Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
    станом на 25 червня 2008

Книги:

1.    Овчаренко О.М. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації: Монографія. – Х.: Право, 2008. – 304 с.
2.    Козлов П.П., Нікітін Ю.В., Стрєлков Л.О. режим виконання кримінальних покарань: Монографія. – К.: КНТ, 2008. – 272 с.
3.    Пилипчук В.Г. Формування теоретико-правових основ забезпечення державної безпеки України (кінець XX – початок XXI століття): Монографія.–К. НКЦ СБУ. – 2008.-256 с.
4.    Антипенко В.Ф. Теории мирового развития и антитеррористическое право. Логика сопрягаемости: Монография. –К., 2007. – 440 с.
5.    Настюк В.Я. Адміністративно–правові режими у сфері національної безпеки та протидії тероризму: Монографія. – К.: НКЦ, 2008. – 245 с.

Газети:

1.    Юридическая практика
2.    Голос України
3.    Урядовий кур’єр
4.    Юридичний вісник України
5.    Зеркало недели
6.    Закон і обов’язок

Збірники:

1.    Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип.. 39.- К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2008. – 760 с. 
2.    Захист прав інтелектуальної власності: законодавче регулювання та правозастосування (узагальнення судової практики) / Автори-упорядники: Г. О. Андрощук, О.П. Орлюк / Верховна Рада України – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 344 с.
3.    Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: Тези доповідей міжнар. науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2007 року / НДІ фінансового права. – К.: ПП «Укртехнопрінт», 2008. – ч. 2. – 88 с.

Журнали:

1.    Юридична Україна №  5, 2008
2.    Вісник  Академії правових наук України № 1 (52), 2008
3.    Наука та наукознавство. Міжнародний науковий журнал  № 1 (59), 2008
4.    Бюлетень ВАК України № 5, 2008
5.    Право України № 5, 2008
6.    Науковий світ  № 4, № 5, № 6,  2008
7.    Підприємство, господарство і право № 4,  №5, 2008
8. Інформаційний бюлетень. Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю.  №  7-9, № 10-12, 2008
9.    Российский судья  № 4, 2008
10. Всник Верховного суду України № 5 (93), 2008
11. Законность  № 4, 2008
12. Уголовное право № 2 (март – апрель), 2008
13. Бюлетень законодавства і юридичної практики України № 5, 2008. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди

Автореферати:

1.    Слубський І.Й. Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Київ – 2008
2.    Перощук З.І. Правові засади доходів і видатків місцевих бюджетів в Україні. Київ - 2008
3.    Сергєєва Д.Б. Зняття інформації з каналів зв’язку: кримінально-процесуальні і криміналістичні засади. Київ – 2008
4.    Черкашина М.К. Юридичні гарантії права природокористування. Харків - 2008
5.    Ковтуненко Л.П. Ситуаційна зумовленість тактики слідчих дій. Харків – 2008
6.    Кузьмичів Л.В. Принципи розкриття злочинів. Київ -2008
7.    Білоусов А.С. Криміналістичний аналіз об’єктів комп’ютерних злочинів. Київ - 2008


 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси