Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
ІВПЗ НАПрН України
з 16 грудня 2010 р. по 26 січня 2011 р.

КНИГИ :

1.    Щур Б. В. Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик : Монографія / Б. В. Щур. – Х. : Харків юридичний, 2010. – 320 с.
2.    Органи державної влади України як суб’єкти земельних правовідносин: Монографія / За ред. В. І. Семчика. – К. : УКРПОЛ, 2009. – 248 с.
3.    Савченко А. В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки : комплексне порівняльно-правове дослідження : Монографія / А. В. Савченко. – К. : КНТ, 2007. – 596 с.
4.    Кононенко В. І. Не місце серед живих Факти і роздуми / В. І. Кононенко, А. М. Чирва. – К. : Арт Економі, 2008. – 736 с.

ЗБІРНИК :

1.    Збірник наукових доповідей членів Академії правових наук України (2008 – 2009 роки) / За заг. редакцією Президента Академії правових наук України, академіка НАН України та АПрН України В. Я. Тація. – К. : «АДЕФ – Украина», 2009. – 192 с.

АВТОРЕФЕРАТИ :

1.    Жоган Р. А. Конституційно-правовий статус прокуратури в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Р. А. Жоган ; НАВС. – К., 2010. – 19 с.
2.    Плахотнік О. В. Конституційне право громадян брати участь у всеукраїнських та місцевих референдумах і його забезпечення в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. В. Плахотнік ; НАВС. – К., 2010. – 22 с.
3.    Співак М. В. Правове регулювання адміністративної відповідальності в галузі охорони здоров’я населення : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. В. Співак ; НАВС. – К., 2010. – 16 с.
4.    Іщук І. В. Початковий етап розслідування шахрайств у сфері страхування автотранспортних засобів :  автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / І. В. Іщук ; НАВС. – К., 2010. – 18 с.
5.    Журавська З. В. Віктимологічні засади боротьби зі злочинністю у місцях позбавлення волі : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / З. В. Журавська ; НАВС. – К., 2010. – 18 с.
6.    Попович В. П. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права у кримінальне законодавство України : автореф. дис. … канд. юрид. наук  : 12.00.08 / В. П. Попович ; ЛДУВС. – Л., 2010. – 20 с.
7.    Коваленко Т. С. Дисциплінарна відповідальність адвокатів : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / Т. С. Коваленко ; ААУ. – К., 2010. – 20 с.
8.    Павлусів Н. М. Філософсько-правові погляди західноукраїнських письменників кінця XIX – початку XX ст. : автореф. дис. … канд. філос. наук : 12.00.12 / Н. М. Павлусів ; НАВС. – К., 2010. – 18 с.
9.    Берлач Н. А. Розвиток органічного напряму у сільському господарстві України (адміністративно-правові основи) : автореф. дис. … док. юрид. наук : 12.00.07 / Н. А. Берлач ; НАВС. – К., 2010. – 32 с.

ЖУРНАЛИ :

1.    Вісник прокуратури. – 2010. – № 11, 12.
2.    Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 11.
3.    Наука та наукознавство. – 2010. –  № 3 (69).
4.    Євробюлетень. – 2010. – № 12.
5.    Бюлетень ВАК. – 2010. –  № 12.
6.    Офіційний вісник Президента України. – 2010. – № 31, 32, 33, 34.
7.    Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 1.
8.    Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 12.
9.    Юридична Україна. – 2010. – № 11, 12.
10.    Право України. – 2010. – № 12.
11.    Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 3.

ГАЗЕТИ :

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Судовий Випуск.
5.    Екологія сьогодні.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ :

1.    Перевірка питань призначення покарання, що спричинило ухвалення різних за змістом судових рішень, не є підставою для перегляду судових рішень Верховним Судом України // Судовий Випуск. – 2010. – № 12 (30 грудня). – С. 26.
2.    Заява про перегляд судового рішення на підставі, передбаченій пунктом 1 частини 1 статті 400(12) КПК України, може бути подана тільки після його перегляду в касаційному порядку // Там само. – С. 26.
3.    Свиридов Б. Корупція починається там, де зневажається закон // Юридичний Вісник України. – 2010. – № 3 (15 – 21 січня). –  С. 13.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ :

1.    Причини скасування та зміни апеляційними судами постанов місцевих судів у справах про адміністративну відповідальність за порушення вимог Закону «Про боротьбу з корупцією», у тому числі щодо суддів // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 12. – С. 19 – 31.
2.    Кучинська О., Циганюк Ю. Фактичний склад як підстава виникнення правовідносин щодо цивільного позову в кримінальному процесі України // Юридична Україна. – 2010. – № 12. – С. 106 – 109.
3.    Руднєва О. Принцип верховенства права як загальноцивілізаційний стандарт прав і свобод людини // Юридична Україна. – 2010. – № 11. – С. 32 – 36.
4.    Рощина І. Проблема термінології у кримінальному праві України // Право України. – 2010. – № 12. – С. 213 – 219.
5.    Міжнародна науково-практична конференція «Криміналістика XXI столітття» // Право України. – 2010. – № 12. – С. 306 – 307.
6.    Канцір В. Наукознавча інтерпретація терроризму як системно-соціального явища // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 11. – С. 7 – 9.
7.    Попов Ю. Рішення Європейського суду з прав людини як переконливий прецедент : досвід Англії й України // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 11. – С. 49 – 52.
8.    Задоя К. Юридична природа трансформації злочинної поведінки та правила її кваліфікації // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 11. – С. 109 – 113.
9.    Письменський Є. Зміна невідбутої частини покарання більш м’яким : проблеми тлумачення, практика застосування та вдосконалення кримінального законодавства // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 11. – С. 113 – 117.
10.    Полетило К. Європейська конвенція про судовий захист інформаційних прав і свобод людини // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 11. – С. 181 – 125.
11.    Руденко М., Малахов С. Прокурор як суб’єкт ініціювання відкриття виконавчого провадження : питання теорії і практики // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. –  № 3. – С. 18 –  23.
12.    Литвак О., Кучеренко І. Проблема рейдерства очима кримінолога і цивіліста // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 3. – С. 40 – 45.
13.    Дудоров О., Письменський Є. Звільнення від кримінальної відповідальності і звільнення від покарання та його відбування : порівняльно-правова характеристика // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 3. – С. 46 – 52.
14.    Кальман О., Лизогуб Б. Про викладання кримінології у вищих навчальних закладах України // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 3. – С. 53 – 57.
15.    Скулиш Є., Міняйло Н. Форми та види корупції : проблеми класифікації // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 3. – С. 93 – 100.
16.    Молдабаєв С. Формирование лидерства в правоохранительных органах как фактор накопления человеческого капитала // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 3. – С. 112 – 116.
17.    Лісунов С. Знак для товарів і послуг як предмет злочину, передбаченого ст. 229 Кримінального кодексу України // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 3. – С. 117 – 123.
18.    Боршуляк І. Проблемні питання при здійсненні прокурорського нагляду за додержанням законодавства, спрямованого на боротьбу з корупцією // Вісник прокуратури. – 2010. – №  11. – С. 20 – 25.
19.    Півненко В. Проект нового Кримінального-процесуального кодексу України // Вісник прокуратури. – 2010. – №  11. – С. 34 – 40.
20.    Годуєв О. Прокурорський нагляд – запорука ефективної протидії злочинам, пов’язаним з торгівлею людьми // Вісник прокуратури. – 2010. – №  12. – С. 14 – 17.
21.    Гродецький Ю. Усвідомлення можливості доведення злочину до кінця // Вісник прокуратури. – 2010. – №  12. – С. 74 – 81.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси