Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
    станом на 26 травня 2008

Книги:

1.    Мірошниченко С.С. Діяльність прокуратури з попередження організованої злочинності : монографія / К., 2008. – 212 с.
2.    Потерпілий від злочину (міждисціплінарне дослідження) / Колектив авторів. За заг. ред. Ю.В. Бауліна, В.І.Борисова. – Х.: Вид-во Кроссроуд, 2008. – 364 с.
3.    Хабібуллін Вадим. Шлях до успіху і правничого майбутнього. Радянський Союз / Незалежна Україна / В. Хабібуллін. – К.: Юстиніан, 2008. – 207 с.

Газети:

1.    Юридическая практика
2.    Голос України
3.    Урядовий кур’єр
4.    Юридичний вісник України
5.    Зеркало недели
6.    Закон і обов’язок

Збірники:

1. Офіційна Україна сьогодні, 2008 рік.
2. Хто є хто в місцевому самоврядуванні України, Київ 2007
3. Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии: Сб. научных статей / Под ред. М.Ф. Орзика, В.Н. Дрёмина. – О.: Феникс, 2007. – 360 с.
4. Міжнародні стандарти незалежності суддів: Збірка документів. - К., 2008. – 184 с.
5. Права людини і громадянина: можливості удосконалення конституційних гарантій: Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. Вип.. 18. – Львів, 2008. – 70 с.
6.    Информационное обеспечение правоохранительной деятельности: проблемы, тенденции, перспективы. Сборник научных статей.- Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2007. – 244 с.
7.    Особливості взаємодії спеціальних підрозділів «К» Служби безпеки України з іншими правоохоронними органами у сфері протидії контрабандній діяльності: Матеріали наук.-практ. конф., 23 листоп. 2007 р., м. Харків / Редкол. С.Кучерина. – Х.: Оберіг, 2008. – 168 с.
8.    Досудове слідство: проблемні питання та шляхи їх вирішення: матеріали наук.-практ. Конференції, 1 червня 2007 р.; м.Харків / редкол.: С.Кучерина. – Х.: 2007.- 360 с.
9.    Попередження насильства над дітьми. Інформаційно – методичні матеріали та аналіз нормативно-правової бази. Укладач: Журавель Т.В.; Авт. колектив: Грицевич О.В., Лозова О.М. – К.: Видавничий дім «КАЛИТА», 2007. – 224 с.
10.    Виявлення, попередження і розгляд випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми. Методичні матеріали. – К.: Видавничий дім «КАЛИТА», 2007. – 56 с.

Журнали:

1.    Юридична Україна №  4, 2008
2.    Вісник  прокуратури № 5 (83), 2008
3.    Вісник прокуратури № 4, 2008
4.    Бюлетень ВАК України № 4, 2008
5.    Право України № 4, 2008
6.    Вибори та демократія № 1 (15), 2008
7.    Юрист, дайджест
7.    Российский следователь № 6, 7, 8,  2008
8.    Российский судья  № 3, 2008
9.    Государство и право № 3 (март), № 4 (апрель), 2008
10.    Бюлетень Міністерства юстиції України № 4, 2008
11.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України № 4, 2008. спадкування за законодавством України. Коментар. Судова практика.
12.    Вісник Верховного суду України № 4 (92), 2008
13.    Законность № 3, 2008

Автореферати:

1.    Ніколаєнко Т.Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки. Київ – 2008
2.    Снігур В.М. Міграційний режим в Україні. Київ - 2008
3.     Бортняк Ф.В. Форми та методи діяльності державної виконавчої служби. Київ - 2008

Брошури:

1.    Владимир Зеленецкий Диалектика жизни: Поэтический сборник / Лит. Ред. И предисл. Проф. А.Поповского. – Д.: Днепроп. гос. ун-т внутр. дел, 2008. – 40 с.


 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси