Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ НАПрН України
з 17 травня 2012 р. по 6 червня 2012 р.

КНИГА:

1. Оцінювання рівня корупції: засади української моделі : наук.-практ. посіб. / О. В. Сердюк, І. М. Осика, О. В. Волянська, М. Ю. Огай. – К. : Атіка, 2011. – 116 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Юридична Україна. – 2012. – №  5.
2. Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 4 (196).
3. Право України. – 2012. – № 3 – 4.
4. Кримінальне судочинство. – 2012. – № 1.
5. Юрист. – 2012. – № 4 (112).
6. Законность. – 2012. – № 4.
7. Государство и право. – 2012. – № 3.
8. Российский судья. – 2012. – № 4.
9. Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 5 (141).

ГАЗЕТИ :

1. Голос України.
2. Урядовий кур’єр.
3. Юридичний вісник України.
4. Судовий Випуск.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Полтава К. Соціально-правові та кримінологічні підходи до питання автотранспортної злочинності // Юридична Україна. – 2012. – №  5. –  С. 82 – 85.
2. Сердюк В. Правова природа роз’яснень пленуму суду касаційної інстанції // Там само. – С. 86 – 90.
3. Радзієвський В. Кримінальна субкультура в Україні у новітній час // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 4 (196). –           С. 118 – 122.
4. Калмиков Д. Проблеми розмежування суміжних адміністративних і кримінальних посягань на власність // Там само. – С. 127 – 130.
5. Рожнова В. Про забезпечення права учасників кримінального процесу на подання доказів у контексті реформування кримінально-процесуального законодавства України // Там само. – С. 139 – 142.
6. Літвінова І. Система та види гарантій прав особи у кримінальному судочинстві // Там само. – С. 143 – 148.
7. Сарнавський О. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців як вид покарання // Право України. – 2012. –    № 3 – 4. – С. 446 – 451.
8. Шумило М. Оперативно-розшукові заходи у структурі досудового розслідування в проекті КПК України (проблеми унормування і правозастосування) // Там само. – С. 452 – 462.
9. Альбрехт П.-А. Європейська судова система як гарант верховенства права? // Там само. – С. 480 – 488.
10. Шепітько М. Установча конференція міжнародної громадської організації «Конгрес криміналістів» // Там само. – С. 538 – 540.
11. Казаченкова О. В. Антикоррупционный механизм урегулирования конфликта интересов на государственной и муниципальной службе // Государство и право. – 2012. – № 3. – С. 109 – 112.
12. Романюк Я. М., Бейцун І. В. Єдність судової практики: теоретичні засади забезпечення та вдосконалення законодавчого регулювання // Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 5 (141). – С. 37 – 42.

СТАТТІ У ГАЗЕТІ :

1. Прохоров-Лукін Г., Демидович Є. Проблеми кримінально-правового захисту від плагіату // Юридичний вісник України. – 2012. –               5 – 18 травня (№ 18 – 19). – С. 4.
2. Скулиш Є. Організована злочинність (яким чином їй протидіяти) // Там само. – С. 6 – 7.
3. Куйбіда Р. Сім ознак занепаду правосуддя після судової реформи 2010 року // Там само. – С. 8 – 9.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси