Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 20 лютого 2010 р. по 30 березня 2010 р.

КНИГИ:

1.    Карпачова Н. І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. – Київ, 2000. – 377 с.
2.    Шостко О. Ю. Протидія організованій злочинності в Європейських країнах: монографія. – Х.: Право, 2009. – 400 с.
3.    Колодяжний М. Г. Кримінологічна характеристика та запобігання вимаганням, поєднаним із насильством: дисертація. – Харків, 2009. – 239 с.
4.    Криміналістика: електронний підручник НЮАУ ім. Я. Мудрого. – К.: Праксіс, 2007.

ЗБІРНИКИ:

1.    Третій Міжнародний конгрес україністів 26 – 29 серпня 1996 р. Правознавство. Доповіді та повідомлення. – Х.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 1996. – 76 с.
2.    Государственная служба в Украине и контроль за ее прохождением (сборник нормативных актов о государственной службе). – Х.: Одиссей, 1999. – 352 с.
3.    Організаційні та правові проблеми боротьби з корупцією: Матеріали «круглого столу» 5 червня  1998 р., м. Харків. Відп. ред. О. Г. Кальман, доц. Л. В. Дорош. – Х.: НЮАУ  ім. Я. Мудрого 1999. – 76 с.
4.    Кравчук П. П. Попередні результати обліково-статистичної роботи із засудженими за методикою Кеттелла. – Запоріжжя: управління ДДУ ПВП в Запорізькій обл., 2010. – 85 с.
5.    Программа научно-практической конференции «Насилие в современной России» 10-11 июня 1999 года. – Ростов-на-Дону: РТА РФ, 1999. – 13 с.
6.    Програма міжнародної науково-практичної конференції. Питання застосування нового Кримінального Кодексу України 25 – 26 жовтня 2001 р. – Х.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2001. – 18 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Бедриківський В. В. Кримінологічна характеристика та заходи запобігання бандитизму. – К.: КНУВС, 2010. – 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).
2.    Гриньків О. О. Застосування заходів безпеки учасників кримінального судочинства: вітчизняна практика та світовий досвід. – К.: КНУВС, 2010. – 18 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
3.    Кузів О. М. Організація і тактика проведення виїмки. – К.: КНУВС, 2010. – 16 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
4.    Строкова І. І. Кримінальна відповідальність за геноцид (порівняльний аналіз). – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – 18 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).
5.    Поджаренко К. Є. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування  злочинних порушень прав інтелектуальної власності. – К.: КНУ   ім. Т. Шевченка, 2009. – 18 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
6.    Григоренко А. О. Конституційно-правовий статус народного депутата України і парламентаріїв Італії, Польщі та Угорщини: порівняльний аналіз. – К.: КНУВС, 2010. – 24 с. (к. ю. н., спец. 12.00.02).
7.    Альонкін О. А. Конституційне право людини на свободу світогляду і віросповідання та гарантії його реалізації в Україні. – К.: КНУВС, 2010. – 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.02).
8.    Кульчицька О. В. Конституційно-правовий статус депутатських фракцій Верховної Ради в Україні. – К.: КНУВС, 2010. – 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.02).
9.    Тарасенко К. В. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони в Україні. – 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.02).
10.    Колодяжний М. Г. Кримінологічна характеристика та запобігання вимаганням, поєднаним із насильством. – Х.: НЮАУ, 2010. – 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).
11.    Антонов С. В. Кримінальна відповідальність за посягання на діяльність службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок (Ст. 350, 352 КК України). – К.: КНУВС, 2010. – 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).
12.    Петричко Н. О. Незаконні азартні ігри: кримінально-правове та кримінологічне дослідження. – КНУВС, 2010. – 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).
13.    Кульчицька О. В. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України. – КНУВС, 2010. – 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).
14.    Шостко О. Ю. Теоретичні передумови й практика розробки та реалізації програм попередження злочинності неповнолітніх у США. – НЮАУ, 1997. – 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).

ЖУРНАЛИ:

1.    Бюлетень ВАК. – 2010. - № 2.
2.    Вісник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. – 2000 № 1.
3.    Право України. – 2010. - № 1.
4.    Юридична Україна. – 2010. - № 2.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос Украины.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Судовий Випуск / Юридическая практика.
5.    Екологія сьогодні /Газета Державної екологічної інспекції в Харківській області.

СТАТТІ У ГАЗЕТІ:

1.    Кримінальний процес Про нюанси направлення справи на додаткове розслідування // Судовий випуск № 2 (46) від 25 лютого 2010, С. 11.
2.    Смиян Н. Бой коррупции // Голос Украины № 40 от 5 марта 2010, С. 2.
3.    Ильяш И. Смягчить нельзя усилить // Голос Украины № 41 от 6 марта 2010, С. 14.
4.    Прес-служба Мін’юсту Боротьба з корупцією відкладається? // Урядовий кур’єр № 46 від 12 березня 2010, С. 4.
5.    Пшонка В. «Реальну картину злочинності міліція приховує» // Юридичний Вісник України № 9 від 27 лютого – 5 березня 2010, С 5.
6.    Нарада Економічна злочинність: проблеми подолання // Там само, С. 8.
7.    Косюта М. «Корупція, як ракова пухлина, роз’їдає суспільство» // Юридичний Вісник України № 10 від 6 – 12 березня 2010, С. 5.
8.    Нововведення Про корупцію можна буде повідомляти анонімно // Там само, С. 9.
9.    Корупційні поневіряння Мін’юст пропонує Президенту не боятися антикорупційних законів // Юридичний Вісник України № 11 від 13 -19 березня 2010, С. 2 – 3.
10.    Медведько О. «Недосконала законодавча база є перепоною в протидії злочинності» // Юридичний Вісник України № 12 від 20 – 26 березня 2010, С. 5.

СТАТТІ У ЖУРНАЛІ:

1.    Ковальський В. Охоронна функція права: питання історичної обумовленності // Юридична Україна № 2 / 2010, С. 15-19.
2.    Стригун Д. Проблеми протидії контрабанді наркотичних засобів та шляхи їх розв’язання // Там само, С. 120-122.
3.    Гутник В. Принцип презумпції невинуватості у практиці діяльності Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії та Міжнародного кримінального суду // Там само, С. 133-138.
4.    Панов М.  Відмежування незаконних дій з платіжними засобами (ст. 200 КК України) від суміжних суспільно небезпечних діянь та встановлення сукупності з іншими злочинами // Право України № 1 / 2010, С.82 – 89.
5.    Гончаров В. Американська оригіналістична теорія тлумачення юридичних норм і сучасність // Там само, С.142 – 148.
6.    Коваленко І. Поняття і значення кримінально-процесуального доказування // Там само, С.230-235.


 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси