Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 19 травня 2010 р. по 26 травня 2010 р.

КНИГИ:

1.    Ідеальні сліди в криміналістиці (техніко-криміналістичні та тактичні прийоми їх актуалізації): монографія / Д. В. Затенацький. – Х.: Право, 2010. - 160 с.
2.    Покарання за незаконний обіг наркотичних засобів: монографія / А. А. Музика, О. П. Горох. – Х.: ХУУП, 2010. – 256 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Закон України про вищу освіту: Міністерство освіти і науки України. - 2010. - 79 с.
2.    Державно-правовий розвиток України в умовах політичних змін: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Частина 2). – Т.: Юридична лінія, 2010. - 89 с.
3.    Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого науково-практичного семінару 23 жовтня 2009 р. (Випуск 1). Х.: Оберіг, 2009. - 310 с.
4.    Збірка договорів Ради Європи: українська версія / Рада Європи. - Київ: Парламентське вид-во, 2000. - 654 с.
5.    World Bank Institute. Improving Governance and Controlling Corruption: Towards a participatory and action-oriented approach grounded on empirical rigor / World Bank Institute. -  2001. - 190 с.
6.    Criminal Code of Ukraine: English translation. – Kyiv. - 2001. - 166 c.
7.    Імперативи розвитку юридичної та безпекової науки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (15 квітня  2010 р.). - Київ: О. С. Ліпкан, 2010. - 102 с.
8.    Програма міжнародного науково-практичного семінару: Фінансова злочинність (12-13 лютого 1999 р.) – Х.: НЮАУ, 1999. - 10 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Зражевський О. В. Кримінально-правова характеристика порушення законодавства про захист рослин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / О. В. Зражевський; КНУВС. – К., 2010. - 19 с.
2.    Бабаніна В. В. Кримінальна відповідальність за залишення в небезпеці: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.00 / В. В. Бабаніна; КНУВС. – К., 2010. - 20 с.
3.    Мусієнко А. В. Запобігання злочинам у сфері трансплантації органів та тканин людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. В. Мусієнко; КНУВС. – К., 2010. - 20 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Вісник Національної академії прокуратури України. – 2009. - № 3.
2.    Вісник Національної академії прокуратури України. – 2009. - № 4.
3.    Науковий світ. – 2010.- № 4.
4.    Юридична Україна. – 2010. - № 4.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Екологія сьогодні /Газета Державної екологічної інспекції в Харківській області.

СТАТТІ У ЗБІРНИКАХ:

1.    Гриненко С. О., Павук К. О. Деякі питання охорони нотаріальної таємниці у кримінальному процесі України // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення (23 жовтня 2009 р.). - С. 33 – 36.
2.    Дроздов О. М. Роль та значення інституту правової допомоги у кримінальних провадженнях за винятковими та ново виявленнями обставинами за проектом КПК // Там само. - С. 36 – 40.
3.    Капліна О. В. Проблеми реформування кримінального судочинства України // Там само. - С. 43 – 46.
4.    Леонов Б. Д. Інститут кримінальної відповідальності в нормах кримінально-процесуального законодавства України: деякі аспекти // Там само. - С. 46 – 48.
5.    Настюк В. Я. Актуальні проблеми боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил // Там само. - С. 52 – 54.
6.    Перепелица А. И. К вопросу об ответственности за должностные преступления по УК Украины // Там же. - С. 55 – 62.
7.    Пінчук І. С. Деякі питання застосування норм нового антикорупційного законодавства України та протидії корупції // Там само. - С. - 62 – 65.
8.    Рудей В. С. Проблеми правового регулювання накладення арешту на кореспонденцію та її огляду у досудових стадіях кримінального процесу України // Там само. - С. 65 – 68.
9.    Трачук В. В. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи  // Там само. – С. 79 – 81.
10.    Чаплінін Д. Г. Антикорупційне законодавство: проблеми правозастосування у практиці розслідування та судового розгляду // Там само. – С. 81 – 85.
11.    Шумило М. Є. Діяльністний підхід реформування досудового розслідування // Там само. – С. 90 – 97.
12.     Грек М. В. Проблемні питання діючого кримінально-процесуального законодавства України, що виникають в ході досудового слідства // Там само. – С. 104 – 110.
13.    Зеленецкий В. С. Ретрансляционная функция уголовного дела // Там же. – С. 111 – 113.
14.    Косяк Є. Л. Проблеми міжнародного співробітництва у розслідуванні кримінальних справ // Там само. – С. 113 – 117.
15.    Кудінов С. С. Особливості організації розслідування у кримінальних справах, що пов’язані з участю іноземців // Там само. – С. 117 – 123.
16.    Лиман юк А. П. Деякі особливості проведення слідчих дій у кримінальних справах про державну зраду у формі шпигунства й шпигунство // Там само. – С. 127 – 132.
17.    Олєйніков Д. О. Мотиви вчинення злочину, передбаченого ст. 112 КК України (питання кримінально-правової кваліфікації) // Там само. – С. 143 – 153.
18.    Парфило О. А. Деякі аспекти розслідування злочинів, пов’язаних з фінансуванням терористичної діяльності // Там само. – С. 153 – 157.
19.    Федоровський В. Л. Особливості розслідування кримінальних справ про втрату документів, що містять державну таємницю // Там само. – С. 157 – 161.
20.    Друзь В. М. Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом радіоактивних матеріалів // Там само. – С. 171 – 175.
21.    Кашперук С. Г. Забезпечення перекладу у ході слідчих дій як одна із форм участі перекладача на стадії досудового розслідування // Там само. – С. 175 – 177.
22.    Костіна Л. А. Окремі проблемні питання участі перекладача в кримінальному судочинстві // Там само. – С.  178 – 182.
23.    Кучерина С. Є., Кудінов С. С. Окремі питання взаємодії слідчих з підрозділами, що здійснюють оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність // Там само. – С. 183 – 186.
24.    Полатовський К. С. Взаємодія слідчого та дізнавача під час розслідування злочинів // Там само. – С. 189 – 191.
25.    Пчолкін В. Д. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів під час розкриття та розслідування злочинів // Там само. – С. 191 – 195.
26.    Столбов В. Ф., Цедік Д. О. Окремі проблеми розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, вчинених організованими транснаціональними групами // Там само. – С. 195 – 203.
27.    Хитрик О. П. Взаємодія слідчих і оперативних підрозділів при проведенні досудового слідства у кримінальних справах про незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин // Там само. – С. 203 – 212.
28.    Бантишев О. Ф., Шамара О. В. Відшкодування потерпілому шкоди, завданої злочином // Там само. – С. 213 – 217.
29.    Доронін І. М. Суб’єкти прийняття рішення про порушення кримінальної справи: загальний підхід до проблеми // Там само. – С. 222 – 226.
30.    Ковтун С. О. Прокурор у кримінальному судочинстві – гарантія забезпечення прав особи на досудовому слідстві // Там само. – С. 231 – 237.
31.    Костін М. І. Вдосконалення кримінально-процесуальної регламентації використання спеціальних знань для оптимального співвідношення особистих і публічних інтересів // Там само. – С. 238 – 243.
32.    Гайворонський О. Ю. До питання про предмет злочинного впливу при вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 109 Кримінального кодексу України // Там само. – С. 265 – 269.
33.    Корнієнко В. В. Криміналістична Класифікація економічних злочинів, що вчинені у сфері банківської діяльності // Там само. – С. 282 – 288.
34.    Литвин С. А., Левченко О. Г. Корупційні зв’язки як ознака зовнішньої стійкості злочинних організацій, які діють у сфері економіки // Там само. – С. 288 – 292.
35.    Макаренко Н. К. Особливості проведення слідчих дій у кримінальних справах, порушених за ст. 305 Кримінального кодексу України // Там само. – С. 292 – 296.
36.    Мирошніченко В. В. Способи отримання речових доказів, їх зберігання, реалізація під час досудового слідства та проблемні питання, що виникають при виконанні судових рішень відносно речових доказів // Там само. – С. 297 – 300.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1.    Писанская В. Коррупция по-столичному: как отхватить лакомый кусок в Гидропарке // Голос Украины. – 2010. - № 90 (19 мая 2010г.). –  С. 14.
2.    Козак И. Налог на … взятку // Там же. – С. 17.
3.    Корупція – «під ковпаком» Уряду // Урядовий кур’єр. – 2010. - № 92 (22 травня 2010 р.). – С. 3.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1.    Шалгунова С. Характеристика осіб, які вчинили серійні сексуальні злочини // Юридич. Україна. – 2010. - № 4. – С. 115 – 120.
2.    Охріменко І. Використання специфічних психологічних методів у процесі розкриття злочинів: проблеми та перспективи // Там само. – С. 121 – 126.
3.    Середа Г. Кримінально-процесуальна діяльність прокурора в контексті законопроектних новел // Вісн. Нац. Акад. прокуратури України. – 2009. - № 3. – С. 5 – 9.
4.    Куц В., Бондаренко О. Зміст вини у злочинах з формальним складом // Там само. – С. 36 – 40.
5.    Грек Б. Про кримінальну відповідальність за рейдерство // Там само. – С. 40 – 46.
6.    Пономаренко Ю. Основні правила пеналізації окремих злочинів за чинним КК України // Там само. – С. 47 – 52.
7.    Присяжнюк В. Стабілізація криміногенної обстановки як результат ефективної протидії корупції ( З практичної діяльності прокуратури Одеської області) // Там само. – С. 92 – 96.
8.    Молдабаев С. Коррупция как социально-правовое явление // Там же. – С. 104 – 109.
9.    Грошевий Ю., Тітко І. Новації в антикорупційному законодавстві: кримінально-процесуальний аспект // Вісн. Нац. Акад. прокуратури України. – 2009. - № 4. – С. 18 – 25.
10.    Присяжнюк І. Проникнення як суспільно небезпечна дія у складі злочину, передбаченого ст. 162 Кримінального кодексу України // Там само. – С. 49 – 54.
11.    Суботін Д. Стадія як елемент системи кримінального процесу // Там само. – С. 60 – 63.
12.    Дьомін Ю. Нове в законодавстві щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом // Там само. – С. 90 – 94.
13.    Дудоров О., Письменський Є., Усатий Г. Фундаментальне дослідження злочинних наслідків у кримінальному праві // Там само. – С. 120 – 124.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси