Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 27 травня 2010 р. по 9 червня 2010 р.

КНИГИ:

1.    Украина - не Россия / Л. Д. Кучма. – М.: Время. -  2004. - 560 с.
2.    Запобігання правопорушенням у місцях      позбавлення волі   /   за    заг. ред. О. М. Джужи, О. Г. Колба. – Л.: ПП Іванюк В. П., 2010. – 544 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Материалы для занятий с российскими прокурорами и следователями. - 226 с.
2.    Актуальні проблеми професійної підготовки суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23 квітня 2009 р.). – К. - 2009. - 80 с.
3.    Demokratizatsiya / Демократизация: журнал о пост-советской демократизации / Коррупция и ее издержки в России и Украине. Volume 6. Number 4. - Washington, 1998. - 736 c.
4.    Рабочая программа для Национальной юридической академии Украины / Одиннадцатый этап. – Х.: НЮАУ ім. Я. Мудрого.
5.    Семінар Правові, економічні та соціальні проблеми боротьби з корупцією в Харківському регіоні (24 - 25 лютого 2000 р.). – Х., 2000.
6.    Луіза І. Шеллі Організована злочинність і корупція перешкоди для розвитку вільної ринкової економіки / "Демократизація" Том 6 № 4 1998 р. /              Луіза І. Шеллі. - 663 с.
7.    Семінар з проблем боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей) . – Х., 1999. - 48 с.
8.    Інформаційні матеріали (економічні реформи та перспективи. Підходи до боротьби з корупцією) До засідання робочої групи з питань боротьби з корупцією в Україні. – Х., 2000. - 111 с.
9.    Інформаційні матеріали до засідання робочої групи з питань боротьби з корупцією в Україні (26 лютого 2000 р.). – Х., 2000. - 82 с.
10.    Департамент Юстиції США. Збірка матеріалів з питань боротьби з корупцією в суспільстві. Законодавство і досвід США та України. Міжнародний досвід: інформаційні матеріали до засідання робочої групи з питань боротьби з корупцією в Україні / Департамент Юстиції США. – Х., 2000. - 316 с.
11.    50 років конвенції про захист прав людини та основних свобод і проблеми формування правової держави в Україні (19 – 20 жовтня 2000 р.): прогр.       міжнар. наук.-практ. конф. – Х.: НЮАУ, 2000 р. – 32 с.
12.    Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності. – Х.: НЮАУ, 2000. - 122 с.
13.    Спільний проект по наданню допомоги у проведенні реформи кримінального законодавства в Україні / Збірка матеріалів по розслідуваннях справ з корупції. – 142 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Мартинюк О. В. Еволюція правового становища жінки в Україні (Х – перша половина ХVII ст.): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 /                       О. В. Мартинюк; КНУВС. – К., 2010. – 20 с.
2.    Фещук В. В. Правове регулювання та організація пенсійного страхування в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / В. В. Фещук; КНУВС. – К., 2010. – 16 с.
3.    Яворський Б. І. Сприяння захисту як необхідна умова забезпечення функціонування засади змагальності у кримінальному судочинстві: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Б. І. Яворський; КНУВС. – К., 2010. – 20 с.
4.    Берзін П. С. Злочинні наслідки в механізмі кримінально-правового регулювання: автореф. дис. … док. юрид. наук: 12.00.08 / П. С. Берлін; КНУ. – 2010. – 35 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Офіційний вісник Президента України. – 2010. - № 15.
2.    Офіційний вісник Президента України. – 2010. - № 16.
3.    Офіційний вісник Президента України. – 2010. - № 17.
4.    Право України. – 2010. - № 4.
5.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2010. - № 4.
6.    Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 4.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Екологія сьогодні /Газета Державної екологічної інспекції в Харківській області.
5.    Судовий Випуск.

СТАТТІ У ЗБІРНИКАХ:

1.    Борисов В. І., Дорош Л. В Від наукових авторів // Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності. -  С. 8 – 10.
2.    Гончаренко В. Г., Мудров А. М., Татарчук Г. М. Про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю та корупцією, у тому числі в кредитно-фінансовій і банківській сферах // Там само. -  С. 18 – 23.
3.    Джеймс О. Фінкенауер Проблеми боротьби з економічною злочинністю в США // Там само. -  С. 29 – 31.
4.    Бажанов М. І. Структура диспозиції статей Кримінального кодексу України як протидія фінансовим злочинам // Там само. -  С. 32 – 34.
5.    Кротюк В. Л. Проблеми вдосконалення законодавства з питань протидії злочинам у банківській сфері // Там само. -  С. 35 – 39.
6.    Джон Пікареллі. Кримінальна діяльність російської організованої злочинності в США // Там само. -  С. 48 – 49.
7.    Клаудіус Модесті. Протидія злочинності в сфері банківської діяльності в США: міжнародний аспект // Там само. -  С. 55 – 58.
8.    Сташис В.  Про дослідження Центру вивчення організованої злочинності злочинів, що вчинюються в сфері економіки // Там само. -  С. 70 – 72.
9.    Панов М. І., Гуторова Н. О.  Проблеми оптимізації санкцій за фінансові злочини // Там само. -  С. 72 – 73.
10.    Стрельцов Є. Л. Етапи розвитку економічної злочинності в Україні  // Там само. - С. 73 – 75.
11.    Шепітько В. Ю. Легалізація грошових коштів, отриманих незаконним шляхом: криміналістичний аспект // Там само. -  С. 75 – 78.
12.    Борисов В. І., Кураш Я. М. Питання систематизації злочинів у сфері фінансово-кредитної діяльності за проектом КК України // Там само. -  С. 88 – 91.
13.    Дорош Л. В. Деякі питання застосування ст. 148-8 КК України // Там само. -  С. 88 – 91.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1.    Журавель В. «Сколько еще нужно экспертиз?» (комментарий специалиста) // Голос Украины. – 2010. –  № 90 (19 мая 2010 г.). – С. 4.
2.    Тимченко С. «Преподаватели вузов – уже госслужащие. Благодаря закону о коррупции…» // Голос Украины. –  2010. –  № 98 (1 июня 2010 г.). – С. 4.
3.    Гончар І. Не вистачає духу: Судова реформа знову перестала бути пріоритетом № 1? // Судовий Випуск. –  2010. –  № 5 (27 травня 2010 р.). – С. 4 – 5.
4.    Шалигін А. Відповідальність суддів і судова реформа // Судовий Випуск. –  2010. –  № 5 (27 травня 2010 р.). – С. 6 – 7.
5.    Ковальський В. Юридична кваліфікація діянь: від злочину до правочину // Юридичний Вісник України. – 2010. –  № 22 (29 травня – 4 червня 2010 р.). – С. 2 – 3.
6.    Шакун В. Прикладна юридична освіта – головний напрям реформ // Юридичний Вісник України. – 2010. –  № 22 (29 травня – 4 червня 2010 р.). – С. 6 – 7.
7.    Качура Д. Президент іде на поступки заради судової реформи // Урядовий кур’єр. – 2010. –  № 97 (1 червня 2010 р.). – С. 2.
8.    Дехтяренко В. Суд іде до людей // Урядовий кур’єр. – 2010. –  № 98 (2 червня 2010 р.). – С. 3.
9.    Демченко С. Судочинство на холостому ходу // Сьогодні в Україні у виконавчому провадженні фактично відсутня належна взаємодія судів та органів державної виконавчої служби //  Урядовий кур’єр. – 2010. –  № 100 (4 червня 2010 р.). – С. 8.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1.    Черниченко Л. Історико-правовий аспект розвитку інституту повторності злочинів у кримінальному законодавстві періоду ХIV – XIX ст. // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 4. – С. 125 – 128.
2.    Мазур М. Реабілітація у кримінальному процесі: визначення поняття // Там само. – С. 133 – 136.
3.    Фомічов К. Основні підходи до визначення поняття «предмет доказування» // Там само. – С. 137 – 140.
4.    Друзь В. Поняття науково-технічних засобів протидії злочинам, пов’язаним з використанням радіоактивних матеріалів, біологічних і хімічних речовин // Там само. – С. 141 – 144.
5.    Демченко С. Верховенство права як складова ефективності судового контролю // Там само. – С. 145 – 149.
6.    Клочков В. Співвідношення прокурорського нагляду та державного контролю за дотриманням законів (проблеми теорії та практики) // Там само. – С. 154 – 157.
7.    Скулиш Є. Структурні компоненти формування теоретичних основ протидії торгівлі людьми в Україні // Право України. – 2010. - № 4. – С. 283 – 291.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси