Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 17 червня 2010 р. по 30 червня 2010 р.

КНИГИ:

1.    Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація: монографія / І. О. Зінченко,   В. І. Тютюгін. – Х.: ФІНН, 2010. – 256 с.
2.    Кримінальна відповідальність за готування до злочину: монографія /Н. В. Масляк. – Х..: Право, 2010. – 232 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: НЮА Укр. – 2008. – Вип. 94. – 248 с.
2.    Черногорский обзор для криминального права и криминальной политики. – Котор. – Том 1. – Ч. 2. – 330 с.
3.    Авиатераризм. – Novi Sad: ABM Ekonomik, 2009. – 330 с.
4.    Вісник Академії правових наук України: зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х.: Право, 2010. - № 1 (60). – 320 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Климков В. О. Організаційно-правові засади діяльності спеціального органу з питань банкрутства: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / В. О. Климков; КНУВС. – К., 2010. – 16 с.
2.    Гагай П. С. Адміністративно-правова кваліфікація деліктів, пов’язаних із порушенням права на інформацію про стан довкілля: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / П. С. Гагай; КНУВС. – К., 2010. – 20 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Бюлетень ВАК. – 2010. - № 5.
2.    Государство и право. – 2010. - № 4.
3.    Науковий світ. – 2010. - № 5.
4.    Науковий світ. – 2010. - № 6.
5.    Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 5.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.

СТАТТІ У ЗБІРНИКАХ:

1.    Гаращук В., Мухатаєв А. Нове антикорупційне законодавство України: переваги та недоліки // Вісник АПрНУ: зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х.: Право, 2010. - № 1 (60). – С.241 – 246.
2.    Головкін Б. Мотивація корисливих насильницьких злочинів // Там само. – С. 247 – 256.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1.    Суспільство має знати корупціонерів // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 112 (22 червня). – С. 2.
2.    Притыка Д. К вершинам правосудия // Голос Украины. – 2010. - № 111 (18 июня). – С. 4 – 5.
3.    Закон України Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо видачі особи (екстрадиції) // Голос України. – 2010. - № 110 (17 червня). – С. 4 – 5.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1.    Чеботарьова Г. Загальні проблеми кримінально-правової оцінки тяжкої шкоди як змісту суспільно небезпечних наслідків злочинів у сфері медицини // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 5. – С. 131 – 134.
2.    Волинець Р. Порушення бюджетного законодавства: кримінально-правовий аспект // Там само. – С. 135 – 138.
3.    Старук Ю. Характеристика умисної форми вини злочину, передбаченого ст. 306 Кримінального кодексу України // Там само. – С. 139 – 143.
4.    Жмур Ю. Суспільна небезпечність злочину, передбаченого ст. 162 Кримінального кодексу України // Там само. – С. 144 – 147.
5.    Зенова М. Проблеми співвідношення зловживання владою або службовим становищем і привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем // Там само. – С. 148 – 150.
6.    Смирнова А. Кримінологічна автентичність суб’єктів співучасті у структурі економічної злочинності // Там само. – С. 151 – 154.
7.    Озерський І. Оперативно-розшукова діяльність у контексті прокурорського нагляду // Там само. – С. 155 – 158.
8.    Тростянська Я. Принципи правового регулювання визнання і виконання в Україні вироків іноземних судів // Там само. – С. 159 – 162.
9.    Дегтярьов Є. Накладення арешту на поточні банківські рахунки під час розслідування злочинів // Там само. – С. 163 – 165.
10.    Сербінов О. Відомості щодо наданих телекомунікаційних послуг як один із видів криміналістично значимої інформації про абонента мобільного зв’язку // Там само. – С. 166 – 168.
11.    Демьянец М. В. Меры, применяемые к кредитным организациям за нарушение федерального законодательства о банках и банковской деятельности // Государство и право. – 2010. - № 4.- С. 95 – 101.
12.    Сафаев Ф. Х. Проблемы унификации международных и национальных уголовных норм // Там же. – С. 102 – 105.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси