Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
    станом на 5 травня 2008

Книги:

1.    Сергій Головатий Верховенство права. У трьох книгах. – К. -2006

Газети:

1.    Юридическая практика
2.    Голос України
3.    Урядовий кур’єр
4.    Юридичний вісник України
5.    Зеркало недели
6.    Закон і обов’язок

Збірники:

1.    Питання боротьби зі злочинністю. Зб. наукових праць. Випуск 15.- Х.:2008. – 324 с.
2.    Актуальні проблеми протидії злочинності в Україні. Матеріали науково-практичного семінару (21 березня 2008 року, ДДУВС). – Д., 2008. – 212 с.

Журнали:

1.    Юридична Україна №  3, 2008
2.    Вісник Академії прокуратури України № 4, 2007
3.    Вісник прокуратури № 3, 2008
4.    Бюлетень ВАК України № 3, 2008
5.    Право України № 3, 2008
6.    Підприємство, господарство і право № 3, 2008
7.    Российский следователь № 2, 3, 4, 5,  2008
8.    Российский судья  № 1, 2, 2008
9.    Уголовное право № 1, 2008 (январь-февраль)
10.    Государство и право № 2 (февраль), 2008
11.    Бюлетень Міністерства юстиції України № 3, 2008
12.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України № 3, 2008. Виконавче провадження. Законодавство. Судова практика.
13.    Вісник Верховного суду України № 3 (91), 2008
14.    Законность № 1, № 2, 2008-05-05

Автореферати:

1.    Узунова О.В. Міжнародно-правові договори України як джерела кримінально-процесуального права. Київ – 2008
2.    Турищева Н.Ю. Преступления против избирательных прав и прав на участие в референдуме: уголовно-правовой анализ и перспективы совершенствования законодательного описания ( по материалам Краснодарского края). Краснодар – 2007

Брошури:

1.    Шепітько В.Ю. Довідник слідчого. – Вид. 3-тє, переробл. і доп. - К., 2008. – 208 с.


 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси