Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
станом на 1 червня 2007 року

Журнали:

1.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України  № 5 / 2007

Статті в журналах:

1.    Є.Скулиш. Вирішення питань захисту в Україні жертв транснаціональної торгівлі людьми // Вісник Академії прокуратури України  № 1 / 2007, с. 58
2.    П.Хряпінський. Структура заохочувальних кримінально-правових норм // Там само, с. 64
3.    П.Діхтієвський, О.Гогусь. Актуальні питання державного забезпечення безпеки суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності: організаційно-правові заходи // Там само, с. 71
4.    М.Погорецький. Засоби пізнання злочину в кримінальному процесі та в оперативно-розшуковій діяльності // Там само, с. 77
5.    Л.Давиденко, В.Куц. Кримінальне переслідування як форма прокурорської діяльності у сфері протидії злочинності // Там само, с. 83
6.    М.Гаращук. Психологічні аспекти адекватності покарання у виді позбавлення волі соціально-правовій природі злочину // Підприємництво, господарство і право        № 5 / 2007, с. 134
7.    В.Гримайло. Неоднорідне психічне ставлення особи до обставин вчиненого нею злочину: загальна постановка проблеми //Там само, с. 137
8.    Н.Карпов, Т.Панасюк. Кримінально-правовий, кримінально-процесуальний та віктомологічний аналіз поняття „потерпілий” // Там само, с. 142
9.    О.Коломієць. Питання участі захисника під час розслідування злочинів у сучасних умовах // Там само, с. 146
10.    Незалежність судової влади в особі судді – запорука демократичної держави // Там само, с. 160
11.    Шишкіна Е. Формування європейських стандартів захисту прав осіб, позбавлених волі // Право України  № 5 / 2007, с. 27
12.    Користін О. Сутність легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом // Там само, с. 60
13.    Піщенко Г. Характеристика загальнокримінальної корисливої злочинності та її детермінація // Там само, с. 74
14.    Костін М. Реалізація у кримінальному процесі особистих і публічних інтересів // Там само, с. 88
15.    Рогатинська Н. Процесуальний статус захисника та його участь у кримінальному судочинстві // Там само, с. 96
16.    Косець Д. Реабілітація засудженого при встановленні фальсифікації доказів // Там само, с. 122

Статті в газетах:

1. Правосуддя: політизація і тиск // ЮВУ  № 21, 26 травня-1 червня 2007 року, с. 5 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси