Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 16 грудня 2008 по  31 грудня 2008 року

КНИГИ:

1.    Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. – Харків: Право, 2004. – 304 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Матвійчук В.К. Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища: проблеми законодавства,  теорії та практики. Київ – 2008.

ЖУРНАЛИ:

1.    Наука та наукознавство. – 2008. - №3. – 155с.
2.    Наука та наукознавство. – 2008. - №4. – 192с.
3.    Наука і правоохорона. – 2008. - №1. – 173с.
4.    Право України. – 2008. - №12. – 188с.
5.    Вісник Національної академії прокуратури України. – 2008. - №3. – 128с.
6.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2008. - №12. – 48с.
7.    Юридична Україна. – 2008. - №12. – 144с.
8.    Российский судья. - 2008. - №10. – 48с.

ГАЗЕТИ:

1.    Юридическая практика
2.    Голос України
3.    Урядовий кур’єр
4.    Юридичний Вісник України
5.    Закон і обов’язок
СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Горленко В.А. Развитие контрольных функций суда в области уголовного процесса. «Контрольные функции суда в области уголовного процесса будут более эффективными, если судебный контроль будет осуществляться за законностью прекращения и приостановления уголовных дел…» // Российский судья  №10/2008, стр. 8.
2.    Кутуев Э.К., Лебедев В.В.  Участие свидетеля в уголовном судопроизводстве: опыт совершенствования уголовно-процессуальной защиты при расследовании преступлений экономической направленности. // Российский судья  №10/2008, стр. 32.
3.    Едуард Кісілюк. Юридична природа кваліфікуючих ознак складу злочину. // Юридична Україна №12/2008, стор. 112.
4.    Володимир Мельничок. Криміналістична характеристика соціально-психологічних та вікових особливостей мотивації криміногенної поведінки неповнолітніх. // Юридична Україна №12/2008, стор. 117.
5.    Оксана Павлік. Міжнародно-правові підходи щодо захисту прав потерпілого у кримінально-виконавчому законодавстві. // Юридична Україна №12/2008, стор. 122.
6.    Володимир Тихий. Сучасні проблеми застосування і вдосконалення кримінально-правових норм про відповідальність за злочини проти громадської безпеки. // Вісник Національної академії прокуратури України № 3/2008, стор. 39.
7.    Андрій Бойко. Недоліки правового регулювання як один із чинників сучасної економічної злочинності в Україні. // Вісник Національної академії прокуратури України № 3/2008, стор. 44.
8.    Євген Невмержицький. Механізми протидії корупції: стан та проблеми вдосконалення. // Вісник Національної академії прокуратури України № 3/2008, стор. 62.
9.    Тацій В.  60 років загальній декларації прав людини. // Право України № 12/2008, стор 17.
10.     Лобойко Л. Новий кримінальний процесуальний кодекс України: яку музику виконують його розробники? // Право України № 12/2008, стор 92.
11.     Мохонько О. Про поняття принципу в кримінальному процессі: теоретико-методологічний аспект. // Право України № 12/2008, стор 105.
12.    Невмержицький Є. Інститути громадянського суспільства у протидії корупції. // Право України № 12/2008, стор 126.
13.    А.А.Музика, О.М.Готін. Проблема «морального переосмислення» соціальної цінності кримінально-правових заборон. // Наука і правоохорона №1/2008, стор. 23.
14.     П.Л.Фріс. Реалізація кримінально-правової політики в діяльності органів внутрішніх справ. // Наука і правоохорона №1/2008, стор. 31.
15.    В.О.Навроцький. Чому законодавець та правозастосовна практика байдужі до рекомендацій кримінально-правової науки? // Наука і правоохорона №1/2008, стор. 37.
16.    П.П.Андрушко. Об’єкт кримінально-правової охорони, об’єкт злочину, об’єкт злочинного посягання та об’єкт злочинного впливу: основний зміст понять та їх співвідношення. // Наука і правоохорона №1/2008, стор. 55.
17.    В.Ф.Ущаповський. Проблеми вдосконалення законодавчого забезпечення діяльності ОВС (спецпідрозділів), спрямованих на боротьбу з організованою злочинністю. // Наука і правоохорона №1/2008, стор. 139.
18.    О.Н.Ярмиш. Перспективний напрям кримінологчних досліджень. // Наука і правоохорона №1/2008, стор. 164.СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.    «Боротись чи попереджати?». Старе правило, що битви виграють маршали, а програють солдати, цілком підходить до роботи правоохоронців. Адже навіть найменше зростання рівня злочинності негайно викликає шквал критики насамперед на адресу солдатів правопорядку, а не  «штабів», які мали б своєчасно реагувати на суспільні виклики та попереджати виникнення умов, що потенційно провокують негативні явища». // Урядовий кур’єр № 237 від 17.12.2008.
2.     «Злочинні доходи як об’єкт оподаткування». Відповідно до п.п. 4.2.16 п. 4.2 ст. 4 Закону України від 22 травня 2003 р. № 889-IV» (далі – Закон від 22 травня 2003 р.) до  складу загального місячного  оподатковуваного доходу включаються, зокрема, кошти або майно, отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, підтверджених обвинуваченим вироком суду, незалежно від призначеної ним міри покарання. // Юридичний Вісник України № 51 від 20-26.12.2008, стор. 6-7.
3.    «Світова спільнота проти тероризму». Влада Пакистану збирається  заборонити діяльність «Джамаатуд-Дава». // Юридичний Вісник України № 51 від 20-26.12.2008, стор. 9
4.    «Дещо про колізії в конституційному праві». Сьогодні процесу формування національї правової системи властива тенденція до задоволення миттєвих потреб у правовому регулюванні тієї чи іншої сфери суспільних відносин. Як наслідок – правові колізії в чинному законодавстві та на практиці. Це продукує той поживний субстрат,  на якому зростають зловживання, корупція, правовий та політичний волюнтаризм. //  Юридичний Вісник України № 51 від 20-26.12.2008, стор. 10-11.
5.    «З метою гуманізації системи». Як ми вже писали, 5 грудня у Державному департаменті України з питань виконання покарань відбувся круглий стіл на тему: «Сприяння процесу гуманізації кримінально-виконавчої системи шляхом впровадження елементів пробації та відновного правосуддя...  // Закон і обов’язок    № 51 від 19.12.2008, стор. 1.
6.    Закон Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства по противодействию насилию в семье. // Голос Украины № 240 от 16.12.2008.
7.     «Игорь Калетник: Наступит время – и правоохранительным органам придется предоставить гражданам подробный отчет о своей работе и ее эффективности».          В декабре 2007 года начал свою работу Комитет Верховной Рады Украины шестого созыва по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией...// Голос Украины № 243 от 19.12.2008 стр. 4.
8.     «То ли еще будет, ой-ой-ой». Минюст обнародовал ряд документов, изменяющих подзаконное регулирование нотариата, причем статус некоторых из них вообще не ясен... // Юридическая практика № 52-53 от 23.12.2008, стр. 9.
9.    «Реформированию – системный подход». Одной из основных проблем является проблема определения термина «правоохранительные органы». Законодатель очень нечетко, противоречиво и непоследовательно определил это понятие в разных законах Украины, которые так или иначе касаются деятельности правоохранительных органов... // Юридическая практика № 52-53 от 23.12.2008, стр. 17.
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси