Приймальна комісія

 

ПРОГРАМА
вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 081 Право


РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО АСПРАНТУРИ
(2018)


Правила прийому до аспірантури
НДІ ВПЗ імені акад. В.В. Сташиса НАПрН України в 2018 році

 


ПРОТОКОЛ № 1-2018
засідання приймальної комісії
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України


ПРОТОКОЛ № 2-2018 
засідання приймальної комісії 
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 
імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України


ПРОТОКОЛ № 3-2018 
засідання приймальної комісії 
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 
імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України


ПРОТОКОЛ № 4-2018 
засідання приймальної комісії 
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 
імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України


ПРОТОКОЛ № 5-2018 
засідання приймальної комісії 
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 
імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України


ПРОТОКОЛ № 6-2018 
засідання приймальної комісії 
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 
імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України


ПРОТОКОЛ № 7-2018 
засідання приймальної комісії 
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 
імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України


ПРОТОКОЛ № 8-2018 
засідання приймальної комісії 
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 
імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси