки проектів Законів України «Про систему органів досудового розслідування і статус слідчих» та «Про прокуратуру» (нова редакція). Він є членом Робочих груп з питань реформування прокуратури та адвокатури та з питань реформування законодавства про адміністративні правопорушення та запровадження інституту кримінальних проступків.

До сфери наукових інтересів належать актуальні проблеми кримінального судочинства: розширення меж свободи громадян під час провадження у кримінальній справі; реформування кримінально-процесуального законодавства у відповідності до європейських стандартів судочинства; удосконалення форми кримінального процесу і позбавлення його формалізму; принципи кримінального судочинства; стадійність кримінального процесу; досудове провадження; визначення місця слідчого апарату у системі судочинства.

Л. М. Лобойко є інноватором наукового напряму, присвяченого кримінально-процесуальній компетенції. Автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 10 монографій, 2 підручників, 3 науково-практичних коментарів до Кримінального процесуального кодексу України, 13 навчальних посібників. Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2010 р.), нагороджений дипломами за другі місця у конкурсах на краще наукове, навчальне і періодичне видання у системі МВС України у номінаціях «Навчально-методичне видання» (2008 р.) і «Підручники» (2012 р.). Експерт з кримінального процесу (2011-2014 роки) – розробник модельної програми і підручника з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» у рамках проекту ОБСЄ в Україні «Підтримка удосконалення юридичної освіти в Україні. Учасник програми «International Visitor Leadership Program», в рамках якої у 2011 р. вивчав досвід підготовки юристів у США.

Підготував 10 кандидатів юридичних наук.

Нагороджений відзнакою МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» I і II ступеня, нагрудним знаком «За відзнаку в службі» II ступеня, медаллю «За бездоганну службу» II і III ступеня, нагороджений Почесним знаком Міністерства юстиції України.


Шило Ольга Георгіївна

Шило Ольга Георгіївна – керівник наукових робіт, головний науковий співробітник, доктор юридичних наук (2011 р.), професор, завідуюча кафедрою кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Освіта: Харківський юридичний інститут (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (1988 р.). У 1996 р. закінчила аспірантуру, а в 2008 р. – докторантуру Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію «Захист у кримінальних справах та проблеми його реалізації в стадії касаційного провадження» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, у 2011 р. – докторську дисертацію  «Право на судовий захист у кримінальному процесі та проблеми його забезпечення» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).

Шило О. Г. брала активну участь у підготовці наукових висновків до Концепції реформування кримінальної юстиції в Україні та до проекту Кримінального процесуального кодексу України, що розроблялися Національною комісією із зміцнення демократії та утвердження верховенства права, а також багатьох проектів законів України та постанов Пленумів Верховного Суду України, що стосуються правового забезпечення кримінально-процесуальної діяльності. За рішенням Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Шило О. Г. була членом спеціальної робочої групи з доопрацювання проекту Кримінального процесуального кодексу України.

Указом Президента України № 328/2012 від 17 травня 2012 р. Шило О. Г. включена до складу Конституційної асамблеї України, яка утворена з метою напрацювання пропозицій щодо змін до Конституції України. Відповідно до Рішення Координаційного бюро Конституційної Асамблеї України від 17 вересня 2013 р. Шило О. Г. є членом робочої групи з доопрацювання проекту Концепції внесення змін до Конституції України, є членом Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Шило О. Г. підготувала трьох кандидатів юридичних наук, є автором понад 90 наукових праць.

Наукова, правозастосовна і викладацька діяльність Шило О. Г. відмічена двома подяками Міністра освіти України (2009 р.), пам’ятним знаком «Слідче управління Служби безпеки України» (2009 р.), відзнакою МВС України «За безпеку народу» (2010 р.), Почесною грамотою Союзу юристів України (2012 р.), подяками Харківського міського голови і начальника Головного управління МВС України в Харківській області (2012 р.). Шило О. Г. – двічі лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2010 р, 2012 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2013 р.).


Москвич Лідія Миколаївна – головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичногоуніверситету імені Ярослава Мудрого.

Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (спеціальність – правознавство; диплом з відзнакою); Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (спеціальність – фінанси; диплом з відзнакою).

Наукова робота: кандидатська дисертація “Організаційно-правові проблеми статусу суддів в Україні" за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура (2003 р.); докторська дисертація «Проблеми підвищення ефективності судової системи» за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура (2012 р.).

Москвич Л.М. є автором та співавтором більш ніж 85 наукових та начально-методичних видань в галузі судоустрою та статусу суддів, з яких 4 монографії: авторські – «Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий аналіз» (2004 р.), «Ефективність судової системи: концептуальний аналіз» (2011 р.); у співавторстві: Москвич Л. М., Подкопаєв С. В., Прилуцький С. В. «Статус судді: питання теорії та практики» (2004 р.), Москвич Л. М., Іваницький С. О., Русанова І. О. «Правовий статус носіїв судової влади (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних)» (2009 р.).

У 2006 р. Л. М. Москвич проходила стажування в Хартфордширском університеті (Велика Британія); у 2012 р. – стажування за програмою Community Connections Program з тематики “Удосконалення судового адміністрування та менеджменту” (штат Невада, м. Рино, США).

Відзнаки: грамота спілки юристів «Кращий молодий викладач 2004 р.», почесна грамота лауреата конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (2005 р.). У 2009 р. Москвич Л. М. у складі співавторів підручника «Організація судових та правоохоронних органів» отримала Премію імені Ярослава Мудрого у номінації «За підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти», у 2011 р. стала стипендіатом Стипендії Кабінету міністрів України для молодих вчених, у 2012 р. Президією НАН України нагороджена Грамотою за монографію «Ефективність судової системи: концептуальний аналіз» та отримала Подяку Харківського міського голови за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток освіти і науки Харківського регіону, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди Дня науки.


Глинська Наталія ВалеріївнаГлинська Наталія Валеріївна – доктор юридичних наук (2015 р.), провідний науковий співробітник.

Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (1998 р.); кандидатська дисертація «Обґрунтування рішень у кримінальному процесі» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (2004 р.); докторська дисертація «Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень» (2015 р.) за цією ж спеціальністю.

Автор понад 40 наукових праць у галузі кримінального процесуального права, серед яких монографії: Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень : монографія. – К. : Істина, 2014 . – 588 с.; Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : монографія / колектив авт.; за заг. ред.: В. І. Борисова, В. С. Зеленецького. – Х. : Право, 2011. – С. 155–174 (344 с.); Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні: монографія/ кол. авт.; за заг. ред. В. І. Борисова, В. С. Зеленецького. - Х. : Право, 2010 – С. 149–227 (400 с.).
Згідно з постановою президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки № 2 від 27 квітня 2007 р. Глинській Н. В. призначалася стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених строком на 2 роки. Вона є членом спеціалізованої вченої ради у НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право.


Дунаєва Тетяна Євгенівна

  Дунаєва Тетяна Євгенівна – кандидат юридичних наук (2012 р.), науковий співробітник.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання службовій недбалості» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Напрями наукової діяльності: теоретичні та практичні проблеми запобігання злочинності у сфері службової діяльності та службовій недбалості тощо; проблеми запобігання корупції; законодавство країн Європи у сфері протидії організованій злочинності та корупції, теоретичні підходи і практична реалізація заходів, спрямованих на мінімізацію даного виду злочинності, дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері протидії організованій злочинності та корупції, питання адаптації українського законодавства у даній сфері з законодавством ЄС і Ради Європи, проблеми удосконалення діяльності правоохоронних органів України; міжнародні структури боротьби з організованою злочинністю. 

 Автор понад 30 наукових праць у галузі кримінального права та кримінології. Серед яких монографії у співавторстві: Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування, координації заходів протидії : монографія [Текст] / за ред. д-ра юрид. наук, проф. Кальмана О.Г. – Х. : Новасофт, 2005. – 255 с.; Службова злочинність: теоретичні та практичні питання запобігання і протидії : монографія / В. І. Борисов, О. Г. Кальман, Г. Ю. Дарнопих, І. О. Христич, Т. Є. Дунаєва. – 2006. – 222 с. Деп. В ДНТБ України 5.06.2006. №40-Ук2006..; Проблемизабезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні : монографія [Текст] / кол. авт. ; за заг. ред. В. І. Борисова, В. С. Зеленецького. – Х. : Право, 2010. – 400 с.; Проблеми адаптації законодавства України у сфері протидії злочинності до законодавства Європейського Союзу [Текст] : монографія / О.Ю.Шостко, О.В.Сердюк, О.М.Овчаренко [та ін.] ; за заг. ред. О. Ю. Шостко. – К. : Ред. журн. «Право України» ; Х. : Право,  2013. – 256 с.; Актуальні проблеми протидії корупційним правопорушенням / Борисов В. І., Зеленецький В. С., Киричко В. М. та ін. ; за заг. ред. Борисова В. І. ; НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. – Х., 2012. – 221 с. – Бібліогр. : 156 назв. – Укр. – Деп. У ДНТБ Укр. 13.02.2013, ДР № 1-Ук2013.; Реформування органів кримінальної юстиції України відповідно до європейських стандартів: концептуальний аналіз: монографія / Овчаренко О.М., Сердюк О.В., Мошак Г.Г., Дунаєва Т.Є., Кохан В.П., Шуміло О.О. ; НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків , 2015. – 242 с. - Бібліогр.: 324 назв. - Укр. - Деп. у ДНТБ України 08.04.15, № 4-Ук15.


Марочкін Олексій Іванович – кандидат юридичних наук, науковий співробітник.

Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (2006 р.). У 2014 році відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Мотивування процесуальних рішень слідчого» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, наукові керівники - академік НАПрН України, д.ю.н., професор Грошевий Ю. М., д.ю.н., професор Шило О.Г.).

Напрям наукової діяльності: застосування заходів забезпечення кримінального провадження.


Остропілець Олена Іванівна – молодший науковий співробітник.

Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (2009 р.). Здобувач НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса HАПрН України (тема кандидатської дисертації "Судовий порядок забезпечення законності на досудових стадіях кримінального процесу" за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; науковий керівник - доктор юридичних наук, доцент Шило О. Г.).

Науковий здобуток О. І. Остропілець представлений чотирма тезами у галузі кримінального процесу України.


Барабаш Анастасія Анатоліївна – лаборант. Аспірантка. Науковий керівник – д. ю. н., проф. Л.М. Лобойко. Спеціальність 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.


Ткаченко Євген Андрійович – аспірант. Науковий керівник – д. ю. н., проф. Л.М. Лобойко. Спеціальність 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.


Бєлоусов Артур Євгенович – аспірант. Науковий керівник – д. ю. н. Н.В. Глинська. Спеціальність 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.


Потерайло Антон Миколайович – аспірант. Науковий керівник – д. ю. н. Н.В. Глинська. Спеціальність 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.


Грушевська Марина Ігорівна – аспірантка. Науковий керівник – к. ю. н. В.І. Маринів. Спеціальність 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.


Скоромний Данило Анатолійович – аспірант. Науковий керівник – д. ю. н., проф. Л. М. Лобойко. Спеціальність 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертаційного дослідження: «Правове регулювання прийняття кримінальних процесуальних рішень».


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сектор вивчення проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності є складовою частиною відділу дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності, який здійснює фундаментальні дослідження в галузях кримінального процесуального права.
Науковий профіль сектора відповідає науковому профілю відділу дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності, який визначається на підставі рішень Національної академії правових наук України, статуту Інституту та відповідних постанов вченої ради Інституту, а конкретні завдання й обсяг роботи – затвердженим тематичним планом.

Співробітники сектора у своїй роботі керуються чинним законодавством; Статутом Інституту; наказами, розпорядженнями вищестоящого керівництва; положенням про відділ дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності; посадовими інструкціями; стандартами, що регламентують проведення науково-дослідних робіт; положенням про сектор.

Основним завданням сектора є проведення наукових фундаментальних та прикладних досліджень в галузях кримінального процесуального права та організації і функціонування судової влади.
Функціями сектора являються проведення на високому науковому рівні науково-дослідних й пошукових робіт, здійснення взаємодії з іншими підрозділами Інституту з метою вдосконалення наукових досліджень і використання їх у прикладних дослідженнях і розробках.


ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Видами робіт, що виконує сектор дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності, є:

• проведення науково-дослідних робіт відповідно до тематичних планів;
• участь у конкурсах з виконання науково-дослідних робіт;
• оформлення результатів науково-дослідних робіт у вигляді звітів, публікацій у вітчизняних і закордонних виданнях;
• подання результатів науково-дослідних робіт у вигляді доповідей на науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах та інших заходах.
Науковці сектора також:
• беруть участь у науковому забезпеченні законопроектної та нормотворчої діяльності, здійснюючи підготовку наукових висновків, пропозицій тощо до проектів законів України з питань реформування судоустрою України, кримінального процесуального законодавства України, концепцій та інших нормативних актів за дорученням центральних органів державної влади та суб'єктів законодавчої ініціативи;
• розробляють зауваження та пропозиції до постанов Пленумів Верховного Суду України;
• здійснюють міжгалузеве співробітництво з установами, що проводять суміжні наукові дослідження.


ІСТОРІЯ

21 червня 1995 р. постановою Президії Академії правових наук України (тепер Національна академія правових наук України) за № 4/5 Н були затверджені Статут Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності (нині НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України) та його організаційна структура, яка містила три наукових відділи. Одним з них став відділ дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності, який очолив кандидат юридичних наук, доцент Василь Михайлович Хотенець. Він був на цій посаді майже дев'ять років, доки раптово, передчасно ні пішов із життя у березні 2004 р.

Широкий кругозір Василя Михайловича Хотенця, глибоке знання проблем, що постали перед наукою кримінально-процесуального права, у поєднанні з такими людяними якостями, як доброта, чутливість, опікування молодих науковців, реальна допомога, сприяли творчому зростанню та швидкому становленню наукового колективу відділу і, зокрема, сектора дослідження проблем судової діяльності, який є складовою відділу. На час створення у секторі працювали три наукових співробітника.

З моменту створення сектора дослідження проблем судової діяльності (нині сектор дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності) його очолила кандидат юридичних наук, доцент Наталія Василівна Сібільова, яка у квітні 2004 р. також була призначена на посаду завідуючою відділом дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності. Під керівництвом Н. В. Сібільової науковці сектора досягли значних результатів у дослідженні таких проблем кримінального процесу, як: теоретичні основи реформування кримінально-процесуального законодавства; розробка критеріїв ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні та запропонування шляхів її підвищення; визначення місця суду у механізмі захисту прав обвинуваченого на досудовому провадженні; розв’язання кримінально-процесуальних проблем забезпечення доступу до правосуддя потерпілих від злочину; процесуальний статус суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності; доказування у кримінальному судочинстві; прийняття процесуальних рішень та ін. У грудні 2011 р. тяжка хвороба забрала життя Наталії Василівни Сібільової.

Колектив сектора у квітні 2015 р.

(Зліва направо: Кущев О.О., Дорошенко А.О., Лобойко Л.М., Шило О.Г.,
Глинська Н.В., Марочкін О.І., Москвич Л.М.)
 

Москвич Л. М. приймає участь у III Міжнародному судово-правовому форумі
з доповіддю «Стратегічне бачення реформування судової системи» (Київ,
Верховний Суд України, 19-20 березня 2015 р.)

Глинська Н. В. на теоретичному семінарі з обговорення результатів
її док-торської дисертації, організованому Координаційним бюро
з проблем кримі-нального процесу відділення кримінально-правових
наук НАПрН України спільно з сектором дослідження проблем слідчої,
прокурорської та судової діяльності (10 лютого 2015 р., м. Харків,
НДІ ВПЗ імені акад. В. В. Сташиса НАПрНУ)

Лекція Лобойка Л. М. – експерта з кримінального процесу в осінній школі
з кримінального процесу в рамках проекту Координатора проектів ОБСЄ
в Україні «Підтримка розвитку юридичної освіти та освіти з прав людини
в Україні» (м. Львів, 23–25 жовтня 2014 р.)

Виступ Марочкіна О. І. з доповіддю на Міжнародній науково-практичній
конференції, присвяченій 20-річчю Національної академії правових наук
України «Правова доктрина – основа формування правової
системи держави» (м. Харків, 20-21 листопада 2013 року)

Довгі роки у наукових дослідженнях сектора з кримінальних процесуальних напрямків брав участь  заступник директора Інституту, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Володимир Серафимович Зеленецький. Він також здійснював наукове керівництво низкою досліджуваних вченими сектора та інституту тем. Зеленецький В. С. був головним науковим співробітником сектора з березня 2012 р. по травень 2013 р., коли після тяжкої хвороби він пішов із життя.

Вагомий внесок у результати наукових досліджень сектора вніс Микола Анатолійович Погорецький – доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, який працював провідним науковим співробітником з 2001 р. по 1 квітня 2014 р.

Кадрове забезпечення:
Кількість співробітників сектору – 8 осіб, у тому числі – наукових співробітників – 7, з них докторів юридичних наук – 4, кандидатів юридичних наук – 2.
Штатними співробітниками є: завідувач відділу доктор юридичних наук, професор Л. М. Лобойко; провідний науковий співробітник, доктор юридичних наук, доцент Н. В. Глинська; науковий співробітник, кандидат юридичних наук Т. Є. Дунаєва; лаборант відділу А.А. Барабаш.
За сумісництвом працюють: головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора, доктор юридичних наук, професор О. Г. Шило; головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор Л. М. Москвич; науковий співробітник, кандидат юридичних наук О. І. Марочкін; молодший науковий співробітник О. І. Остропілець (знаходиться у відпустці у зв'язку з народженням дитини).


НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Науковцями сектора здійснюються або вже завершені наступні фундаментальні наукові дослідження:

– «Теоретичні основи якості кримінального процесуального законодавства України» (термін виконання: 1 квартал 2017 р. – 4 квартал 2021 р., науковий керівник теми – доц. Шило О. Г.). Тема затверджена постановою Вченої ради Інституту № 6/3 від 28 грудня 2016 р. (номер державної реєстрації 0117U000284).

– напрям «Концептуальні основи побудови сучасного кримінального процесу України» теми «Концептуальні основи побудови сучасного кримінального процесу України та проблеми гармонізації вітчизняного законодавства у сфері кримінальної юстиції із законодавством Європейського Союзу» (термін виконання: І кв. 2012 р. – ІV кв. 2016 р., керівник підтеми – доктор юридичних наук, професор О. Г. Шило). Номер державної реєстрації 0112U001331. Затверджена постановою Президії НАПрН України № 79/8 від 7 грудня 2011 р.
Наукове дослідження націлене на аналіз концептуальних основ кримінального процесу України; здійснення моніторингу нового кримінального процесуального законодавства з метою оцінки його ефективності; формулювання науково обґрунтованих пропозицій, спрямованих на удосконалення національної системи кримінального судочинства, створення дієвого механізму, при якому належним чином забезпечується баланс публічних та приватних інтересів, досягається справедливість у вирішенні соціально-правового конфлікту, забезпечується ефективний судовий захист прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження.
Науковими результатами дослідження стало виконання двох етапів дослідження: «Моніторинг кримінально-процесуального законодавства, міжнародних актів у сфері кримінального судочинства та напрацювання кримінальної процесуальної тематики дослідження» та «Вивчення основних дефектів та потреб правозастосовної практики органів кримінальної юстиції», а також початок виконання третього етапу «Формулювання науково обґрунтованих засад удосконалення кримінального процесуального законодавства України в частині побудови сучасного кримінального судочинства». За час роботи над напрямом опубліковано чотири монографії та розділ монографії («Доследственный уголовный процесс» (Зеленецкий В. С., Лобойко Л. Н., 2012 р.); «Свод монографических работ новой научной направленности» (Зеленецкий В. С., 2012 р.); «Зняття інформації з каналів зв’язку в діяльності оперативних та слідчих підрозділів ОВС» (Погорецький М. А. та ін., 2012 р.); «Проблеми правовідносин в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ (теорія і практика)» (Погорецький М. А. та ін., 2012 ; «Система оценки эффективности судебной системы / Теория уголовного процесса: состязательность» (розділ монографії, Москвич Л. Н., 2013 р.), підручник, два навчальні посібники, два науково-практичні коментарі, 36 статей та 31 теза наукових доповідей; розроблено алгоритми, програмні модулі та створено підсистему «Побудова кримінального процесу» автоматизованої інформаційно-пошукової системи «Бібліографія», база даних якої поповнено нормативними та науковими матеріалами; надано експертні висновки, доповнення та зауваження до 20 законопроектів, що стосуються кримінального процесуального провадження;
– напрям «Удосконалення чинного кримінального процесуального законодавства України з метою протидії корупції» (термін виконання: І кв. 2013 р. – ІV кв. 2015 р., керівник – доктор юридичних наук, професор О. Г. Шило). Виконується згідно зі зведеним планом науково-дослідних робіт НАПрН України на 2013 р., затвердженим постановою Президії НАПрН України № 82/3 від 25 травня 2012 р. в межах загального дослідження «Теоретичні та прикладні проблеми запобігання і протидії корупції в Україні» (на виконання п. 4 розділу ІІІ «Розроблення методичних рекомендацій щодо запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування» та п. 2 розділу ІХ «Проведення аналізу ефективності діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції на підставі практичних результатів їх роботи та оцінки громадськості» Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011–2015 роки) (науковий керівник – член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор В. Я. Настюк).
Дослідниками буде здійснено: аналіз чинного кримінального процесуального законодавства України та правозастосовної практики з метою виявлення прогалин та недоліків, що є корупційними ризиками та дозволяють скоювати корупційні правопорушення; розробку змін та доповнень до чинного кримінального процесуального законодавства України, які усувають його корупційні ризики та протидіють корупції; розробку пропозицій щодо вдосконалення правозастосовної практики з метою протидії корупції.
Наукові результати дослідження на даний час відбиті у науковій публікації науковців (Шило О. Г. Корупційні ризики чинного кримінального процесуального законодавства України: окремі питання / О. Г. Шило, Н. В. Глинська, Л. М. Москвич // Питання боротьбі зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2014. – Вип. 27. – С. 202–220) і розробленій підсистемі «Протидія корупції» автоматизованої інформаційно-пошукової системи «Бібліографія» з базою даних, що містить нормативні та літературні джерела;
«Кримінально-процесуальні заходи вдосконалення діяльності органів кримінальної юстиції» (підтема загальної теми «Фундаментальні та прикладні проблеми боротьби зі злочинністю», термін виконання: І кв. 2008 р. – І кв. 2012 р., керівник підтеми – академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор В. С. Зеленецький). Затверджена постановою Президії АПрН України № 56/4 від 2 жовтня 2007 р. Номер державної реєстрації 0108U004220.
Опубліковано чотири монографії («Доследственное производство в уголовном процессе Украины» (Зеленецкий В. С., 2009 р.); «Ефективність судової системи: концептуальний аналіз» (Москвич Л. М., 2011 р.); «Оперативно-розшукова діяльність і кримінальний процес: проблеми взаємозв’язку» (Погорецький М. А., 2008 р.); «Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України» (Шило О. Г., 2011 р.), 74 наукових статті, 47 тез наукових доповідей та повідомлень на науково-практичних конференціях, «круглих столах», семінарах; організовано та проведено чотири наукових та науково-практичних конференції, науковий семінар і «круглий стіл»; підготовлено наукові висновки, пропозиції та рекомендації щодо: 20 проектів законів України, проекту Концепції реформування кримінальної юстиції в Україні; проекту Концепції державної політики відносно запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню; проекту реформування органів кримінальної юстиції України; проекту «Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування кримінальної юстиції в Україні»; концептуальних засад реформування кримінально-процесуального законодавства; проекту Рекомендацій комітету з судової реформи Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права щодо внесення змін до Розділу VІІІ «Правосуддя» Конституції України; парламентських слухань «Про стан правосуддя в Україні»; проекту Концепції реформування системи органів міністерства внутрішніх справ України; організації виконання завдань, передбачених Комплексної цільової програми реформування Служби безпеки України; проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; проведено наукову експертизу проекту Кримінального процесуального кодексу України та роботу над новим проектом Кримінально-процесуального кодексу України (№ 0952) та проектом Кодексу про кримінальні проступки (разом із науковцями Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого); завершено роботу з розробки проекту Закону України «Про прокуратуру і статус прокурорів», запропонованого міжвідомчою робочою групою при Міністерстві юстиції України; створено автоматизовану інформаційно-пошукову систему «Бібліографія» з базою даних загальним обсягом понад 1500 бібліографічних відомостей, з яких 800 записів містять тексти літературних джерел і нормативно-правових актів з питань вдосконалення діяльності органів кримінальної юстиції;
«Кримінально-процесуальне пізнання та його критерії» (термін виконання: ІІ кв. 2002 р. – І кв. 2007 р., керівник – академік, віце-президент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Ю. М. Грошевий). Затверджена постановою Президії АПрН України від 14 лютого 2002 р. № 19/8, державна реєстрація в УкрІНТЕІ за № 0102U005763.
Виявлена сутність пізнання у кримінальному процесі, сформульовано його поняття та розкрита специфіка, систематизовані й охарактеризовані суб'єкти пізнання, виявлене співвідношення пізнання і доказування на досудовому розслідуванні; встановлені об'єкти пізнання і предмет доказування при здійсненні судового контролю за законністю діяльності органів досудового розслідування. Практичні результати: шість монографій, 15 посібників та підручників, 185 наукових статей, тез доповідей та повідомлень на науково-практичних конференціях, семінарах, «круглих столах» загальним обсягом більше ніж 340 друкованих аркушів; пропозиції щодо основних напрямків вдосконалення закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»; рекомендації щодо вдосконалення кримінального процесуального законодавства України в частині застосування запобіжних заходів у вигляді затримання та взяття під варту в перебігу досудового розслідування та забезпечення обґрунтованості кримінально-процесуальних рішень; пропозиції до нормативно-правових актів, що регулюють провадження в кримінальних справах щодо неповнолітніх; автоматизована інформаційно-пошукова система підтримки рішень у стадії попереднього розгляду кримінальної справи, у суді першої інстанції та на стадіях апеляційного і касаційного провадження «Суд».
Серед опублікованих наукових праць слід відмітити монографії «Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности» (Зеленецький В. С., Козьяков І. М., 2003 р.), «Проблемы формирования совокупности доказательств в уголовном процессе» (Зеленецький В. С., 2004 р.), «Проблеми використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі» (Погорецький М. А., 2004 р.), «Проблеми затримання та взяття під варту на досудовому провадженні по кримінальній справі» (Борисов В. І., Глинська Н. В., Зеленецький В. С., Шило О. Г., 2005 р.), «Теория и практика обоснования решений в уголовном процессе Украины» (Зеленецкий В. С., Глинская Н. В., 2006 р.), «Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі» (Погорецький М. А., 2007 р.);
«Судова влада та проблеми її формування i функціонування» (термін виконання: І кв. 1997 р. – І кв. 2002 р., керівник – академік, віце-президент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Ю. М. Грошевий). Розроблялася за Постановою бюро Президії АПрН України від 27 січня 1997 р. Виявлені сутність та ознаки судової влади, охарактеризовані її функції; визначені чинники, що впливають на побудову судової системи, і повноваження її окремих елементів. Здійснений аналіз європейських стандартів щодо незалежності і неупередженості правосуддя з метою встановлення відповідності вітчизняного процесуального законодавства загальновизнаним вимогам. Виявлені проблеми впливу міжнародно-правових стандартів на зміст окремих принципів кримінального процесу, а саме: особистої недоторканості, права на справедливий судовий розгляд на протязі розумного строку; розроблені пропозиції, пов’язані з реформуванням реабiлiтацiйного законодавства, проаналізовані можливості диференціювання процесуальних форм в умовах корінного оновлення кримінально-процесуального законодавства, вивчені особливості процесу порушення кримінальних справ певних категорій злочинів: у сфері економіки, фінансів або вчинених організованими злочинними угрупованнями. Розкрита сутність нових різновидів провадження з перегляду судових справ і перевірки судових рішень.
Теоретична частина дослідження була оприлюднена у низці монографій, зокрема, «Возбуждение уголовного дела» (Зеленецький В. С., 1998 р.), «Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса» (Зеленецький В. С., 2000 р.), «Уголовно-правовые проблемы возбуждения уголовного дела» (Зеленецький В. С., 2001 р.) та 121 статтях і тезах наукових виступів, а також використана при підготовці підручника «Кримінальний процес України» (за редакцією Ю. М. Грошевого, В. М. Хотенця, 2000 р.; серед авторів – Н. В. Сібільова та О. Г. Шило), навчального посібника «Організація судових та правоохоронних органів» (за редакцією І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, 2000 р.), коментуванні Конституції України: у «Науково-практичному коментарі Конституції України», підготовленому у 2003 р. до 10-річчя Академії правових наук України. Були розроблені проект Закону «Про внесення змін та доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України» у зв'язку з прийняттям нового Кримінального кодексу України 2001 р.; проект Закону України «Про порядок прийняття, реєстрації, перевірки та вирішення заяв, повідомлень і іншої інформації про злочини» та пояснювальна записка до нього, Проект нормативного змісту Глави «Реабілітація» КПК України, Регламент з'їзду та республіканської (Автономної республіки Крим), обласних, міських (міст Києва і Севастополя) конференцій працівників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ по призначенню членів Вищої ради юстиції. Створена «Автоматизована система підтримки прийняття рішень при розгляді кримінальних справ у суді першої інстанції». Проведена міжнародна науково-практична конференція «Стан судової реформи в Україні: проблеми і перспективи»;
«Судова влада і проблеми її формування» (термін виконання: ІІІ кв. 1995 р. – ІV кв. 1996 р., керівник – академік, віце-президент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Ю М. Грошевий). Розроблялась у межах реалізації завдань за конкурсним державним проектом «Правові засади розбудови державності в Україні». Започатковане теоретичне дослідження природи, сутності, ознак і принципів судової влади, здійснене соціологічне дослідження серед суддів районних, міських та обласних судів Полтавської, Донецької та Харківської областей, проведений «круглий стіл» із зазначених проблем з суддями загальних та арбітражних судів Харківського регіону;
«Навантаження та умови праці слідчих підрозділів як фактор якісної діяльності правоохоронних органів» (термін виконання: ІІІ кв. 1995 р. – ІV кв. 1996 р., керівник – кандидат юридичних наук, доцент Г. К. Кожевніков). Розроблялась на підставі рішення Бюро Президії Академії правових наук України від 14 вересня 1995 р. та наказу Президента Академії правових наук України за № 35 від 30 вересня 1995 р.
Теоретично обґрунтовані і сформульовані пропозиції до чинного кримінального процесуального законодавства, викладені у проекті Закону України «Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України щодо розширення переліку злочинів, по яких проводиться перевірка у протокольній формі досудової підготовки матеріалів, відродження дізнання як самостійної форми досудового слідства, зміні підслідності кримінальних справ», який був спрямований замовникам дослідження. Проведений «круглий стіл», в роботі якого взяли участь практичні працівники органів прокуратури, внутрішніх справ та Служби безпеки Харківської області. Розроблені науково обґрунтовані норми навантаження на кожного слідчого органів внутрішніх справ та прокуратури районної ланки та щомісячні норми продуктивності їхньої праці.

2. Співробітники сектора також є або були членами творчих колективів з розробки таких тем прикладних наукових досліджень, як:

«Кримінально-процесуальний напрямок протидії корупційним правопорушенням» (термін виконання: І кв. 2010 р. – ІV кв. 2012 р., керівник кримінально-процесуального напрямку до грудня 2011 р. – кандидат юридичних наук, доцент Н. В. Сібільова, з грудня 2011 р. – доктор юридичних наук, доцент О. Г. Шило). Затверджена постановою Президії АПрН України № 67/4 від 13 листопада 2009 р. та постановою Вченої ради ІВПЗ АПрН України № 5/1 від 28 грудня 2009 р. Номер державної реєстрації 0110U001499. Тема виконувалася в межах загального дослідження «Комплексне дослідження кримінально-правових, кримінально-процесуальних, криміналістичних та кримінологічних заходів протидії корупційній злочинності на сучасному етапі розвитку українського суспільства» (керівник – академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор В. І. Борисов).
Найбільш вагомими результатами стали: аналітична довідка щодо фрагментарного аналізу нового Кримінального процесуального кодексу України під кутом зору його антикорупційності; розроблена система антикорупційних стандартів кримінального судочинства; таблиця положень судоустрійного законодавства України, що містять корупційні ризики; низка тез виступів дослідників на: науково-практичному семінарі «Правові та інституційні механізми протидії корупційним правопорушенням» (2012 р., м. Харків); Першому Євразійському антикорупційному форумі (2012 р., м. Москва); міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства та удосконалення діяльності судових та правоохоронних органів України» (2012 р., м. Луганськ); розділ «Кримінально-процесуальні засоби запобігання та протидії корупції у сфері кримінального судочинства» науково-практичного посібника «Комплексне дослідження проблем протидії корупційній злочинності на сучасному етапі розвитку українського суспільства»; зауваження та доповнення до проектів Законів України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення засад запобігання та протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції»; «Про Національне бюро антикорупційних розслідувань України»; пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011–2015 роки»; зауваження та пропозиції до Положення про національний антикорупційний комітет України; пропозиції стосовно удосконалення організаційно-правового забезпечення підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції центральних органів виконавчої влади й держадміністрацій, координації їх діяльності, а також взаємодії зі спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції; база даних автоматизованої інформаційно-пошукової системи «Бібліографія», що містить нормативно-правові та літературні джерела з корупційних питань;
«Дослідження кримінально-процесуальних проблем забезпечення доступу до правосуддя потерпілих від злочину» (термін виконання: І кв. 2009 р. – ІV кв. 2009 р., керівник – академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор В. С. Зеленецький). Затверджена постановою Вченої ради ІВПЗ АПрН України № 6 від 17 грудня 2008 р. Номер державної реєстрації 0108U001811;
Результатами дослідження стали: комплект документів щодо проекту Закону України «Про внесення змін та доповнень до кримінально-процесуального законодавства України щодо забезпечення доступу до правосуддя потерпілих від злочину», що містить проект Закону України, пояснювальну записку до проекту та порівняльну таблицю щодо проекту; порівняльна таблиця щодо кримінальних процесуальних проблем захисту прав і законних інтересів потерпілих від злочину (на підставі порівняння конституцій, кримінальних процесуальних кодексів та інших нормативно-правових актів різних держав); автоматизована інформаційно-пошукова система «Бібліографія» з базою даних, яка містить бібліографічні дані та тексти нормативно-правових актів і літературних джерел щодо доступу до правосуддя потерпілих від злочину.
Під час роботи над прикладною темою дослідники прийняли участь у підготовці та проведенні «круглого столу» за темою «Захист прав людини – стратегічна складова судово-правової реформи в Україні», що відбувся в рамках Всеукраїнського тижня права, присвяченого Дню захисту прав людини;
«Теоретичні основи забезпечення якості кримінально-процесуального законодавства у сфері боротьби зі злочинністю» (термін виконання: І кв. 2008 р. – ІV кв. 2010 р., керівник кримінально-процесуального напрямку – кандидат юридичних наук, доцент Н. В. Сібільова). Затверджена постановою Вченої ради ІВПЗ АПрН України № 3 від 19 грудня 2007 р. та постановою Президії АПрН України № 4 від 2 жовтня 2006 р. Номер державної реєстрації 0108U004216. Тема виконувалася в межах загального дослідження «Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовної діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні» (керівник – академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор В. І. Борисов).
Надано визначення інституту забезпечення якості кримінальних процесуальних рішень як сукупної діяльності всієї системи компетентних органів, спрямованої на створення достатньої впевненості в тому, що рішення, прийняті у справі, будуть відповідати системі вимог, що до них ставляться; проілюстровано взаємообумовленість рівня якості кримінальної процесуальної діяльності рівнем якості рішень, що приймаються у перебігу її провадження; обґрунтовано методологічне положення про те, що при аналізі правових критеріїв та показників якості кримінально-процесуальних рішень та кримінальної процесуальної діяльності, визначенні рівня досконалості нормативно-правових основ діяльності із забезпечення якості кримінально-процесуальних рішень є необхідним умовно виокремлювати певні правові положення, що визначають технологію прийняття рішень у кримінальному судочинстві, та аналізувати їх адекватність реальним потребам правозастосовної діяльності, а також розглядати все кримінальне процесуальне право під кутом зору його спроможності гарантувати на законодавчому рівні створення необхідних умов для ефективного правозастосування; виявлені конкретні аспекти впливу сучасного стану праворозуміння на визначення поняття та видову характеристику нормативно-правових основ кримінальної процесуальної діяльності, розробку критеріїв досконалості сучасного законодавства; визначені та обґрунтовані вектори вдосконалення національного кримінального процесуального законодавства в частині гарантування прийняття законних та обґрунтованих процесуальних рішень відповідно до правозастосовної практики.
Наукові результати дослідження представлені на науковій конференції «Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні», втілені у наукових публікаціях: статтях, тезах виступів на наукових заходах, колективній монографії «Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні» за редакцією В. І. Борисова та В. С. Зеленецького (2011 р.). Також були розроблені структурна схема, алгоритми, таблиці, форми та програмні модулі підсистеми «Якість кримінально-процесуального законодавства» бази даних автоматизованої інформаційно-пошукової системи «Бібліографія» та поповнена база даних відомостями про літературні джерела з питань якості кримінального процесуального законодавства;
«Ефективність кримінально-процесуальної діяльності органів дізнання, досудового слідства та суду» (термін виконання: І кв. 2007 р. – ІV кв. 2009 р., керівник підтеми – кандидат юридичних наук, доцент Н. В. Сібільова). Дослідження – кримінально-процесуальна частина загальної прикладної теми «Розробка критеріїв ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні та запровадження шляхів її підвищення» (керівник – академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор В. С. Зеленецький). Дослідження виконувалося на підставі Договору на проведення наукових досліджень № 29 12/ВПЗ від 29 грудня 2006 р. Номер державної реєстрації 0107U002500.
Результати дослідження: аналітична довідка щодо існуючих критеріїв ефективності діяльності органів досудового слідства, прокуратури та суду; пропозиції щодо змін та доповнень до кримінального та кримінального процесуального законодавства, інших нормативних актів, які спрямовані до Міністерства юстиції України та до відповідних комітетів Верховної Ради України для реалізації цілісного підходу у перебігу реформи системи органів кримінального переслідування; практичні рекомендації щодо організації діяльності окремих правоохоронних органів, методики визначення ефективності діяльності органів кримінального переслідування, які обговорені на науково-практичних конференціях, «круглих столах» за участю практичних працівників і спрямовані до керівництва відповідних правоохоронних органів, а також до структур, що здійснюють контроль за забезпеченням прав і інтересів осіб у системі кримінального переслідування; наукові статті, тези наукових доповідей та розділ монографічного дослідження «Ефективність діяльності органів кримінального переслідування в Україні та шляхи її підвищення» за редакцією В. С. Зеленецького та В. І. Борисова (2009 р.); база даних створеної автоматизованої інформаційно-пошукової системи «Бібліографія» з науковими та нормативно-правовими матеріалами з питань ефективності діяльності органів кримінального переслідування;
«Удосконалення законодавства щодо захисту прав і законних інтересів потерпілого (на виконання п. 4 Плану заходів щодо реалізації Концепції забезпечення захисту законних прав та інтересів осіб, які потерпілі від злочинів, на 2005 – 2006 рр., затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2005 р. № 110-р)» за проектом «Проблеми захисту прав та законних інтересів потерпілих від злочинів» (термін виконання: І кв. 2005 р. – ІV кв. 2007р., керівник кримінального процесуального напрямку – академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор В. С. Зеленецький).
Кримінальний процесуальний напрям дослідження був спрямований на удосконалення кримінального процесуального законодавства щодо захисту прав та законних інтересів потерпілих від злочину, приведення нормативних актів з зазначених питань у відповідність до міжнародних стандартів. За результатами дослідження і узагальнення емпіричного матеріалу (архівних кримінальних справ та даних опитування осіб, потерпілих від злочинних посягань, і практичних працівників з питань забезпечення захисту законних прав та інтересів потерпілих від злочинів) підготовлені пропозиції щодо змін та доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України, які направлені до Міністерства юстиції України; пропозиції до постанов Пленуму Верховного Суду України та надрукована колективна монографія «Потерпілий від злочину: міждисциплінарне правове дослідження» за загальною редакцією академіків АПрН України Ю. В. Бауліна та В. І. Борисова;
«Розробка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань запобігання негативним проявам у дитячому середовищі відповідно до норм-принципів Конвенції ООН про права дитини і інших норм міжнародного права» (на виконання завдань п. 9 Комплексної програми профілактики злочинності на 2001 – 2005 роки) (термін виконання: ІІІ кв. 2004 р. – ІV кв. 2005 р., керівник – кандидат юридичних наук, доцент Н. В. Сібільова).
Підготовлені збірник нормативно-правових актів щодо захисту прав і свобод неповнолітніх у вигляді добірки постатейних матеріалів до Конвенції про права дитини – одного із визначальних міжнародно-правових актів щодо захисту прав і свобод неповнолітніх та словник-довідник з ювенальної юстиції, що містить основні поняття щодо проблем неповнолітніх, які ввійшли до монографії «Ювенальна Юстиція в Україні: коментар та аналіз діючого законодавства; Конвенція про права дитини (з постатейними матеріалами); словник-довідник з ювенальної юстиції» за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АПрН України В. С. Зеленецького та кандидата юридичних наук, доцента Н. В. Сібільової (2006 р.) Також були розроблені проект Закону «Про створення та функціонування системи ювенальної юстиції в Україні» та пропозиції до нормативно-правових актів, що регулюють провадження в справах неповнолітніх, які потрапили у сферу дії кримінального процесу, спрямовані на приведення його у відповідність до принципів та основних вимог, що ставляться у світі до ювенальної юстиції, призначені для використання законодавцем при відтворенні в Україні ювенальної юстиції. Налагоджена автоматизована пошуково-довідкова система «Неповнолітні», база даних якої містить 315 записів про документи з ювенальної юстиції. Це, наприклад, 8 міжнародних декларацій; 22 міжнародні конвенції; 32 закони України; 9 кодексів України; законопроекти та закони Російської Федерації; витяги з законів Франції, Канади; постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, накази, розпорядження міністерств та відомств України, статті, тези виступів тощо;
«Розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до законодавчих актів про: створення інституту правового компромісу стосовно осіб, які добровільно сприяли виявленню, розслідуванню та припиненню злочинних діянь, учинених особисто або іншими особами; притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у незаконному відчуженні майна (житла), яке належить неповнолітнім на правах спільної власності; запровадження спрощеного порядку досудового збирання матеріалів стосовно осіб, які не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність» (термін виконання: І кв. 2001 р. – ІV  кв. 2002 р., керівник – кандидат юридичних наук, доцент В. М. Хотенець). Дослідження виконувалося у рамках реалізації Комплексної програми профілактики злочинності на 2001–2005 рр., затвердженої Указом Президента України від 25 грудня 2000 р. з метою підвищення рівня розкриття злочинів при дотриманні конституційних прав і свобод людини, адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу, захисту прав, свобод та законних інтересів неповнолітніх. Результатом дослідження стала підготовка трьох законопроектів: «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів у зв'язку з створенням інституту правового компромісу стосовно осіб, які добровільно сприяли виявленню, розслідуванню та припиненню злочинних діянь, вчинених особисто або іншими особами», «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності осіб, винних у незаконному відчуженні майна (житла), яке належить неповнолітнім на правах спільної власності», «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів у зв'язку з запровадженням спрощеного порядку досудового збирання матеріалів стосовно осіб, які не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність».

3. Співробітники сектора брали участь у конкурсних дослідженнях:

– за міжнародним Пілотажним дослідницьким проектом «Застосування в Україні затримання і запобіжного заходу у вигляді взяття під варту» за сприяння міжнародного фонду «Відродження» (термін виконання: І кв. 2003 р. – ІV кв. 2004 р.. керівник – академік АПрН України, доктор юридичних наук, професор В. І. Борисов).
Проаналізовані міжнародно-правові основи забезпечення права особи на свободу і особисту недоторканність; підстави та порядок застосування затримання як тимчасового запобіжного заходу, а також взяття під варту. Особливу увагу було приділено судовому порядку обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, реалізації прав і законних інтересів підозрюваного і обвинуваченого в процесі досудового слідства та в суді, а також відповідальності за порушення законодавства. Для апробації попередніх висновків 27 травня 2004 р. був проведений «круглий стіл» за участю розробників проекту, а також суддів апеляційного та місцевих судів, прокурорів та слідчих прокуратури, керівників слідчих апаратів та слідчих органів внутрішніх справ Харківської області. За результатами дослідження опубліковані монографічне видання «Затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового слідства в Україні. Міжнародні стандарти, законодавство України, практика застосування» (2004 р.) та методичні вказівки для проведення практичних занять (тренінгів) з суддями «Затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового слідства в Україні»;
– за програмою «Американсько-українське науково-дослідницьке партнерство», що проводив Національний інститут юстиції Департаменту юстиції США у 2000–2001 рр., здійснювався проект, в межах якого досліджувалася тема «Роль судової влади у боротьбі з організованою злочинністю» (виконавець – кандидат юридичних наук, доцент Н. В. Сібільова). Предметом цієї роботи був аналіз адекватності чинного кримінально-процесуального та судоустрійного законодавства стану і характеру злочинності, яка в останні роки набула нових рис, зокрема, розповсюдження різних організаційних форм. Були запропоновані доповнення до Кримінально-процесуального кодексу, які б унеможливлювали зовнішній вплив на суддів з метою прийняття неправосудних рішень, які торкалися процедур попереднього розгляду справ, призначення справи до розгляду, власне процедури розгляду справ про злочини, вчинені організованими злочинними угрупованнями, а також більш детального порядку надання судом згоди на здійснення оперативно-розшукових заходів, що обмежують конституційні права і свободи особи. Наукові висновки і пропозиції до кримінально-процесуального законодавства доповідалися на міжнародних науково-практичних конференціях в межах цієї програми, а підсумки дослідження надруковані у тематичному збірнику, підготовленому за результатами роботи над проектом.


ЗАКОНОПРОЕКТНІ РОБОТИ

Науковцями сектора розроблені наступні пропозиції та доповнення до законопроектів та інших нормативно-правових актів.

2016 р.:

пропозиції щодо доопрацювання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами», підготовленні на виконання листа Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна. Законопроектом передбачено запровадження інституту волонтерів у кримінальне провадження. Причому пропонується волонтерам бути обвинувачами, тобто представляти перед судом докази, здобуті ними самими з порушеннями Конституції України, дозволеними законодавцем у процесуальному законі, до того ж одна й та особа – громадський обвинувач – буде суміщати функції заявника, свідка, потерпілого, обвинувача та ін. Суперечки між прокурором і громадським обвинувачем щодо змісту і обсягу обвинувачення можуть призвести до затягування процесу і порушення засади розумності строків провадження. Крім того, у одному провадженні буде три обвинувача – державний (прокурор), громадський (представник громадянського суспільства) і приватний (потерпілий), що призведе до порушення засади змагальності, бо кожен з них матиме можливість підтримувати «власне» обвинувачення. Також з тексту законопроекту не зрозуміло чому кримінальне провадження у формі громадського обвинувачення стосується лише двох складів злочинів, один з яких (ст. 370 КК) законодавцем не віднесено до числа корупційних. Інші сімнадцять злочинів (див. примітку до ст. 45 КК) не включені до числа тих, за якими здійснюється провадження у такій формі. Виникає питання і щодо визнання ініціативної фото-, відео-, аудіо-фіксацію злочину приватною особою здійсненням нею оперативно-розшукової діяльності. Доказами можуть бути будь-які фактичні дані, а кваліфікувати ці дані як докази вправі лише суд. (Л. М. Лобойко,  О. Г. Шило ))
судження щодо обґрунтованості та доцільності прийняття законопроекту «Про приватну детективну (розшукову) діяльність»,  реєстраційний № 3726 від 28.12.2015, підготовлені на виконання доручення на виконання листа Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна.
В цілому позитивно оцінюючи поданий законопроект, висловлено низку пропозицій та  зауважень. Зокрема, у ст. 9 законопроекту передбачити можливість зупинення та поновлення приватної детективної діяльності, їх підстави, порядок та наслідки. У п. 2 ч. 1 ст. 12 передбачене право детектива «ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для приватної детективної (розшукової) діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом». Для здійснення дій, передбачених п. 3, 4, 9
ч. 1 ст. 12 законопроекту, видається за доцільне закріпити обов’язок отримання згоди на їх проведення від власника, користувача або уповноважених ними осіб. У статті 12 доцільно надати виключний перелік прав суб’єктів приватної детективної діяльності. У ст. 15 законопроекту йдеться про «розшукове дослідження», зміст якого за текстом законопроекту не розкрито. У законопроекті, на наш погляд, повинні міститися норми, які б регламентували порядок оскарження дій (Л. М. Лобойко, О. Г. Шило,
Н.В. Глинська, О.І. Марочкін));
коментарі  та пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», підготовленого Радою з питань судової реформи при Президенті України, підготовлені на виконання листа Президента НАПрН України Петришина О. В. Проаналізувавши поданий законопроект, вважаємо його в цілому слушним і таким, що заслуговує на підтримку. Разом із тим вважаємо за доцільне все ж таки зробити деякі зауваження та пропозиції.  Так, у ст. 1 законопроекту визначення поняття «захисту» через захист – «діяльність адвоката з метою захисту» є не доречним. Одні й ті ж питання регулюють і КПК і Закон «Про адвокатуру і адвокатську діяльність». Так, у п. 7 ч. 1 ст. 20  Проекту, що адвокат вправі «збирати докази будь-якими не забороненими законом засобами, в тому числі в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати… документи …», а не їх копії, як передбачено ст. 93 КПК.
Вважаємо, що у ст. 6 законопроекту доцільно передбачити всі необхідні умови набуття статусу адвоката.  У ч. 2 ст. 20 доцільно вказати не тільки про функцію представництва, але і про функцію захисту у суді, яка здійснюється виключно адвокатами. Крім того, п. 3-1 ст. 23 додати словами: «забороняється вилучення адвокатського досьє для здійснення перевірки якості надання безоплатної правової допомоги». У ч. 3 ст. 23 закріпити чітку процедуру інформування органів адвокатського самоврядування про можливе затримання адвоката. Повідомлення про підозру адвоката у вчиненні кримінального правопорушення може бути здійснене виключно Генеральним прокурором України або його заступниками. Частина 7 ст. 23  стосується недопустимості доказів у кримінальному провадженні, а тому має бути віднесена до предмету регулювання КПК (Л.М. Лобойко, О.Г. Шило, Л.М. Москвич, Н.В. Глинська, О.І. Марочкін))
–  зауваження і пропозиції щодо доцільності опрацювання нового Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», підготовлені на виконання завдання першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності М. П. Паламарчука. У зв’язку з ухваленням КПК 2012 р. відбулася реорганізація правового регулювання ОРД. Тому вважаємо доцільним розробити проект нового Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». Предмет його регулювання має бути значно звужений. У новому Законі варто: 1) уточнити законодавчу дефініцію ОРД, визначивши її, зокрема, як систему гласних і негласних заходів, які провадяться спеціально уповноваженими державними органами, результати якої використовуються (реалізуються) у: а) контррозвідувальній діяльності; б) розвідувальній діяльності; в) протидії злочинності (у найширшому розумінні цього, включаючи профілактику злочинів); г) діяльності по розшуку безвісно відсутніх осіб; ґ) діяльності по перевірці осіб у зв’язку з їх допуском до державної таємниці і до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках (оперативно-перевірочній діяльності); 2) врегулювати спеціальні принципи ОРД, які визначають її сутність; 3) закріпити вичерпний перелік оперативно-розшукових заходів; 4) чітко розмежувати ОРД та кримінальне провадження; 5) визначити предмет регулювання нового Закону «Про ОРД».
Доцільно також розглянути питання щодо можливості впровадження єдиного реєстру оперативно-розшукових справ, відомості до якого могли би вносити керівники відповідних оперативних підрозділів. (Л.М. Лобойко,
О.Г. Шило, Н.В. Глинська, О.І. Марочкін));
зауваження і пропозиції щодо доцільності опрацювання нового Закону України «Про правоохоронні органи та правоохоронну діяльність», підготовлені на виконання завдання першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності М. П. Паламарчука. Предметом правового регулювання вказаного закону, на наш погляд,  мають бути, зокрема:1) поняття правоохоронної діяльності; 2) нормативна дефініція «правоохоронний орган», сформульована  з використанням критеріїв, що дозволяють виокремити його в системі органів державної влади»; 3) система правоохоронних органів (їх вичерпний перелік та особливі ознаки, однакові для усіх правоохоронних органів); 4) особливості комплектування порівняно з іншими державними органами; 5) цілі і завдання діяльності правоохоронних органів; 6) функції правоохоронних органів; 7) засади діяльності правоохоронних органів; 8) засади і межі застосування працівником правоохоронного органу державного примусу, фізичної сили, спеціальних засобів та зброї; 9) загальні положення правового статусу працівника правоохоронного органу та гарантії його діяльності
(Л.М. Лобойко, О.Г. Шило, Н.В. Глинська, О.І. Марочкін));
зауваження і пропозиції щодо проекту Закону України «Про вищу раду правосуддя» (реєстр. № 5180 від 23.09.2016), підготовлені на виконання доручення першого заступника Голови Комітету з питань науки та освіти Верховної Ради України О. В. Співаковського. Законопроект містить чимало позитивних новел, але, разом з тим, містить певні зауваження:
1. Пункт 3 ч. 1 ст. 3 Законопроекту надає ВРП повноваження “забезпечує відповідність діяльності суддів вимогам закону, в тому числі через процедури дисциплінарної відповідальності”. Але з положень принципу незалежності суддів не вбачається жодного іншого можливого законного впливу на суддю з метою “забезпечення відповідності його діяльності вимогам закону”, окрім механізму дисциплінарного провадження. 2. Частина 1 ст. 6 Законопроекту містить досить субєктивний оціночний критерій для кандидатур на посади члена ВРП – “є визнаним фахівцем у сфері права, має бездоганну професійну репутацію та відповідає критерію політичної нейтральності”. 3. Також важаємо, що допуск осіб, які колись мали судимість або вчиняли корупційне адміністративне правопорушення є недопустими.
4. Частина 8 статті 50, частни 1 статті 51 Законопроекту містять інститут “дозволу” скаржнику оскаржити рішення Дисцилінарної палати, але випадки та підстави такого “дозволу” не визначені. 6. Частина 1 статі 52 Законопроекту містить перелік виключних підстав для “оскарженння та скасування” рішень ВРП. Вважаємо, що підстави “скасування” рішень ВРП Верховним Судом мають бути викладені в процесуальному законі, зокрема КАС України. Те ж зауваження стосується і ч.1 ст.54 та ч. 2 ст. 57, ст. 72 та ін. Законопроекту (Л.М. Москвич);
зауваження і пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання прав та вдосконалення робіт із неповнолітніми правопорушниками» (реєстр. № 5298 від 20.10.2016), підготовлені на виконання доручення Першого заступника Голови Комітету з питань науки та освіти Верховної Ради України О. В. Співаковського. Автори законопроекту зазначають, що діти, які наразі перебувають в школах та професійних училищах соціальної реабілітації, можуть бути за рішенням суду умовно-достроково звільненні від відбування покарання (в ч. 1 ст. 502 КПК йдеться про умовно-дострокове звільнення не від покарання, а від примусового заходу виховного характеру) або направлені до спеціальних виховних установ.  Порядок поміщення неповнолітніх до установ визначений чинним законодавством, а ось порядок умовно-достроково звільнення від примусового заходу виховного характеру і направлення до спеціальних виховних установ в проекті Закону не врегульований.
Справа у тому, що порядок дострокового звільнення від примусового заходу виховного характеру в чинному КПК врегульований статтею 502 КПК.  З моменту набрання чинності Законом (в разі ухвалення проекту) процесуальний механізм (порядок), про який йшлося у попередньому абзаці, буде ліквідований, бо стаття 520 КПК з цього моменту втрачає чинність. Іншого ж механізму авторами законопроекту не запропоновано.
У зв’язку з викладеним вище, пропонуємо доповнити законопроект розділом ІІІ «Перехідні положення», в якому передбачити один з таких варіантів звільнення неповнолітніх зі шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації: 1) продовжити дію статті 502 КПК до відбуття останнім неповнолітнім строку примусового заходу виховного характеру у вигляді направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків, призначеного судом до набрання чинності законом (1 січня 2017 р.); 2) передбачити порядок, згідно з яким протягом певного часу, визначеного законом, неповнолітні мають бути переведені без рішення суду зі спеціальних навчально-виховних установ до спеціальних виховних установ без рішення суду (Л.М. Лобойко).

2015 р.:

– проект Закону України «Про поліцію і поліцейську  діяльність», реєстраційний  № 1692-1 від 27.01.2015 р. та пояснювальну записку щодо нього Включений до порядку денного Верховної Ради України 05.02.2015 // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53719 (пропозиції надіслані електронною поштою від12.01.2015 р.).Запропоновано доповнення до статті 28 «Загальні повноваження поліції» в частині регламентації повноважень щодо здійснення процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом; до ст. 33 «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», зокрема в частині визначення у законопроекті понять «житло» та «інше воодіння»; надано інші пропозиції до тексту (склад робочої групи є за цією інтернет-адресою). Обсяг – 7 с. (виконавець – відділ дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності (Лобойко Л.М.у співавторстві));

– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення окремим категоріям засуджених осіб права на правосудний вирок)», реєстраційний № 2033а від 05.06.2015 р.та  пояснювальну записку щодо нього. Зазначений законопроект та склад робочої групи є за цією інтернет-адресою  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55494 (пропозиції надіслані електронною поштою  від 25.05.2015 р.). На завершальному етапі роботи над законопроектом висловлені пропозиції, які були враховані робочою групою. Зокрема: у назві законопроекту запропоновано слово «змін» замінити словом «доповнення», а після слів «засуджених осіб» доповнити словами «окремої категорії»; оскільки підстави перегляду рішень, викладені у законопроекті, за змістом (а не за часом виявлення) є майже аналогічними підставам перегляду за нововиявленими обставинами, то доцільно розглянути можливість доповнення розділу XІ Кримінального процесуального кодексу України замість пунктів 15-1 – 15-11 пунктами 16-1 – 16-11 аналогічного змісту; оскільки окремі кримінальні справи, які надійшли до суду до моменту набуття чинності КПК, до цього часу не розглянуті по першій інстанції, у судовій практиці можуть виникнути ситуації, коли особу засудять після набуття чинності законом, проект якого розглядається, вона до 31 грудня 2017 р. пройде усі процедури оскарження судового рішення, однак, буде вважати себе засудженою «без належної доказової бази», у зв’язку з чим запропоновано визначитися з тим, чи розповсюджуватиметься дія цього Закону на такі випадки, чи Закон буде діяти лише щодо тих осіб, які на момент набуття ним чинності уже («і досі») відбувають покарання. Надано й інші пропозиції. Обсяг – 4 с. (виконавець – відділ дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності (Лобойко Л.М.у співавторстві));

– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України» (щодо виключення слова «розшукові» з термінів «слідчі (розшукові) дії» і «негласні слідчі (розшукові) дії)», пояснювальну записку та порівняльну таблицю щодо нього (затв. постановою № 8 від 18 листопада 2015 р. засідання вченої ради Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України щодо спрямування до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України), надіслані Голові Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України Кожем’якіну А.А. (вих. №1037-06-23 від 02.12.2015 р.). Питання про те, називати пізнавальні дії у кримінальному провадженні слідчими чи розшуковими має здебільшого теоретичний характер: якщо в результаті пізнавальних дій здобувають докази, то їх називають слідчими, а якщо не здобувають доказів, а результати дій мають лише орієнтуючий характер, то – розшуковими. Відтак, слова «розшукові» і «слідчі» є взаємовиключними. Попри це вони вжиті в межах одного терміну - «слідчі (розшукові) дії». Навіть з цих – теоретичних позицій – слово «розшукові» є зайвим у зазначених вище словосполученнях, якими позначають пізнавальні дії у стадії досудового розслідування. Окрім того, вживання у статтях Кодексу слова «розшукові» в дужках суперечить правилам українського правопису. Запропоновано слово «розшукові», вжите після слова «слідчі» у всіх відмінках, виключити з усіх статей, назв параграфів і глав Кодексу. Це, своєю чергою, вимагає внесення змін до інших законодавчих актів, у яких вжиті терміни «слідчі (розшукові) дії» та/або «негласні слідчі (розшукові) дії», а саме: до Законів України «Про Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про доступ до судових рішень», «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові  незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду». Обсяг – 18 с. (виконавець – відділ дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності (Лобойко Л.М.у співавторстві));

– проект Закону України «Про внесення змін до статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (щодо початку досудового розслідування до внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення)», пояснювальну записку та порівняльну таблицю щодо нього, надіслані Голові Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України Кожем’якіну А.А. (вих. №1034-06-23 від 02.12.2015 р.). Чинна редакція статті 214 Кримінального процесуального кодексу України фактично унеможливлює вчасний початок досудового розслідування у тих випадках, коли відсутні технічні (наприклад, відсутність постачання електричної енергії) чи інші можливості внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань або існує ризик втрати доказів протягом часу, витраченого слідчим, прокурором на внесення відомостей до реєстру. Заборона розпочинати досудове розслідування до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань не є механізмом захисту прав громадян, яких залучають до кримінального провадження. Така заборона, навпаки, створює перешкоди вчасному здобуттю доказів вчинення кримінального правопорушення у зазначених вище випадках. Внесення відомостей до реєстру має бути регламентованим не як дозвіл на початок досудового розслідування, а як констатація (реєстрація) фактичного його початку, що забезпечує подальший контроль за перебігом розслідування. Заборона здійснювати досудове розслідування містить і корупційний ризик, що полягає у можливому виправданні слідчими, прокурорами невчасного виконання процесуальних дій з метою отримання неправомірної вигоди існуванням цієї заборони. Внесення запропонованих змін дозволить у всіх випадках звернень громадян до правоохоронних органів із заявами та повідомленнями про вчинені кримінальні правопорушення або самостійного виявлення слідчим, прокурором з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вчасно розпочинати досудове розслідування і зменшить ризик втрати доказів та корупційний ризик. У свою чергу це призведе до ефективного захисту прав і законних інтересів, охоронюваних законом України про кримінальну відповідальність. (Постанова № 9 від 18 листопада 2015 р. засідання вченої ради Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України щодо спрямування до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України) Обсяг – 2 с.(виконавець – відділ дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності (Лобойко Л.М.у співавторстві));

– проект Закону України  «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо посилення гарантій прав осіб у кримінальному провадженні під час прийняття процесуальних рішень у стадії досудового розслідування, пояснювальну записку та порівняльну таблицю щодо нього (затв. постановою № 10 від 18 листопада 2015 р. засідання вченої ради Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України ), надіслані Голові Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України Кожем’якіну А.А.) (вих. № 1017-06-23 від 24.11.2015 р.). Запропоновано доповнити ч. 2 ст. 160, ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 234, ч. 4 ст. 280 та ч. 4 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України новими пунктами та абзацами, що містять питання, котрі підлягають розв’язанню у конкретних процесуальних рішеннях. Такі доповнення мають сприяти удосконаленню змісту вимог законодавця щодо мотивування конкретних процесуальних рішень, порядку проведення досудового розслідування та посиленню гарантій учасників кримінального провадження в частині оскарження процесуальних рішень посадових осіб.  Обсяг –4с. (виконавець – відділ дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності (Марочкін О.І.)).

2014 р.:

– висновок щодо проекту Концепції реформування правоохоронних органів України (на запит Ради національної безпеки і оборони України, лист № 1944/3-2-5 від 23 грудня 2013 р);

– пропозиції до довідки і проекту рішення РНБО «Щодо стану та напрямів подальшого реформування правоохоронних органів України» (на запит Ради національної безпеки і оборони України, лист № 61/3-2-5 від 23 січня 2014 р.);

– висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони окремим категоріям осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відкривати і мати поточні і вкладні (депозитні) рахунки, зберігати фінансові активи в іноземних банках, мати цінні папери іноземних емітентів, придбання або володіння нерухомим майном за межами України)» (реєстраційний № 4066) (на запит Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики (лист № 853/0/2-14 від 27 січня 2014 р.);

– зауваження щодо пропозицій від громадської організації «Асоціація міжнародно-правових досліджень» про внесення змін до Конституції України (на виконання доручення Голови комісії з питань правоохоронної діяльності Конституційної Асамблеї В. Я. Тація;

– висновок щодо питання, порушеного у листі Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики А. Й. Богдана № 853/0/2-14 від 27 січня 2014 р., щодо зареєстрованого 31 січня 2014 р. у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони окремим категоріям осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відкривати і мати поточні і вкладні (депозитні) рахунки, зберігати фінансові активи в іноземних банках, мати цінні папери іноземних емітентів, придбання або володіння нерухомим майном за межами України) (реєстраційний № 4066) народного депутата А. М. Павловського (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо прийняття заяв, повідомлень та іншої інформації про кримінальне правопорушення та початку досудового розслідування», внесений народними депутатами М. П. Паламарчуком і С. В. Сасом (реєстр. № 4263 веб-сайту Верховної Ради України від 25 лютого 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок, що стосується основних принципів, положень, критеріїв, структури законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо проведення допиту) (реєстр. № 3037 від 29 липня 2013 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація );

– пропозиції щодо проекту Закону України про Державне бюро розслідувань України (реєстр. № 3042 від 1 серпня2013 р. (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо слідчих, що здійснюють досудове розслідування» (реєстр. № 4444 від 14 березня 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих процесуальних дій та оптимізації діяльності органів досудового розслідування», внесений народним депутатом Г. Г. Москалем (реєстр. № 4444-1 від 25 березня 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо порядку реабілітації, в тому числі реабілітації померлого)» (реєстр. № 4504 від 20 березня 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права особи на перегляд судових рішень Верховним Судом України та доступу до судових рішень» (реєстр. № 4513 від 20 березня 2014 р.) (в частині внесення змін до КПК України: пункт 3 законопроекту) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок на проект Закону України «Про Національне бюро антикорупційних розслідувань» (реєстр. № 4573 від 26 березня 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок на проект Закону України «Про Національну службу боротьби з корупцією» (реєстр. № 4573-1 від 7 квітня 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо обов’язковості ухвал слідчого судді» (реєстр. № 4652 від 8 квітня 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– судження та пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», обговорення якого відбулося на засіданні Президії НАПрН України 13 червня 2014 р. (на виконання доручення першого віце-президента НАПрН України О. В. Петришина);

– судження та пропозиції щодо парламентських слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави» (на виконання доручення першого віце-президента НАПрН України О. В. Петришина);

– пропозиції щодо реформування міліції України (на прохання Міністерства юстиції України).

2013 р.:

– експертний висновок щодо законопроектів «Організаційні засади здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону "Організаційні засади здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"» (на запит Державної служби України з контролю за наркотиками, лист від 30 січня 2013 р.);

– науково-правовий висновок щодо обґрунтованості та доцільності прийняття законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо забезпечення європейських стандартів публічності у судовій системі», реєстр. № 2019 від 15 січня 2013 р. (на виконання доручення Президії НАПрН України, лист № 202 від 5 лютого 2013 р.);

– пропозиції та зауваження до проекту закону України «Про визнання таким, що втратив чинність, Кримінального процесуального кодексу України», реєстр. № 1212 від 8 січня 2013 р. (на виконання доручення  Президії НАПрН України, лист № 169 від 31 січня 2013 р.);

– пропозиції до законопроекту «Про внесення змін до законів України «Про прокуратуру» (щодо виборності прокурорів)» (реєстр. № 2162 від 1 лютого 2013 р.) і «Про міліцію» (щодо виборності керівників міліції) (реєстр. № 2163 від 1 лютого 2013 р.) на виконання доручення Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів за № 04-20/3-319, лист Президії НАПрН України № 467 від 11 березня 2013 р. щодо надання пропозицій та зауважень до проектів законодавчих актів щодо чинних положень організації діяльності певних правоохоронних органів та інших структур державної влади;

– пропозиції та письмові зауваження на проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів», який вноситься Президентом України (на виконання доручення Голови Конституційної Асамблеї Кравчука Л. М. та згідно з листом голови комісії з питань правоохоронної діяльності Конституційної Асамблеї Тація В. Я) разом з фахівцями Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

– пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення факту смерті людини», реєстр. № 2361 від 21 лютого 2013 р. (на виконання доручення Президії НАПрН України);

– пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гарантування права громадян на звернення до міжнародних органів з захисту прав людини)», реєстр. № 2306 від 15 лютого 2013 р. (на виконання доручення Президії НАПрН України);

– пропозиції щодо шляхів удосконалення механізму виконання судових рішень (на виконання Постанови Верховної Ради України «Про проведення парламентських слухань на тему: «Про стан виконання судових рішень в Україні»» за № 33-VII від 19 березня 2013 р. та за розпорядженням Президії НАПрН України № 555 від 4 квітня 2013 р.);

– пропозиції та зауваження стосовно проекту Концепції внесення змін до Конституції України щодо удосконалення конституційно-правового регулювання правоохоронної діяльності (на виконання доручення Президента Національної академії правових наук України Тація В. Я.);

– пропозиції, які стосуються основних принципів, положень, критеріїв, структури законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо проведення допиту) (реєстр. № 3037 від 29 липня 2013 р.) (на виконання доручення Президії Національної академії правових наук України);

– зауваження на текст пропозицій до Концепції внесення змін до Конституції України (щодо статусу Конституційного Суду України) (на виконання доручення Голови комісії з питань правоохоронної діяльності Конституційної Асамблеї України В. Я. Тація);

– пропозиції щодо Концепції реформування правоохоронних органів України (на виконання доручення Голови комісії з питань правоохоронної діяльності Конституційної Асамблеї України В. Я. Тація);

– зауваження на текст пропозицій до Концепції внесення змін до Конституції України (щодо розділу «Прокуратура») (на виконання доручення Голови комісії з питань правоохоронної діяльності Конституційної Асамблеї України  В. Я. Тація);

– пропозиції щодо проекту Закону України «Про Державне бюро розслідувань України» (реєстр. № 3042 від 1 серпня 2013 р. (на запит Верховної Ради України разом з науковцями Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»);

– пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення проведення слідчих (розшукових) дій», реєстр. № 2475 від 6 березня 2013 р. (на виконання доручення Президії НАПрН України).

2012 р.:

висновок щодо доцільності прийняття проекту Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (реєстр. № 10424 від 28 квітня 2012 р.);

– пропозиції з питань забезпечення прав дітей при вдосконаленні кримінального та кримінально-процесуального законодавства (на запит Радника Президента України – керівника Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України від 6 квітня 2012 р. № 15-15/127, співголови робочої групи з питань реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні Портнова А. В.);

– пропозиції щодо шляхів подальшого реформування правоохоронних органів України (за дорученням Тація В. Я. – члена робочої групи з реформування правоохоронних органів України);

– доповідна записка щодо оцінки своєчасності, конкретності та ефективності заходів, запропонованих проектом Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю (на запит першого заступника Голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Б. В. Гринькова, лист 1/04-2-1224 від 13 червня 2012 р.);

– пропозиції до Концепції удосконалення Конституції України (за дорученням Тація В. Я. – члена Конституційної Асамблеї України).

2011 р.:

– висновки до Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення роботи Верховного Суду України», реєстр. № 7447 (друге читання);

– довідка щодо стану роботи в Україні у 2010 р. над проектом Закону України "Про судоустрій і статус суддів", у якій за результатом аналітичного огляду сформульовано низку пропозицій щодо: суттєвого вдосконалення статусу Верховний Суд України, зокрема, розширення його компетенції, збільшення кількості суддів тощо; приведення повноважень Вищої ради юстиції у відповідність до Конституції України; зміни порядку створення та ліквідація судів тощо.

2010 р.:

– науковий висновок на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус суддів" (щодо підвищення кваліфікаційних вимог)" від 12 травня 2010 р., реєстр № 6205. Надіслано до Президії Національної академії правових наук України;

– зауваження та доповнення до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення засад запобігання та протидії корупції". Надіслано до Президії Національної академії правових наук України;

– зауваження до п. 10 проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат", зокрема, щодо правильності вказівки серед видів практик, які дозволяється здійснювати нотаріусу у позаробочій час – медичної практики. Надіслано до Президії Національної академії правових наук України;

– зауваження та доповнення до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедур здійснення конфіскації" від 24 березня 2009 р. № 3642. Надіслано до Президії Національної академії правових наук України;

– науковий висновок щодо доцільності прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання рішень Конституційного Суду України стосовно роботи Вищої ради юстиції)"(проект Постанови про зняття з розгляду проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Рішень Конституційного Суду України від 16.05.2007 р. та 22.12.2009 р. і вдосконалення законодавчого регулювання роботи Вищої ради юстиції від 16 листопада 2010 р. № 6169. Надіслано до Президії Національної академії правових наук України;

– зауваження та пропозиції до проекту постанови Пленуму Верховного Суду України "Про деякі питання, що виникають під час розгляду судами України скарг на постанови органу дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи". Надіслано до Науково-консультативної ради при Верховному Суді України;

– пропозиції та зауваження до проекту Кримінально-процесуального кодексу України. Надіслано до Президії Національної академії правових наук України;

– пропозиції та зауваження до проекту Кодексу про кримінальні проступки. Надіслано до Президії Національної академії правових наук України;

– пропозиції до план-конспекту Стратегії національної безпеки України. Надіслано до Президії Національної академії правових наук України;

– пропозиції щодо реформування органів кримінальної юстиції України. Надіслано до Президії Національної академії правових наук України;

– пропозиції та зауваження на проект Закону України "Про Національне бюро антикорупційних розслідувань України". підготовлено на запит народного депутата України Рябеки О. Г.;

– науковий висновок до проекту Закону України "Про приватну детективну (розшукову) діяльність" від 12 квітня 2010 р., реєстр № 6288. Надіслано до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України;

– обґрунтування включення питань "Про стан реалізації права потерпілого від злочину на доступ до правосуддя" та "Забезпечення прав людини та громадянина в системі реформування судових та правоохоронних органів" до проекту Плану розгляду питань на засіданнях РНБО у другому півріччі 2010 р. Надіслано до Секретаря РНБО України Богатирьової Р. В.;

– пропозиції та зауваження до проекту Кримінально-процесуального кодексу України від 13 грудня 2007 р. № 1233 (спільно з фахівцями Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого). Спрямовано до МВС України;

– концептуальні засади реформування кримінально-процесуального законодавства (спільно з фахівцями Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого). Спрямовано до Генеральної прокуратури України;

– проект Закону України "Про прокуратуру та статус прокурорів" (виконавець – заступник керівника робочої групи Міністерства юстиції України Сібільова Н. В.);

2009 р.:

– науковий висновок на проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій України" (щодо вимог до кандидатів на посаду членів кваліфікаційної комісії суддів) від 22 січня 2009 р., реєстр. № 3641. Надіслано Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя;

– науковий висновок щодо обґрунтування та доцільності прийняття проекту Закону про внесення змін до статті 13 Закону України "Про судоустрій України (щодо недоторканності)" від 3 лютого 2009 р., реєстр. № 4006. Надіслано до Президії Академії правових наук України;

– наукові висновки та рекомендації до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 31 березня 2009 р.,  реєстр. № 4290. Надіслано до Президії Академії правових наук України;

– пропозиції до рекомендацій парламентських слухань "Про стан правосуддя в Україні", що відбулися 18 березня 2009 р. Надіслано до Президії Академії правових наук України;

– пропозиції щодо організації виконання завдань, передбачених абз. 4 п. 4, підпунктами 1 і 4 п. 12 Комплексної цільової програми реформування Служби безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 20 березня 2009 р. № 173 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 7 листопада 2008 р. «Про Комплексну цільову програму реформування СБУ». Надіслано до Президії Академії правових наук України.


ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМІВ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ТА ВИЩИХ СУДІВ УКРАЇНИ

Науковці сектора беруть активну участь у науковому забезпеченні підготовки проектів постанов Пленумів Верховного Суду України та Вищих судів України, а також надають наукові висновки стосовно ухвал їх суддів. На прохання цих судів ними були підготовлені у:

2014 р.:

За запитом Верховного Суду України:

– науковий висновок щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, стосовно ухвали судді Верховного Суду України Гриціва М. І. (на доручення заступника голови Науково-консультативної ради при Верховному Суді України, лист № 226-389/0/8-14 від 12 лютого 2014 р.;

– науковий висновок щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, стосовно ухвали судді Верховного Суду України Ковтюк Є. І. (на доручення Головного консультанта Науково-консультативної ради при Верховному Суді України, лист № 226-878/0/8-14 від 14 квітня 2014 р.;

– науковий висновок про право оскарження потерпілим ухвали касаційної інстанції від 12 грудня 2013 р. з урахуванням обмежень, визначених пунктом 7 частини першої статті 425 Кримінального процесуального кодексу України (за дорученням судді Верховного Суду України Э. І. Ковтюк);

– науковий висновок відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 400-19 Кримінально-процесуального кодексу України (1960 р.) та ст. 46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, стосовно ухвали судді Верховного Суду України Таран Т. С. щодо Рослякова В. В., засудженого вироком Каменобродського районного суду м. Луганська від 7 вересня 2012 р. (на доручення вченого секретаря Науково-консультативної ради при Верховному Суді України О. В. Константия).

За запитом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ:

– пропозиції та зауваження на проект постанови Пленуму ВССУ «Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод».

2013 р.:

– відповідь щодо доцільності та правомірності застосування дієслів-термінів «засудив», «ухвалив», «постановив», «присудив», що передують резолютивній частині судового рішення (на запит в. о. Голови ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ);

– пропозиції та зауваження на проект постанови Пленуму ВССУ «Про застосування законодавства, що регулює розумні строки провадження» (на запит Голови ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ).

2011 р.: 

– пропозиції щодо проекту Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду  України з розгляду цивільних і кримінальних справ з питань  застосування судами кримінального  та кримінально-процесуального законодавства при розгляді кримінальних справ про злочини, вчинені неповнолітніми, де запропонували доповнити її певними положеннями щодо поширення практики звільнення суддями неповнолітнього від кримінальної відповідальності із застосуванням до нього примусових заходів виховного характеру в стадії попереднього розгляду кримінальної справи за наявності підстав для звільнення; вручення копію постанови про взяття під варту захиснику та представнику  неповнолітнього тощо.

2010 р.:

– зауваження та пропозиції до проекту постанови Пленуму Верховного Суду України «Про деякі питання, що виникають під час розгляду судами України скарг на постанови органу дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи».


ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Звіти:

Заключний звіт за темою «Комплексне дослідження кримінально-правових, кримінально-процесуальних, криміналістичних та кримінологічних заходів протидії корупційній злочинності на сучасному етапі розвитку українського суспільства» / уклад. В. І. Борисов, В. С. Зеленецький. – Х. : ІВПЗ НАПрН України, 2013. – 132 с. (10 д. а.).

Монографії:

Марочкін О.І. Мотивування процесуальних рішень слідчого : моногр. / О.І. Марочкін. – К. : Національна академія прокуатури України, 2015. – 214 с.
Судова влада : монографія / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, І. В. Назаров та ін. ; за заг. ред. І. Є. Марочкіна. – Х. : Право, 2015. – 792 с. – (63, 9 д.а.) (Підрозділ 3.6. «Ефективність судової системи: основні теоретичні положенні, підрозділ 5.1 «Правовий статус судді: загальна характеристика).
Актуальні проблеми протидії корупційним правопорушенням / Борисов В. І., Зеленецький В. С., Киричко В. М. та ін. ; за заг. ред. Борисова В. І. ; НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. – Х., 2012. – 221 с. – Бібліогр. : 156 назв. – Укр. – Деп. У ДНТБ Укр. 13.02.2013, ДР № 1-Ук2013 (розділ 2 «Кримінально-процесуальний напрям протидії корупційним правопорушенням».
Борисов В. І. Затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового слідства в Україні. Міжнародні стандарти, законодавство України, практика застосування : монографія / Борисов В. І., Глинська Н. В., Зеленецький В. С., Шило О. Г. – Харків : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітних ініціатив, 2004. – 160 с.
Борисов В. І. Проблеми затримання та взяття під варту на досудовому провадженні по кримінальній справі : монографія / Борисов В. І., Глинська Н. В., Зеленецький В. С., Шило О. Г. – Х. : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітних ініціатив, 2005. – 352 с.
Глинська Н. В. Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень : монографія / Н. В. Глинська. – К. : Істина, 2014. – 588 с. (35,72 д.а.).
Зеленецкий В. С. Общая теория борьбы с преступностью. 1. Концептуальные основы. – Х. : Основа, 1994. – 321 с.
Зеленецкий В. С. Возбуждение уголовного дела : монография. – Х. : КримАрт, 1998. – 340 с.
Зеленецкий В. С. Доследственное производство в уголовном процессе Украины : монография. – Харьков : Кроссроуд, 2009. – 170 с.
Зеленецкий В. С. Доследственный уголовный процесс / В. С. Зеленецкий, Л. М. Лобойко. – Донецк : Східний видавничий дім, 2012. – 397 с.    
Зеленецкий В. С. Проблемы борьбы с "теневой" наукой в современном правоведении Украины / В. С. Зеленецкий : монографія. – Харьков : ФИНН, 2011. – 304 с.
Зеленецкий В. С. Проблемы формирования совокупности доказательств в уголовном процессе : монография. – Харьков : Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2004. – 108 с.
Зеленецкий В. С. Прокурорский надзор за исполнением органами дознания и досудебного следствия законов при приеме, регистрации, проверке и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях : монография. – Харьков : Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2004. – 400 с.
Зеленецкий В. С. Свод монографических работ новой научной направленности / В. С. Зеленецкий. – К. : Истина, 2012. – 776 с.
Зеленецкий В. С. Уголовно-правовые проблемы возбуждения уголовного дела : монография. – Харьков : Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2001. – 108 с.
Зеленецкий В. С., Глинская Н. В. Теория и практика обоснования решений в уголовном процессе Украины : монография. – Серия "Юридичний радник". – Х. : Страйд. – 2006. – 336 с.
Зеленецкий В. С., Козьяков И. Н. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности : монография. – Харьков : Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив. 2003. – 256 с.
Зеленецкий В. С., Кузьминова В. Ю. Технология восстановления (реконструкции) утраченных уголовных дел : монография. – Харьков : Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2003. – 236 с.
Зеленецкий В. С., Куркин Н. В. Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса : монография. – Харьков : КримАрт, 2000. – 404 с.
Москвич Л. Н. Система оценки эффективности судебной системы / Теория уголовного процесса: состязательность : монография / под ред. докт. юрид. наук Н. А. Колоколова ; Ч. 1. – М. : Юрлитинформ, 2013. – 368 с. – С. 194–228.
Москвич Л. М. Ефективність судової системи: концептуальний характер / Л. М. Москвич. – Харків : ФІНН, 2011. – 384 с.
Погорецький М. А. Запобігання та протидія злочинам правоохоронними органами України : монографія / За ред. проф. О. Г. Кальмана. – Деп. ДНТБ України 4.04.08. № 21– УК2008. – 284 с. (у співавторстві: Кальман О. Г., Лисодед О. В., Христич І. О. та ін.).
Погорецький М. А. Зняття інформації з каналів зв’язку в діяльності оперативних та слідчих підрозділів ОВС : монографія / М. А. Погорецький, С. В. Єськов, Д. Б. Сергєєва ; за заг. ред. проф. М. А. Погорецького / МВС України, ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2012. – 282 с.
Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система: Монографія. – Харків : Арсіс, 2002. –160 с.
Погорецький М. А. Оперативно-розшукова діяльність і кримінальний процес: проблеми взаємозв’язку : монографія: у 2-х частинах. – Луганськ : ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2008. – Ч. 1. – 228 с. , Ч. 2. – 222 с.
Погорецький М. А. Проблеми використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі : монографія. – К. : РВВ НА СБУ, 2004. – 336  с.
Погорецький М. А. Проблеми правовідносин в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ (теорія і практика) : монограф. / М. А. Погорецький, І. І. Приполов, В. О. Черков та ін.. за ред. проф. М. А. Погорецького. МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – 260 с.
Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі : монографія. – Харків : Арсіс ЛТД, 2007. – 576 с.
Потерпілий від злочину: міждисциплінарне правове дослідження / Колектив авторів; за загальною редакцією Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова. – Харків : Кроссроуд, 2008. – 364 с.
Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства України : монографія / Кол. авт. : Зеленецький В. С., Ємельянов В. П., Настюк В. Я. та ін.; за заг. ред. В. С. Зеленецького та В. П. Ємельянова. – Харків : Право, 2008. – 96 с.
Протидія злочинам у вищих навчальних закладах України органами внутрішніх справ : монографія / [М. А. Погорецький, В. І. Василинчук О. М. Стрільців та ін.] ; за ред. проф. М. А. Погорецького. – Київ : РВВ НАВСУ, 2013. – 295 с.
Теоретичні проблеми забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні / Борисов В. І., Зеленецький В. С., Баулін Ю. В. та ін. – Х. : Право, 2010. – 465 с.
Шило О.Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України: монографія / О. Г. Шило. – Х. : Право, 2011. – 472 с.

Програми та методичні рекомендації до навчальних дисциплін:

Борисов В. І., Зеленецький В. С., Шило О. Г., Глинська Н. В. Затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового слідства в України. Завдання та методичні вказівки до проведення практичних занять (тренінгів) з суддями. – Х. : Прометей-Прес, 2004. – 39 с.
Лобойко Л. М. Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства: навчально-методичні матеріали для підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи для слухачів магістратури факультету міліції громадської безпеки, галузь знань 0304 «Право», напрям підготовки 8.03040201 «Правоохоронна діяльність», освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр» / Л. М. Лобойко, О. О. Волобуєва, Т. О. Лоскутов. – Донецьк : ДЮІ МВС України, 2014. – 36 с.;
Лобойко Л. Н. Уголовный процесс и уголовная статистика : сосуществование на грани противоправности (лекция 17) / Л. Н. Лобойко // В кн. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции : уч. пособие (для студентов высших юридических учебных заведений) / Науч. ред. В. Т. Томин, А. П. Попов и И. А. Зинченко. – Пятигорск : РИА-КМВ, 2014. – С. 379–388;
Лобойко Л. М. Участь обізнаних осіб у кримінальному провадженні: для підготовки до семінарських та практичних занять навчально-методичні матеріали, виконання самостійної роботи для курсантів 5-го курсу факультету підготовки фахівців для експертно-криміналістичних та слідчих підрозділів (галузь знань 0304 Право, напрям підготовки – магістр 8.18010003 «Судова експертиза», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр») / Л. М. Лобойко, О. О. Волобуєва, Т. О. Лоскутов, Д. А. Чухраєв. – Донецьк : Донецький юридичний інститут МВС України, 2014. – 32 с.

Укладання Програми підготовки до складання кандидатського іспиту з дисципліни «Кримінальний процес» за науковою спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (затв. постановою вченої ради НДІ ВПЗ імені акад. В. В. Сташиса НАПрНУ № 9 від 18 листопада 2015 р.) (Лобойко Л.М.). Сібільова Н. В. Методичні вказівки і завдання для семінарських занять з навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів”. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2004. – 20 с.
Сібільова Н. В. Програма навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів”. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2004. – 20 с.
Сібільова Н. В. Програма підвищення кваліфікації з навчальної дисципліни "Організація судових та правоохоронних органів" Інституту підвищення кваліфікації Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2003. – 20 с.

Підручники, коментарі та навчальні посібники:

Зеленецкий В. С. Предупреждение преступлений следователем : учебное пособие. – Симферополь : Изд. Крымского юрид. агентства "Интерномикос", 1998. – 32 с.
Зеленецкий В.С. Требования, предъявляемые к решению органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры и суда о возбуждении уголовного дела. – Симферополь: Изд-во Крым. юрид. агентства “Интерномикос”, 1999. – 32 с.
Зеленецький В. С. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму (економіко-правовий аналіз) : наук.-практ. посібник / В. С. Зеленецький, В. Л. Кротюк, Д. А. Файєр. – Харків : Кроссроуд, 2007. – 672 с.
Зеленецький В. С. Дослідче провадження про вчинений злочин : науково-практичний посібник. – Харків : Право, 2009. – 118 с.
Зеленецький В. С. Компьютерная этика. Морально-этические и правовые нормы для пользователей компьютерных сетей : учебное пособие / В. С. Зеленецкий, Л. Я. Филиппова. – Харьков : Кроссроуд, 2006. – 212 с. (у співавторстві).
Зеленецький В. С. Концептуальні основи визначення категоріально-понятійного апарату у сфері боротьби з тероризмом : науково-практичний посібник / Зеленецький В. С., В. П. Ємельянов. – Харків : Кроссроуд, 2006. – 80 с.
Конституція України : науково-практичний коментар / В. Б. Аверьянов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін. / Редакційна кол.: В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошевий та ін. – Х : Право; К. : Ін Юре, 2003. – 808 с. (Сібільова Н. В., Шило О. Г.).
Конституція України: наук.-практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав. наук України. – 2-ге вид., – Харків : Право, 2011. – С. 201–213 (Шило О. Г.).
Кримінальний процес України: загальна частина: підручник / О. О. Волобуєва, Л. М. Лобойко, Т. О. Лоскутов та ін. – К.: ВД «Дакор», 2015. – 172 с. (Лобойко Л. М. – С. 5-28).
Кримінальний процес : навч. посіб. для підготовки до комплекс. держ. іспиту / О.В. Капліна, М.О. Карпенко, В.І. Маринів, О.Г. Шило та ін. – Х. : Право, 2015. – 184 с.
Кримінальний процес : навч. посіб. для підготовки до іспиту / О.В. Капліна, М.О. Карпенко, В.І. Маринів, О.Г. Шило та ін. – Х. : Право, 2015. – 280 с.
Кримінальний процес : підручник / за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Харків : Право, 2013.
Кримінальний процес : підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. – Х. : Право, 2010. – 608 с. (Шило О. Г. – розділ 11, С. 246–287).
Кримінальний процес України : підручник / під редакцією Ю. М. Грошевого, В. М. Хотенця. – Харків: Право, 2000 (Сібільова Н. В., Хотенець В. М., Шило О. Г.).
Лобойко Л. М. Науково-практичний коментар до § 1, 2 глави 24 КПК / Л. М. Лобойко, Т. О. Лоскутов // Проблеми правознавства і правоохоронної діяльності. – 2015. – № 1. – С. 101-110.
Лобойко Л. М. Кримінальний процес : підручник / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2014. – 432 с.
Лобойко Л. М. Загальні засади кримінального провадження : навч. посібник / Л. М. Лобойко, С. О. Касапоглу. – Дніпропетровськ : ДВНЗ «НГУ», 2014. – 88 с. (3,80 д.а.).
Лобойко Л. М. Кримінальний процес : навч. посібник / Л. М. Лобойко, О. А. Банчук. – К. : Ваіте, 2014. – 280 с. (13,9 д.а.).
Лобойко Л. М. Особливі порядки кримінального провадження: навч. посібник / Л. М. Лобойко, С. О. Касапоглу – Дніпропетровськ : ДВНЗ НГУ, 2014. – 82 с. (3,40 д.а.).
Лобойко Л. Н. Уголовный процесс и уголовная статистика : сосуществование на грани противоправности (лекция 17) / Л. Н. Лобойко // В кн. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции : уч. пособие (для студентов высших юридических учебных заведений) / Науч. ред. В. Т. Томин, А. П. Попов и И. А. Зинченко. – Пятигорск : РИА-КМВ, 2014. – С. 379–388 (0,70 д.а.).
Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України : [навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих закладів освіти] / за ред. Ю. М. Грошевого. – Харків : Право, 2002. – 160 с. (Погорецький М. А., Сібільова Н. В., Хотенець В. М., Шило О. Г.).
Оперативно-розшукова діяльність : навч. посібник / за заг. ред. О. М. Джужи. – К. : НАВСУ, 2009. – 564 с. (Погорецький М. А.).
Організація судових та правоохоронних органів: підручник / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, П. М. Каркач та ін.; за ред. І. Є. Марочкіна. – Х. : Право, 2013. – 448 с.
Організація роботи суду : навч. посіб. для студ. спец. вищ. навч. зал. / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, О. М. Овчаренко та ін.; за заг. ред. І. Є. Марочкіна. – Х. : Право, 2012. – 256 с. – (Москвич Л. М.: С. 127–184; 193–207).
Організація судових і правоохоронних органів / підручник / І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін.; за ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової – 2-ге вид., перер. і доп. – Харків : Одіссей, 2011. – 376 с. (Сібільова Н. В., Москвич Л. М.).
Організація судових та правоохоронних органів : навчальний посібник (колектив авторів). – Харків, 1996. – 160 с. (Сібільова Н. В.).
Організація судових та правоохоронних органів : навчальний посібник / колектив авторів; під ред. І. Марочкіна, Н. Сібільової, О. Толочка. – Харків : Право, 2000 р. – 300 с. (Сібільова Н. В.).
Організація судових та правоохоронних органів : підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін.; за редакцією І. Є. Марочкіна і Н. В. Сібільової. – Х. : Одіссей, 2009. – 320 с.
Організація судових та правоохоронних органів : підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / за ред. Марочкіна І. Є., Сібільової Н. В. – Х. : Одіссей, 2007. – 528 с. (Сібільова Н. В.).
Організація судових та правоохоронних органів : підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін.; за редакцією І. Є. Марочкіна і Н. В. Сібільової. – Х. : Одіссей, 2009. – 320 с.
Організація судової влади в Україні : навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / за ред. Марочкіна І. Є., Сібільової Н. В. – Х. : Одіссей, 2007. – 346 с. (Сібільова Н. В.).
Погорецький М. А. Агентурна робота органів внутрішніх справ : навч. посіб. для вищих навчальних закладів МВС України. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2010. – 192 с. – Інв. № 5-368.
Погорецький М. А. Докази і доказування / М. А. Погорецький, М. Є. Шумило // Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажіський, Є. П. Бурдоль та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – С. 247–308.
Погорецький М. А. Контроль та нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю / М. П. Водько , М. А. Погорецький  // Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ : Загальна частина : підручник / за ред. С. П. Черних, М. П. Водька, О. Ф. Долженкова. – К. : Відділ редакційно-видавничої діяльності ДНДІ Міністерства МВС України, 2012. – С. 615–644.
Погорецький М. А. Конфіденційні відносини в оперативно-розшуковій діяльності СБ України: сутність, значення, правове регулювання : навч. посібник / М. А. Погорецький. – Х. : ФПС для СБУ. – Нац. юрид. акад. України, 2003. – 100 с.
Погорецький М. А. Оперативна установка: організація і тактика проведення підрозділами Оперативної служби МВС України : навч. посібник. – К. : ВРВ КНУВС, 2010. – 172 с. – Інв. № 5-453.
Погорецький М. А. Оперативно-розшукова діяльність: правові основи (структурно-логічні схеми) : навч. посібник / за ред. проф. Ю. М. Грошевого. – Харків : Арсіс, 2002. – 158 с.
Погорецький М. А. Правове регулювання конфіденційних відносин / Теорія і практика конфіденційних відносин підрозділів СБ України в сучасних умовах : навч. посібник. – Київ : Нац. академія СБУ, 2002.
Порівняльне судове право : навч. посібник / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, Н. В. Сібільова, В. С. Бобкова, Ю. І. Крючко; за заг. ред. І. Є. Марочкіна та Л. М. Москвич. – Х. : Право, 2008. – 112 с. (Сібільова Н. В.).
Правові й організаційно-процедурні основи здійснення оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ в Україні. Загальна частина : навч. пос. / [ Б. І. Бараненко, Д. О. Бабічев, О. В. Бочковий та ін.]; за ред. А. В. Іщенка, Б. І. Бараненка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – 360 с. (Погорецький М. А.).
Прокурорський нагляд в Україні : підручник / за ред. І. Є. Марочкіна. – Х:  Право, 2004 (Н. В. Сібільова).
Прокурорський нагляд в Україні : підручник / під редакцією Ю. М. Грошевого та І. Є. Марочкіна. – Донецьк, 1997. –290 с. (Сібільова Н. В.).
Прокурорський нагляд в Україні : підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / І. Є. Марочкін, П. М. Каркач, Ю. М. Грошевий та ін. ; за ред. проф. І. Є. Марочкіна, П. М. Каркача. – Х. : Одіссей, 2005. – 240 с. (Сібільова Н. В.).
Судовий контроль у кримінальному провадженні: навч. посіб. для підготовки до заліку / О.В. Капліна, М.О. Карпенко, В.І. Маринів, О.Г. Шило та ін. – Х. : Право, 2015. – 88 с.
Шило О. Г. Кримінальний процес. Навчальний посібник для підготовки до іспиту / О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів, В. М. Трофименко, А. Р. Туманянц, О. Г. Шило. – Х. : Оберіг, 2014. – 248 с.
Шило О. Г. Кримінальний процес. Навчальний посібник для підготовки до комплексного державного іспиту / О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів, В. М. Трофименко, А. Р. Туманянц, О. Г. Шило. – Х. : Оберіг, 2014. – 180 с.
Шило О. Г. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – С. 367–391.
Ювенальна юстиція в Україні: коментар та аналіз діючого законодавства; Конвенція про права дитини (з постатейними матеріалами); словник-довідник з ювенальної юстиції / за загальною редакцією члена-кореспондента АПрН України, доктора юридичних наук, професора В. С. Зеленецького та кандидата юридичних наук, доцента Н. В. Сібільової. – Серія "Юридичний Радник". – Харків : Страйд, 2006. – 784 с. (Глинська Н. В., Зеленецький В. С., Почерніна Л. І., Сібільова Н. В., Шило О. Г.).

Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень:

2016 р.:

Шило О. Г. Спеціальне досудове розслідування і судове провадження: проблемні питання правового регулювання / С. Л. Шаренко, О. Г. Шило // Право України. – 2015. – №7. – С. 58-65 (0, 2 д.а.) (не увійшло до звіту 2015 р.).
Шило О. Г., Шаренко С. Л. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою: проблеми правового регулювання і правозастосування / О. Г. Шило, С. Л. Шаренко. – Вісник кримінального судочинства. – 2016. – №1. – С. 50-57 (1, 0 д.а.).
Глинська Н. В. Градація якості кримінальних процесуальних рішень: теорія та практика / Н. В. Глинська // Вісник кримінального судочинства. – Київ. – 2016. – №1. – С.11-18 (0, 6 д.а.).
Марочкін О.І. Забезпечення безпеки відомостей, що становлять адвокатську таємницю, у кримінальному провадженні / О.І. Марочкін // Право і суспільство. – № 3. – 2016 р. – Дніпро, 2016. – С. 188-192 (0,5 д.а.).
Лобойко Л. М. Щодо можливості «ретроактивного» застосування Верховним Судом України пунктів 2 і 3 частини першої статті 445 КПК України / Л. М. Лобойко, С. О. Касапоглу // Слово Нац. школи суддів. – 2016. – № 1. – С. 77-86 (0,7 д.а.)
Лобойко Л. М. Щодо можливості «ретроактивного» застосування Верховним Судом України пунктів 2 і 3 частини першої статті 445 КПК України / Л. М. Лобойко, С. О. Касапоглу // Юрид. вісник України. – 19-25 серпня 2016 р. – С. 12-13. (0, 7 д.а.)
Лобойко Л. М. Щодо доцільності оскарження початку досудового розслідування / Л. М. Лобойко // Вісник Акад. адвокатури України. – 2016. – № 2. – С. 68-74. (0, 6 д.а.)
Лобойко Л. М. Принцип наукової обґрунтованості побудови сучасного кримінального процесу України / Л. М. Лобойко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 31. – С. 30-40. – (0,7 д.а.)
Лобойко Л. М. Корупціогенні фактори кримінального процесуального законодавства України / Н. В. Глинська, Л. М. Лобойко, О. Г. Шило // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 4. – С. 17-24. (0,2 д.а.)
Глинська Н. В. Законність кримінальних процесуальних рішень(змістовий аспект / Н. Глинська //  Слово Національної школи суддів. – 2016. – №2(15). – С.129-138. – (0,4 д.а.)
Шило О.Г. Позовна давність: коментар судової практики / під ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої (у співавт. із Барановою Л.М.). – Харків: Цивілістична платформа, 2016. – 148 с.  – С.103-105 (0,4 д.а.)
    Шило О.Г. Проблеми адаптації  кримінального процесуального законодавства України до права Європейського Союзу / О. Шило // Зб. наук. праць «Вісник Національної академії правових наук України». – 2016. –  № 2(85) . – С.109-122 (0,5 д.а.) 
    Шило О.Г. Проблема адаптації кримінально процесуального законодавства України до права Європейського Союзу: доповідь на Східноєвропейському форумі з правової реформи «20 років Конституції України: європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи» (19-20 травня 2016 р.) / О. Шило // Зб. наук. праць «Вісник національної академії правових наук України» . –  2016. –  № 3(86) . – С.102-110 (0,5 д.а.) 
Москвич Л. М. Новий етап судової реформи: очікування та сподівання [Текст] / Л. Москвич // Право України. – 2016. – № 7. – С. 24-33.
Glinskaya N. The significance of criminal procedural decisions good-quality standards/N. Glinskaya // Yearbook of ukrainian law. – Kharkiv: Pravo, 2016, N № 8. – С.350-356.
Шило О. Г.  Оскарження ухвал слідчого судді як складова антикорупційного механізму під час здійснення судового контролю в кримінальному провадженні / О.Г. Шило // Досудове розслідування : актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, 27 листопада 2015 р. / редкол.: С. Є. Кучерина (голов. ред.),
В. В. Фєдосєєв (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2015. – Вип. № 7. – С. 172-176 (0, 2 д.а.) (не увійшло до звіту 2015 р.).
Шило О. Г. Проблемні питання досудового розслідування злочинів, учинених із застосуванням комп’ютерних технологій та/або використанням мережі Інтернет // Матеріали «круглого столу» «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні» (м. Харків, 19 квітня 2016 р.) /  за ред. А. П. Гетьмана, Б. М. Головкіна. – Х. :   Право, 2016. –  88 с. – С. 10-13 (0, 2 д.а.).
Марочкін О. І. Питання забезпечення безпеки відомостей, що збираються захисником у кримінальному провадженні / О.І. Марочкін // Сектор безпеки України: виклики сьогодення (20 травня 2016 року, м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. – Харків: видавництво «Плеяда», 2016. – С. 53-55 (0, 2 д.а.).
Марочкін О. І. Проблемні питання захисту персональних даних під час досудового розслідування / О.І. Марочкін // «O nouă perspectivă proceselor de integrare Europeană a moldovei și Ucrainei: aspectul juridic», conferința internațională științifico-practică (2016 ; Chișinău). O nouă perspectivă proceselor de integrare Europeană a moldovei și Ucrainei: aspectul juridic : Materialele conferinței internaționale științifico-practice, 25-26 martie 2016 / com. org.: V. Bujor. - Chișinău : S. n., 2016. – P. 199-201 (0,2 д.а.).
Марочкін О. І. Норми міжнародного права та рішення Європейського суду з прав людини про доступ до таємниці слідства / О.І. Марочкін // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 27 травня 2016 року) / редкол.: С.О. Гриненко (голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 7. – С. 294-297 (0, 2 д.а.).
Марочкін О. І. Деякі питання проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування кіберзлочинів / О.І. Марочкін // Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні (матеріали «круглого столу» м. Харків, 19 квітня 2016 р.) / за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна. – Х.: Право, 2016. – С. 50-52 (0, 2 д.а.).
Марочкін О. І. Особливості висвітлення терактів та контртерористичних операцій у засобах масової інформації / О.І. Марочкін // Досудове розслідування : актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару / редкол.: В.В. Фєдосєєв (голов. ред.), М.В. Членов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 8. – С. 196-199 (0,3 д.а.).
Шило О. Г. Актуальні питання застосування арешту майна в кримінальному провадженні // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого  наук.- практ. семінару (м. Харків, 27 травня 2016 року) / редкол.:    С. О. Гриненко (голов.ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. –  Вип.7. – 382 с. – С. 375-378 (автор.: О. Г. Шило – 0, 3 д.а.).
Лобойко Л. М. Щодо доцільності наступного судового контролю за проникненням до житла на підставі добровільної згоди його власника /
Л. М. Лобойко // Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики : мат-ли наук. конф., 26 травня 2016 р., м. Харків. – С. 174-176 (0,2 д.а.).
Лобойко Л. М. Основні вектори кримінального процесуального забезпечення відновлення конституційного правопорядку на тимчасово окупованих територіях України / Н. В. Глинська, Л. М. Лобойко // Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях : м-ли кругл. столу (м. Київ, 26 липня 2016 р.). – К. : Нац. акад. прокуратури України, 2016. - С. 68-70. (0,1 д.а.)
Лобойко Л. М. Щодо ролі національних традицій права у побудові сучасного кримінального процесу / Л. М. Лобойко // Мат-ли V Міжнар. наук.-практ. конф. «Малиновські читання», м. Острог, 30 вересня-1 жовтня 2016 р. – Острог : «Острозька академія», 2016. – С. 184-185 (0,1 д.а.)
Лобойко Л. М. Щодо допустимості доказів, отриманих з показань свідка, який надалі був визнаний підозрюваним чи обвинуваченим /
Л. М. Лобойко // Досудове розслідування: акт. проблеми та шляхи вирішення : м-ли постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 жовтня 2016 р.). – Х. : «Право», 2016. – С. 49-53 (0, 2 д.а.).
Шило О. Г. Загальні обов’язки слідчого судді щодо захисту прав людини: спірні питання правозастосування// Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 жовтня 2016 р.) / редкол.:  В.В. Федосєєв (голов.ред.), М.В. Членов (заст.голов.ред.) та ін. – Х.: Право, 2016. – Вип.8. – 222 с. – С.104-107 (0,2 д.а.).
 
2015 р.:
 
Nataliya Glinskaya. The Significance of Criminal Procedural Decisions Good-Quality Standards/ Nataliya Glinskaya// Journal of Law, №1 ( 2015). –Tbilisi. – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Press, 2015.- Р. 316-321.
Глинская Н.В. Уровни качества уголовно-процессуальных решений. Актуальные проблемы гуманитарного и профессионального знания // Актуальные проблемы гуманитарного и профессионального знания», посвященной 70-летию Великой Победы : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 22 апреля 2015 г.). – Нижнекамск : АНО ВПО Моск. Гуманит.-эконом. Ин-т, Нижнекамский филиал ; Казань : ООО «Новое знание», 2015. – С.129-133.
Глинська Н. В. Проблема запровадження антикорупційних стандартів у кримінальне процесуальне законодавство: окремі аспекти / Н. Глинська // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 17 квітня 2015 р., м. Одесса. – С.109-113.
Глинська Н. Проблема запровадження антикорупційних стандартів у кримінальне процесуальне законодавство : окремі аспекти / Н. Глинська // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 17 квіт. 2015 р., м. Одесса. Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [відп. ред. Ю. П. Аленін]. - Одеса : Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Херсон : Гельветика, 2015. – С.109-113 (0,3 д.а.).
Moskvych L , Regarding the systematic measures of judicial reform //  Yearbook of ukrainian law - № 7,  2015. – С. 276-285.
Лобойко Л. М. Аматорству у кримінальному провадженні про корупційні злочини (не) бути / Л. М. Лобойко // Юридичний вісник України. – 2015. - № 21 (1038). 30 травня – 5 червня 2015 р. – С. 12.
Лобойко Л. М. Співвідношення стадій логічної і функціональної послідовності у кримінальному процесі / Л. М. Лобойко // Питання боротьби зі злочинністю. – 2015. – № 29.  – С. 99-108.  
Лобойко Л. М. Концепція судового права у контексті судового захисту прав і свобод / Л. М. Лобойко, О. Г. Шило // Право України. – 2015. – № 3. – С. 60-70.  
Лобойко Л. М. Актуальні проблеми визначення підстав і моменту початку досудового розслідування / Л. М. Лобойко // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 1. – С. 79-84.
Лобойко Л. М. Щодо потреби правової регламентації права на оскарження початку досудового розслідування / Л. М. Лобойко // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 2. – С. 50-56.
Лобойко Л. М. Українська правова традиція як квазіметодологічна основа кримінальної процесуальної регламентації суспільних відносин / Л. М. Лобойко // Вісник Академії адвокатури України. – 2015. Т. 12. – Число 2 (33). – С. 124 -131.
Лобойко Л. М. Щодо підстав і моменту початку досудового розслідування / Л. М. Лобойко // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування : м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.). – Одеса: Нац. ун-т «Одеська юрид. академія», 2015. – С. 108-110.
Лобойко Л. Н. Неформальные практики применения УПК Украины 2012 г. в стадии досудебного расследования // Актуальные проблемы гуманитарного и профессионального знания», посвященной 70-летию Великой Победы : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 22 апреля 2015 г.). – Нижнекамск : АНО ВПО Моск. Гуманит.-эконом. Ин-т, Нижнекамский филиал ; Казань : ООО «Новое знание», 2015. – С. 136-143.
Лобойко Л. М. Заборона провадження слідчих (розшукових) дій до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР: пізнавальний і корупційний аспекти / Л. М. Лобойко // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: м-ли наук.-практ. семінару, 27 листопада 2015 р., м. Харків. – Харків: Ін-т підготовки юридичних кадрів для СБ України Нац. юрид. ун-ту імені Ярослава Мудрого, 2015. – С. 88-90.
Лобойко Л. М. Щодо обґрунтованості причин запровадження громадського обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини / Л. М. Лобойко // Акт. проблеми кримінального права та процесу: м-ли Всеукраїнської наук.-практ. конф. , 12 червня 2015 р., м. Донецьк. – Донецьк: Донецький юрид ін-т МВС України, 2015. – С. 20-23.
Марочкін О.І. Особливості мотивування рішення слідчого про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні / О.І. Марочкін // Актуальні проблеми держави і права. - № 75. – Одеса, 2015. – С. 187-192.
Марочкін О.І. Особливості мотивування слідчим обвинувального акта / О.І. Марочкін // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2015. – Вип. 29. – С. 151-162.
Марочкін О.І. Особливості мотивування клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою / О.І. Марочкін // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: юридичні науки. – Вип. 3. – Т. 3. – Херсон, 2015. – С. 128-133.
Марочкін О.І. Особливості підстав прийняття слідчим рішення про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні / Сучасний стан та перспективи розвитку сектору безпеки України: публічно – приватні аспекти, 16 квітня 2015 року, м. Харків. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: «Плеяда», 2015. – С. 47-48.
Марочкін О.І. Елементи мотивування процесуальних рішень слідчого / Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, м. Харків, 29 трав. 2015 р. / редкол.: С. Кучерина (голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2015. – Вип. 6. – С. 198-200.
Марочкін О.І. Мотиви прийняття слідчим процесуальних рішень: поняття та види / О.І. Марочкін // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 року) / відп. ред. Ю.П. Аленін. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 113-115.
Марочкін О.І. Процесуальні способи виявлення та усунення недоліків у мотивуванні рішень слідчого // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: м-ли наук.-практ. семінару. (Харків, 27 листопада 2015 р.). – Харків: Ін-т підготовки юридичних кадрів для СБ України Нац. юрид. ун-ту імені Ярослава Мудрого, 2015. – С. 98-101.
Москвич Л. М. Судове право: крок від теорії до галузі права // Право України. –2015 – № 3. – С. 18-26.
Москвич Л. М. Актуальне навчальне видання з питань організації та функціонування судової системи // Право України. – 2015. – № 3. – С. 185-189.
Москвич Л.М. Корупційні  детермінанти в судовій системі України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2015. – № 3 (71). – С. 153-162.
Суб’єкти судового права / Л. М. Москвич // Актуальні проблеми судового права : матер. міжнар. наук.-практ. конфер., присвяч. пам’яті проф. Івана Єгоровича Марочкіна, 30 жовтня 2015 р., м. Харків / редкол.: Л. М. Москвич (голова) та ін. – Х. : Право, 2015. – 440 с.
Шило О.Г. Сучасне навчально-методичне видання, присвячене функціонуванню та організації діяльності адвокатури України / О. Шило, Л. Москвич // Право України. – 2014. – № 10. – С. 279-282.
Шило О.Г. Особливості правового регулювання використання показань у доказуванні в кримінальному провадженні // Право України. – 2014. – № 10. – С. 89-96.
Шило О.Г Спеціальне досудове розслідування і судове провадження: проблемні питання правового регулювання / С. Шаренко, О. Шило // Право України. – 2015. – №7. – С. 58-65.
Шило О.Г. Актуальні питання забезпечення права на правову допомогу у провадженні на підставі угоди про визнання винуватості [Електронний ресурс] / О.Г. Шило, Є.В. Повзик // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2015. – № 1(11). – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2015/n1/15sohpvv.pdf.
Шило О.Г., Фомін С. Б. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» потребує нагальних змін // Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний процес: теоретико-праксиологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ України. / О.Г. Шило, С.Б. Фомін // Матеріали міжнародної науково-практичній конференції, 23-24 квітня 2015 р., м. Одеса. – С. 119-131.
Шило О.Г. Особливості правового регулювання порядку здійснення досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції / О. Г. Шило // Застосування норм міжнародного гуманітарного, національного кримінального та кримінального процесуального права в ході проведення антитерористичної операції на сході України : матеріали міжкафедрального «круглого столу», 12 лютого 2015 р. / редкол.: О.І. Перепелиця (голов. ред.), С.Є. Кучерина (заст. голов. ред.) та ін. – Х., 2015. – С. 123-126.
Шило О.Г. Правове регулювання компетенції національного антикорупційного бюро: орган з особливим статусом чи початок реформування системи органів досудового розслідування? / О. Г. Шило, С.Б. Фомін // Сучасний стан та перспективи розвитку сектору безпеки України: публічно-приватні аспекти, 16 квітня 2015 року, м. Харків. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: видавництво «Плеяда», 2015. – С. 92-94.
Шило О.Г. Національне антикорупційне бюро України: орган з особливим статусом чи початок реформування системи органів досудового розслідування? / О.Г. Шило, С.Б. Фомін // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, 29 травня 2015 р.,  м. Харків / редкол.: С. Кучерина (голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2015. – Вип. 6. – 344 с. – С. 42-49.
Шило О.Г. Оскарження ухвали слідчого судді як складова антикорупційного механізму під час здійснення судового контролю в кримінальному провадженні / О.Г. Шило // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару,  27 листопада 2015 р., м. Харків / редкол.: С. Кучерина (голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2015. – Вип. 7. С. 172-176.

2014 р.:

Глинська Н. В. Кримінальні процесуальні рішення, що приймаються в кримінальному провадженні про застосування інституту спеціальної конфіскації: окремі аспекти / Н. В. Глинська // Спеціальна конфіскація в правовій системі України: юридична природа, особливості регламентації, перспективи її вдосконалення : матер. наук.-практ. інтернет-конф., 1–7 лют. 2014 р. – К. : Каф. кримін. права та кримінології Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, 2014. – Режим доступу : http://center.law.univ.kiev.ua/index.php/tezy -konferentsii.
Глинська Н. В. Правова технологія прийняття кримінальних процесуальних рішень // Правова доктрина – основа формування правової системи держави», присвячена 20-річчю Національної академії правових наук України та обговоренню п’ятитомної монографії «Правова доктрина України» : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 листопада 2013 р., м. Харків. – Х. : Право, 2013.
Глинська Н. Стандарт процедурної справедливості кримінального провадження // Вісник прокуратури. – 2014. – № 2. – С. 87–93.
Лобойко Л. М. Науково-практичний коментар до глави 22 КПК України / Л. М. Лобойко, Т. О. Лоскутов // Вісник прокуратури. – 2014. – № 3 – С. 23–31.
Лобойко Л. М. Проблемні питання реалізації норм КПК, що регламентують процедуру забезпечення спеціальної конфіскації/ Л. М. Лобойко // Спеціальна конфіскація в правовій системі України: юридична природа, особливості регламентації, перспективи її вдосконалення : матер. наук.-практ. інтернет-конф., 1–7 лют. 2014 р. – К. : Каф. кримін. права та кримінології Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, 2014. – Режим доступу : http://center.law.univ.kiev.ua/index.php/tezy -konferentsii.
Марочкин А. И. Классификация процессуальных решений следователя по Уголовному процессуальному кодексу Украины // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск : Редакция журнала научных публикаций аспирантов и докторантов, 2014. – № 4(94). – С. 79–85.
Марочкін О. І. Особливості мотивування процесуальних рішень слідчого // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи вирішення : матеріали постійно діючого науково-практичного семінару, 16 травня 2014 р.; м. Харків / Редкол. : С. Кучерина (голов. ред.) та ін. – Х. : ТОВ «Оберіг», 2014. – С. 83–86.
Шило О. Г. Особливості обґрунтування обрання запобіжних заходів у кримінальному провадженні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2014. – Вип. 25. – С. 269–274.
Шило О. Г. До питання щодо порядку застосування в кримінальному провадженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої ювілею академіка С. В. Ківалова, 16–17 травня 2014 р., м. Одеса. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2014. – С. 656–659.

2013р.:

Глинська Н. В. Розумність як стандарт кримінальних процесуальних рішень / Н. В. Глинська // Питання боротьбі зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2013. – Вип. 26. – С. 165–172. – 360 с.
Глинская Н. Понятие стандартов доброкачественности уголовных процессуальных решений / Н. Глинская // Закон и жизнь : междунар. науч.-практ. правовой журн. / гл. ред. Л. Арсене. – Кишинев, 2013. – № 8/3. – С. 58–61.
Зеленецкий В. Принцип официальности в современном уголовном процессе // Ежегодник украинского права. – 2013. – № 5. – С. 540–542.
Москвич Л. М. До питання удосконалення правового регулювання статусу суддів // Правова доктрина – основа формування правової системи держави», присвячена 20-річчю Національної академії правових наук України та обговоренню п’ятитомної монографії «Правова доктрина України» : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 листопада 2013 р., м. Харків. – Х. : Право, 2013. – С. 589–591.
Moskvich Lydia. The world practices and the perspectives of introduction of the system of effectiveness assessment of the court performance in Ukraine // Studies of Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary Focus. – 2013. – Vol. 3'(7). – P. 24–52 (Світова практика та перспективи впровадження системи оцінки ефективності судової діяльності в Україні).
Москвич Л. М. Ефективність судової системи як стандарт функціонування судової влади // Правова доктрина України : у 5 т. – Х. : Право, 2013. – Т. 5 : Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку. / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. – 1240 с. – С. 749–764.
Москвич Л. Н. Основы концепции оценки эффективности функционирования судебной системы // Юридическая наука России. – № 1. – 2013.
Москвич Л. М. Принцип стабільності судової системи // Проблеми законності. – 2013. – № 122. – С. 194–201.
Москвич Л. Проблеми кадрової політики судової влади // Історико-правовий часопис. – 2013. – № 1. – С. 36–41.
Москвич Л. М. Стабільність судової практики як стандарт функціонування системи правосуддя // Вісник Вищої ради юстиції – № 1 (13). – 2013 – С. 28–36.
Москвич Л. Н. Мировые практики оценки эффективности функционирования суда // Вопросы правоведения. – 2013. – № 3. – С. 288–304.
Москвич Л. Н. Стандарты эффективности судебной системы // Российский судья.– 2013. – № 4. – С. 6–8.
Погорецький М. Поняття, зміст та структура кримінального процесу: проблеми теорії та практики // Право України. – 2013. – № 11. – С. 42–54.
Погорецький М. А. Корупційні ризики в кримінальному судочинстві / М. А. Погорецький // Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю Національної академії правових наук України та обговоренню п’ятитомної монографії «Правова доктрина України», 20–21 листопада 2013 р., м. Харків. – Х. : Право, 2013.
Погорецький М. А. Застосування тимчасового доступу до речей і документів у кримінальних провадженнях про злочин, учинені організованими злочинними угрупуваннями / М. А. Погорецький, О. І. Коровайко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журн. ; Міжвід. наук.-досл. центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – К., 2013. – № 1 (29). – С. 234–242.
Погорецький М. А. Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми провадження та використання результатів у доказуванні / Погорецький М. А. // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – Київ. – 2013. – № 1. – С. 270–277.
Шило О. Г., Глинська Н. В. Алгоритмізація кримінального провадження як антикорупційний стандарт кримінального процесуального законодавства // Вісник Академії митної служби України. Серія «Право». – 2013. – № 2 (11). – С. 137–145.
Шило О. Проблемні питання застосування КПК України при обранні запобіжних заходів у кримінальному провадженні / Грошевий Ю., Шило О. // Право України. – 2013. – № 11. – С. 216–224.
Шило О. Г. Меры обеспечения уголовного производства в новом УПК Украины: понятие, система и порядок применения / Грошевой Ю. М., Шило О. Г. // Уголовное судопроизводство. – М. : Издательская группа «Юрист». – 2013. – № 1. – С. 19–22.
Шило О. Речові докази як процесуальне джерело доказів / Ольга Шило // Вісник прокуратури. – 2013. – № 6(144). – С. 76–83.
Шило О. Г. Слідчий суддя в кримінальному провадженні: функціональне призначення та кримінальна процесуальна компетенція // Правова доктрина України : у 5 т. – Х. : Право, 2013. – Т. 5 : Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку. / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. – 1240 с. – С. 667–685.

2012 р.:

Глинська Н. В. Поняття забезпечення доброякісності кримінальних процесуальних рішень / Н. В. Глинська // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2012. – Вип. 24. – С. 161–179.
Глинська Н. В. Антикорупційні стандарти кримінально-процесуального законодавства: поняття та види / Н. В. Глинська, О. Г. Шило // Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства та удосконалення діяльності судових та правоохоронних органів України : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2012 р., м. Луганськ. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012.
Глинська Н. В. Право особи, яка тримається під вартою, на вільний вибір лікаря: реальність чи декларація? / Н. В. Глинська, О. Г. Шило // Юридичний вісник України. – 2012. – № 17(878). – 28 квітня – 4 травня. – С. 2–3.
Зеленецкий В. С. Правовой статус официальности в современном уголовном процессе / В. С. Зеленецкий // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2012. – Вип. 24. – С. 96–98.
Зеленецкий В. С. Понятие и значение внедрения результатов науки в практику борьбы с преступностью / В. С. Зеленецкий // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць. – Харків : Право, 2012. – Вип. 23. – С. 43–52.
Зеленецкий В. С. Принцип официальности в современном уголовном процессе / В. С. Зеленецкий // Юридичний вісник України. – 2012. – № 42. – 20–26 жовт.
Москвич Л. М. Вимога своєчасності судового розгляду: розуміння змісту та проблеми оцінки // Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20 квітня 2012 р. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – С. 396–399.
Москвич Л. М. До питання вдосконалення судового управління в Україні / Л. М. Москвич // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2012. – Вип. 24. – С. 99–107.
Москвич Л. М. Концепція оцінки ефективності судової системи / Л. М. Москвич // Вісн. Акад. правових наук України. – 2012. – № 2(69). – С. 190–201.
Москвич Л. М. Методологічні засади судової реформи в Україні / Л. М. Москвич // Проблеми законності. – Х. – 2012. – № 117. – С. 140–147.
Москвич Л. М. Общественное доверие к суду как индикатор эффективности судебной власти / Л. М. Москвич // Ежегодник украинского права : сб. науч. тр. / отв. за вып. А. В. Петришин. – Харьков : Право, 2012. – № 4. – 576 с. – С. 531–539.
Москвич Л. М. Потрібна методика оцінки особистих і моральних якостей кандидатів на посади суддів / Л. М. Москвич // Вісник Вищої кваліфікаційної комісії України. – 2012. – № 1. – С. 39–42.
Москвич  Л. Статус найвищого суду країни: історичний та порівняльний аналіз / Л. Москвич // Право України. – 2012. – № 11–12. – С  82–88.
Москвич Л. М. Удосконалення судової процедури як елемент підвищення ефективності функціонування суду / Л. М. Москвич // Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 3. – С. 22–29.
Москвич Л. М. Україні потрібна концепція судового управління / Л. М. Москвич // Бюл. Мін. юстиції України. – 2012. – № 9. – С. 84–92.
Погорецький М. А. Взаємозв’язок оперативно-розшукової діяльності і кримінального процесу за новим кримінально-процесуальним кодексом України / М. А. Погорецький // Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення : матер. 1-го Міжнародного наук.-практ. семінару ; [м. Острог, 16 березня 2012 року]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2012. – С. 191–195.
Погорецький М. А. Внесок професора В. К. Лисиченка в розвиток кримінального процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності / М. А. Погорецький // Криміналістична наука: витоки, сучасність та перспекти-ви : збірник матеріалів I-ї міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 90-річчю з дня народження В. К. Лисиченка та 92-річчю з дня народження І. Я. Фрідмана. – Ірпінь : Міжрегіональна фінансово-юридична академія, 2012. – С. 22–25.
Погорецький М. А. Кіберзлочини: до визначення поняття / М. А. Погорецький, В. П. Шеломенцев // Вісник прокуратури. – 2012. – № 8. – С. 89–96.
Погорецький М. А. Криміналістична тактика: щодо визначення по-няття / М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва ; [Електронний ресурс] // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2012. – № 1(5). – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12pmasvp.pdf.
Погорецький М. А. Право на справедливий суд / І. С. Гриценко, М. А. Погорецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. – № 91. – С. 4–7.
Погорецький М. А. Проблеми правовідносин в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ (теорія і практика) : монограф. / М. А. Погорецький, І. І. Приполов, В. О. Черков та ін.; за ред. проф. М. А. Погорецького; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – 260 с.
Погорецький М. А. Проблемні аспекти використання інформації, отриманої від конфідентів, в інтересах кримінального судочинства / М. А. Погорецький, Р. Ф. Черниш // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матер. постійно діючого наук.-практ. семінару, 19 жовтня 2012 р., м. Харків. Вип. № 4. – Х. : ТОВ «Оберіг», 2012. – С. 230–234.
Погорецький М. А. Прокурорський нагляд за законністю використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі / М. А. Погорецький // Прокуратура України: історія, сьогодення та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 25 лист. 2011 р.) / [Редкол. : Ю. М. Дьомін (відп. ред.), М. К. Якимчук, І. М. Козьяков та ін.]. – К. : Національна академія прокуратури України, 2012. – С. 43–45.
Погорецький М. А. Співвідношення криміналістичної та оперативно-розшукової тактики в контексті нового КПК України / М. А. Погорецький // Реформування системи кримінальної юстиції в Україні: кримінально-правові, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми : зб. матер. міжнар. на-ук.-практ. конф. з нагоди 10-річчя Ірпінської фінансово-юридичної академії та 80-річчя з дня народження відомого вченого криміналіста сучасності, доктора юридичних наук, професора Бахіна Володимира Петровича. – Ірпінь : Ірпінська фінансово-юридична академія, 2012. – С. 252–255.
Погорецкий Н. А. Судебно-следственные действия как средства тактики при рассмотрении уголовных дел в суде / Н. А. Погорецкий, Д. Б. Сергеева // Судебная власть и правосудие в сфере уголовного судопроизводства: проблемы и перспективы : матер. междунар. научно-практ. конф. (Екатеринбург, 30–31 марта 2011 г.). – Екатеринбург, 2012. – Часть 2. – С. 117–120.
Погорецький М. А. Судова влада в системі гілок влади в Україні / І. С. Гриценко, М. А. Погорецький // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». – 2012. – № 1000 (вип. 11). – С. 24–29.
Погорецький М. А. Судова влада в Україні: до визначення поняття / І. С. Гриценко, М. А. Погорецький // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1. – С. 53–58.
Погорецький М. А. Судовий контроль за законністю обрання запобіжного заходу взяття під варту / М. А. Погорецький // Проблеми застосування кримінально-процесуального примусу під час досудового провадження : матер. круглого столу (Дніпропетровськ, 22 листоп. 2011 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т вутр. справ, 2012. – С. 135–138.
Погорецький М. А. Удосконалення взаємозв'язку оперативно-розшу-кової діяльності і досудового розслідування в новому КПК України та його ре-алізація в діяльності СБ України: проблемні питання / М. А. Погорецький // Но-ва форма досудового розслідування в проекті КПК України та проблеми її реа-лізації в діяльності СБ України : матеріали міжвід. наук.-пр. конф., 27 березня 2012 р., м. Київ, НА СБУ. – К. : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. – С. 191–196.
Шило О. Г. Забезпечення права на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції при проведенні досудового роз-слідування злочинів / Ю. М. Грошевой, О. Г. Шило. // Питання боротьби зі зло-чинністю : зб. наук. праць. – Харків : Право, 2012. – Вип. 23. – С. 158–167.
Шило О. Г. Заходи забезпечення кримінального провадження за но-вим КПК України / О. Г. Шило // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, 19 жовтня 2012 р., м. Харків. Вип. № 4. – Х. : ТОВ «Оберіг», 2012. – С. 187–192.
Шило О. Г. Некоторые вопросы реализации права на судебную за-щиту в досудебном производстве в уголовном процессе Украины / О. Г. Шило // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества : материалы Международной научно-практической конференции. – Чернигов, 20 марта 2012 г. – Чернигов, 2012. – С. 59–61.
Шило О. Г. Круглий стіл «Дотримання прав людини в структурі про-цесу боротьби зі злочинністю»/ О. Г. Шило, О. М. Овчаренко // Питання боро-тьби зі злочинністю : зб. наук. праць. – Харків : Право, 2012. – Вип. 23. – С. 319–323.

2011 р.:

Глинська Н. В. Конфлікт інтересів у сфері кримінального судочинства: шляхи гармонізації / Н. В. Глинська // Захист прав і законних інтересів особи у кримінальному судочинстві : матеріали наук. семінару 20 травня 2011 р. / ред. кол.: В. І. Борисов (голов. ред.), Н. В. Сібільова (наук. ред.). – Харків : ФІНН, 2011. – С. 92–94.
Глинська Н. В. Тип праворозуміння як суттєвий фактор, що визначає напрямки оновлення стандартів якості кримінально-процесуальних рішень // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць. – Х. : Право, 2011. – Вип. 21. – С. 185–202.
Зеленецкий В. С. Возбуждение уголовного дела при совершении усложненных единичных преступлений // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць. – Вип. 21. – Х. : Право, 2011. – С. 29–39.
Зеленецкий В. С. Инновационная характеристика доследственного производства в уголовном процессе Украины // Ежегодник украинского права : сб. научн. тр. – Вып. 3. – Харьков : Право, 2011. – С. 250–258.
Зеленецький В. С. Кримінально-процесуальна наука в особах / В. С. Зеленецький, Л. М. Лобойко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. на-ук. праць. – Харків : Право, 2011. – Вип. 22. – С. 261–267.
Зеленецкий В. С. Научные основы обеспечения деятельности субъектов предупреждения преступности и борьбы с ней // Правовая система Украины: история, состояние и перспективы (в пяти томах). – Том 5. – Уголовно-правовые науки. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Украине. – Харьков : Право, 2011. – С. 771–784.
Зеленецький В. С. Нормативні засади забезпечення якості криміналь-но-процесуальної діяльності / В. С. Зеленецький // Питання боротьби зі злочин-ністю : зб. наук. праць. – Харків : Право, 2011. – Вип. 22. – С. 3–20.
Зеленецкий В. С. О понятийном аппарате Кодекса Украины о преступлениях и наказаниях / В. С. Зеленецкий // Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права : матеріали ІV міжнар. наук.-теорет. конф. (м. Чернівці, 28–29 травня 2011 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 55–61.
Зеленецкий В. С. О терминологической адекватности наименования нормативно-правовых актов / В. С. Зеленецкий // Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – С. 36–37.
Зеленецкий В. С. Об антиуголовной сущности уголовного дела / В. С. Зеленецкий // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 жовт. 2011 р. / ред. колегія: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Харків : Право, 2011. – С. 427–431.
Зеленецкий В. С. Общетеоретические основы обеспечения деятельности субъектов предупреждения преступности и борьбы с ней // Правовая система Украины: история, состояние и перспективы (в пяти томах). – Том 5. – Уголовно-правовые науки. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Украине. – Харьков : Право, 2011. – С. 308–318.
Зеленецкий В. С. Организационно-методические подходы к анализу эффективности уголовно-процессуальной деятельности / В. С. Зеленецкий // Захист прав і законних інтересів особи у кримінальному судочинстві : матеріали наук. семінару 20 травня 2011 р. / ред. кол.: В. І. Борисов (голов. ред.), Н. В. Сібільова (наук. ред.). – Харків : ФІНН, 2011. – С. 17–21.
Зеленецкий В. С. Понятие и значение оформления уголовного дела / В. С. Зеленецкий // Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права : матеріали ІV міжнародної науково-теоретичної конференції (м. Чернівці, 28–29 травня 2011 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011, – С. 269–272.
Зеленецкий В. С. Уголовно-процессуальная политика Украины // Правовая система Украины: история, состояние и перспективы (в пяти томах). – Том 5. – Уголовно-правовые науки. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Украине. – Харьков : Право, 2011. – С. 239–256.
Зеленецький В. С. Кримінально-процесуальна наука в особах / В. С. Зеленецький, Л. М. Лобойко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць. – Харків : Право, 2011. – Вип. 22. – С. 261–267.
Зеленецький В. С. Нормативні засади забезпечення якості кримінально-процесуальної діяльності / В. С. Зеленецький // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць. – Харків : Право, 2011. – Вип. 22. – С. 3–20.
Зеленецький В. С. Оцінка ефективності кримінального переслідування в Україні / В. С. Зеленецький // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого науково-практичного семінару (28 жовтня 2011 р., м. Харків). – Вип. 3. – Ч. І. – Харків : Оберіг, 2011. – С. 34–44.
Зеленецький В. С. Публічний аналіз плагіату, наклепу та фальсифікацій // Юридичний вісник України. – 2011. – № 30(838). – С. 6 (30 липня – 5 вересня).
Москвич Л. М. Гносеологічні ознаки судової системи / Л. М. Москвич // Вісник Академії правових наук. – 2010. – № 4 (63). – С. 250–256.
Москвич Л. М. Доступність суду як критерій ефективності судової системи / Л. М. Москвич // Захист прав і законних інтересів особи у кримінальному судочинстві : матеріали наук. семінару 20 травня 2011 р. / ред. кол.: В. І. Борисов (голов. ред.), Н. В. Сібільова (наук. ред.). – Харків : ФІНН, 2011. – С. 39–42.
Москвич Л. М. Інституціонально-правове оформлення судової системи / Л. М. Москвич // Проблеми законності. – Харків, 2011. – № 113. – С. 149–156.
Москвич Л. М. Напрямки оптимізації судоустрою України / Л. М. Москвич // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – № 4. – С. 25–31.
Москвич Л. М. Напрямки оптимізації судоустрою України / Л. М. Москвич // Конституційні аспекти судової реформи в Україні : матеріали наук.-практ. конф. 24–25 березня 2011 р. – Львів : ФОП Кундельський Г. Л., 2011. – С. 95–99.
Москвич Л. М. Суспільна довіра до суду як індикатор ефективності судової влади / Л. М. Москвич // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – № 2. – С. 25–30.
Москвич Л. М. Типологія судових систем / Л. М. Москвич // Проблеми законності. – Харків, 2011. – № 114. – С. 184–191.
Остропілець О. І. До питання забезпечення права на свободу та особисту недоторканність при затриманні та застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту / О. І. Остропілець // Захист прав і законних інтересів особи у кримінальному судочинстві : матеріали наук. семінару 20 травня 2011 р. / ред. кол.: В. І. Борисов (голов. ред.), Н. В. Сібільова (наук. ред.). – Харків : ФІНН, 2011. – С. 124–126.
Погорецький М. А. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як приводів для порушення провадження у кримінальній справі: сучасний стан та напрями удосконалення / М.А. Погорецький // Сучасні проблеми теорії і практики оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 3 червня 2011 р. – Запоріжжя : Юридичний ін.-т ДДУВС, 2011. – С. 106–115.
Погорецький М. А. Гуманізація кримінального та кримінально-процесуального законодавства України : проблемні питання / М. А. Погорецький // Гуманізація у сфері кримінальної юстиції : сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали круглого столу (м. Одеса, 18 лют. 2011 р.). – Одеса, 2011. – С. 67–71.
Погорецький М. А. Докази у кримінальному процесі: проблемні питання / М. А. Погорецький // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 1(3) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11pmappp.pdf.
Погорецький М. А. Оперативне опитування: поняття, сутність та види / М. А. Погорецький // Правова держава : історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 22 квіт. 2011 р.) ; у 2 ч. – Запоріжжя : Юрид. ін.-т ДДУВС, 2011. – Ч. ІІ. – С. 134–138.
Погорецький М. А. Оперативно-розшукове супроводження досудового розслідування терористичного акту, вчиненого з використанням вибухового пристрою / М. А. Погорецький, Г. С. Берест // Від громадського суспільства – до правової держави: Теорія і практика протидії злочинності : зб. тез доповідей VІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 15 квітня 2011 р.). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – С. 156–159.
Погорецький М. А. Порушення провадження у кримінальній справі за матеріалами оперативно-розшукової діяльності за чинним КПК України / М. А. Погорецький // Теорія та практика кримінального судочинства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 20–21 травня 2011 р.). – Харків : Харьк. нац. ун-т внутр. справ, Навч. наук. ін.-т підготовки фахівців для підрозділів слідства і дізнання, каф. крим. процесу, 2011. – С. 43–47.
Погорецький М. А. Удосконалення захисту прав і законних інтересів особи а кримінальному процесі України / М. А. Погорецький // Захист прав і законних інтересів особи у кримінальному судочинстві : матеріали наук. семінару 20 травня 2011 р. / ред. кол.: В. І. Борисов (голов. ред.), Н. В. Сібільова (наук. ред.). – Харків : ФІНН, 2011. – С. 31–34.
Погорецький М. Матеріали оперативно-розшукової діяльності і кримінально-процесуальні докази: поняття та співвідношення / М. Погорецький, Д. Сергєєва // Вісник національної академії прокуратури. – 2011. – № 1. – С. 45–51.
Погорецький М. Оперативно-розшукова діяльність у кіберпросторі / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Вісник прокуратури. – 2011. – № 3. – С. 58–63.
Шило О. Г. До питання запровадження інституту слідчого судді в кримінальному процесі України // Університетські наукові записки. – 2011. – № 3(39). – С. 306–313.
Шило О. Г. Забезпечення конституційних прав людини при проведенні слідчих дій у вигляді зняття інформації з каналів зв’язку і накладення арешту на кореспонденцію / О. Г. Шило // Захист прав і законних інтересів особи у кримінальному судочинстві : матеріали наук. семінару 20 травня 2011 р. / ред. кол.: В. І. Борисов (голов. ред.), Н. В. Сібільова (наук. ред.). – Харків : ФІНН, 2011. – С. 43–47.
Шило О. Г. Задачи и функции суда в уголовном судопроизводстве / О. Г. Шило // Правовая система Украины: история, состояние и перспективы. В пяти томах. 5 том. – Харків : Право, 2011. – С. 535–548.
Шило О. Г. Окремі провадження в досудових стадіях кримінального процесу як процесуальна форма реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист // Вісник Ужгородського університету. – 2011. – № 15. – С. 105–108.
Шило О. Г. Розумний строк провадження у кримінальному процесі України / О. Г. Шило // Питання боротьби зі злочинністю. – Вип. 21. – Харків : Право, 2011. – 174–185.
Шило О. Г. Скарга як акт ініціації окремого судово-контрольного провадження / О. Г. Шило // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 882–888.
Шило О. До питання реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у порядку судово-контрольного провадження в досудових стадіях кримінального процесу / О. Шило // Вісник НАПрН України. – 2011. – № 1(64). – С. 164–173.


КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, "КРУГЛІ СТОЛИ"

Співробітники сектора брали безпосередню участь в організації та проведенні:

спільно з Координаційним бюро з проблем кримінального процесу відділення кримінально-правових наук НАПрН України організовано та проведено теоретичний семінар, присвячений обговоренню матеріалів наукового дослідження Глинської Н.В. за темою «Концептуальні засади визначення та забезпечення доброякісності кримінальних процесуальних рішень» (10 лютого 2015 р., м. Харків).

виконання Лобойко Л.М. обов’язків члена організаційного комітету «Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарного и профессионального знания», посвященной 70-летию Великой Победы. (22 апреля 2015 г., АНО ВПО Московский гуманитарно-экономический институт, Нижнекамский филиал, г. Нижнекамск, Республика Татарстан, РФ).

– «круглого столу» «Вплив практики Європейського суду з прав людини на вітчизняну судову практику» (в рамках «Тижня права»), 12 грудня 2013 р., організатор Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, м. Харків;

– Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального кодексу України: до річниці набуття чинності», 29 листопада 2013 р., м. Харків, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (Москвич Л. М., Шило О. Г. – члени організаційного комітету);

– науково-практичного семінару «Правові та інституційні механізми протидії корупційним правопорушенням», що відбувся 20 квітня 2012 р. у м. Харкові (організатори: Інститут вивчення проблем злочинності НАПрН України та Харківський осередок ВГО «Асоціація кримінального права України);

– «круглого столу» «Дотримання прав людини у структурі процесу боротьби зі злочинністю», що проводився у межах Плану заходів з проведення у 2011 р. Всеукраїнського тижня права, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. № 777-р, (організатор – Інститут вивчення проблем злочинності НАПрН України, м. Харків, 1 грудня 2011 р.);

– семінару, присвяченого Міжнародному дню захисту прав людини «Свобода особистості», організованому Європейською асоціацією студентів права України» на базі Національного Університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (грудень 2011 р.);

– наукового семінару "Захист прав і законних інтересів особи у кримінальному судочинстві", що відбулася у місті Харкові в рамках Всеукраїнського фестивалю науки. Організаторами конференції були: Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"  та Інститут вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України(м. Харків, 20 травня 2011 р.);

– науково-практичної конференції "Реформування судових і правоохоронних органів України: проблеми та перспективи", що проводилася в рамках Всеукраїнського фестивалю науки Інститутом вивчення проблем злочинності НАПрН України та Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 14 травня 2010 р.);

– "круглого столу" "Захист прав людини – стратегічна складова судово-правової реформи в Україні (до 60-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)", що проводився Інститутом вивчення проблем злочинності та Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 10 грудня 2009 р.);

– наукової конференції "Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні", яка проводилась Інститутом вивчення проблем злочинності АПрН України та Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 15 травня 2009 р.).


СЕКТОР МОЖЕ НАДАТИ ТАКІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

  • Надання усних і письмових консультацій та науково-правових висновків з питань застосування кримінально-процесуального законодавства.
  • Підготовка наукових кадрів (аспірантів, здобувачів вченого ступеня кандидатів юридичних наук).
  • Проведення правових експертиз правозастосовних актів у сфері кримінального судочинства.
  • Здійснення попередньої експертизи дисертацій.
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту

Наші колеги
Державні web-ресурси