Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 01 січня 2009 по 23 січня 2009 р.

КНИГИ:

1.    Курс советской криминологии: Предупреждение преступности. – М.: Юрид. лит., 1986. – 352 с.
2.    Панов М.М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків: Монографія / наук. ред. д-р юрид. наук,  проф., акад. АПрН України В.І.Борисов. – Х.: Право, 2009. – 184 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наук. праць. Випуск 16 / Ред. кол.: Ю.В.Баулін (голов. ред.) та ін. – Х.: Вид-во «Кроссроуд», 2008. – 304 с.
2.    Конституційні аспекти судової реформи: Матеріали наук.-практ. конф., 26-27 черв. 2008 р. Х.: Право, 2008. – 164 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Грасимчук О.П. Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України. Київ – 2008.
2.    Микитчик А.В. Кримінологічні засади запобігання шахрайству з нерухомістю. Київ – 2008.
3.    Мозоль С.А. Запобігання злочинам проти виборчих прав громадян. Київ – 2008.
4.    Стрелковська Ю.О. Маргінальні групи в структурі організованої злочинності: кримінологічне дослідження. Одеса – 2008.
5.    Хлистова Н.Б. Заохочення суспільно-корисної мотивації: кримінально-правові та кримінологічні аспекти. Київ – 2008.

ЖУРНАЛИ:

1.    Вісник Верховного Суду України. – 2008. - № 12 (100). – 48 с.
2.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2008. - № 12. – 415 с.
3.    Российский судья. - 2008. - №11. – 48 с.
4.    Российский следователь. – 2008. - №22. -40 с.
5.    Науковий світ. – 2009. - №1. -32 с.
6.    Підприємництво, господарство і право. – 2008. - №12. – 180 с.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    VIVAT LEX № 17 (180) від 03.11.2008. Газета Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
4.    Юридичний Вісник України.
5.    Юридическая практика.

СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Кудрявцев В.Л. Назначение уголовного судопроизводства: теоретико-прикладной аспект. (Автор раскрывает объективный характер принципов уголовного судопроизводства и полагает, что они выражают внутренние закономерности формирования всей системы уголовного судопроизводства, отражают правовые и нравственные воззрения современного общества). // Российский судья  №11/2008, стр. 22.
2.    Струкова В.В. Когда заявитель по делам частного обвинения должен приобретать статус потерпевшего: до или после возбуждения уголовного дела? // Российский следователь №22/2008, стр. 4-6.
3.    Смирнов П.К. Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. // Российский следователь №22/2008, стр. 16-20.
4.    Козлов С.С., Мазитов Р.Р.  Критерии эффективности деятельности органов внутренних дел по обеспечению общественной безопасности. // Российский следователь №22/2008, стр. 29-32.
5.    Мехбалыев И.С. Проблемы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве Азербайджанской Республики. // Российский следователь №22/2008, стр. 37-40.
6.    Єремій Ганна. Соціальна обумовленість звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх. // Підприємництво, господарство і право №12/2008, стор. 144-147.
7.    Назимко Єгор. Щодо оптимізації міри покарання, передбаченого в санкції ст. 395 Кримінального кодексу України. // Підприємництво, господарство і право №12/2008, стор. 148-151.
8.    Письменський Євген. Судимість за кримінальним законодавством зарубіжних держав.// Підприємництво, господарство і право №12/2008, стор. 152-155.
9.    Тихонова Олена. Розвиток національного кримінального законодавства зарубіжних держав. // Підприємництво, господарство і право №12/2008, стор. 156-159.
10.    Бодаєвський Віктор. Кваліфікуючі ознаки складу злочину, передбаченого ст. 410 КК України. // Підприємництво, господарство і право №12/2008, стор. 160-164.
11.    Яцун Олександр. Особливості кримінального покарання неповнолітніх за законодавством зарубіжних країн. // Підприємництво, господарство і право №12/2008, стор. 165-169.
12.    Дідівська Галина. Механізм впливу факторів сімейного неблагополуччя на злочинність неповнолітніх: середній і мікрорівні. // Підприємництво, господарство і право №12/2008, стор. 170-173.
13.    Копетюк Микола. Правові аспекти процесуальної самостійності та незалежності слідчого. // Підприємництво, господарство і право №12/2008, стор. 174-177.
14.    Благодир Ангеліна. Класифікація заходів кримінально-процесуального примусу. // Підприємництво, господарство і право №12/2008, стор. 178-181.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.    Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік».// Урядовий кур’єр № 246 від 30.12.2008, стор. 5-12.; Голос Украины    № 250 (4500) от 31.12.2008, стр. 13-19.
2.    «З 1 січня в Україні набирають чинності 15 законів, 4 укази Президента та 25 актів Кабінету Міністрів». // Урядовий кур’єр № 1 (3907) від 09.01.2009.
3.    Закон України  «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України». // Урядовий кур’єр № 3 (3909) від 13.01.2009, стор. 14.; Голос Украины № 6 (4506) от 16.01.2009, стр. 16.
4.    «Громадська рада може багато». Мін’юст разом із громадською радою взявся за реформування кримінально-виконавчої служби. // Юридичний Вісник України  № 3 (707) від 17-23.01.2009, стор. 4.
5.    Європейський суд з прав людини. «Спінов проти України». // Юридичний Вісник України  № 3 (707) від 17-23.01.2009, стор. 12.
6.    «Медленно, но прогресивно». О принятых изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс Украины. // Юридическая практика № 3 (578) от 20.01.2009, стр. 6.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси