Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
ІВПЗ НАПрН України
з 10 лютого 2011 р. по 23 лютого 2011 р.

КНИГИ :

1.    Орлюк О. П. Фінансове право. Академічний курс : підручник /             О. П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.
2.    Савченко Л. А. Правові основи фінансового контролю : навч. посіб. /  Л. А. Савченко. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 504 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Збірник наукових праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності. Випуск 1. – Х. : Харківський Центр вивчення організованої злочинності при НЮА України ім. Я. Мудрого, 2000. – 364 с.
2.    Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Випуск 2. – Х. : Харківський Центр по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні, 2001. – 168 с.
3.    Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Випуск 3. – Харків : Харківський Центр по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні, 2002. – 224 с.
4.    Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Випуск 4. – Харків : Харківський Центр по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні, 2002. – 276 с.
5.    Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Випуск 5. – Харків : Харківський Центр по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні, 2002. – 336 с.
6.    Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Випуск 6. – Харків : Харківський Центр по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні, 2003. – 308 с.

АВТОРЕФЕРАТ:

1.    Батиргареєва В. С. Кримінологічні засади запобігання рецидивній злочинності в Україні : автореф. дис. ... док. юрид. наук : 12.00.08 /      В. С. Батиргареєва ; НЮАУ. – Х., 2010. – 47 с.

ЖУРНАЛИ :

1.    Законность. – 2011. – № 1.
2.    Юридичний вісник. – 2010. – № 4.
3.    Вісник прокуратури. – 2011. – № 1.
4.    Науковий світ. – 2010. – № 12.
5.    Науковий світ. – 2011. - № 1, 2.

ГАЗЕТИ :

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Судовий Випуск.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ :

1.    Боровик А. Прокурорський нагляд за додержанням законів як предмет наукового дослідження // Вісник прокуратури. – 2011. – № 1. – С. 22 – 28.
2.    Вигівська Л. Щодо загальних засад прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство // Там само. – С. 29 – 34.
3.    Овчаренко А. Реформування прокуратури як складової правоохоронної системи держави // Там само. – С. 62 – 67.
4.    Демидова Л. Розкрадання чужого майна : до проблеми розмежування злочинів та адміністративних деліктів // Там само. – С. 85 – 91.
5.    Карпенко М. Кримінальна відповідальність за наявності кваліфікуючих ознак складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 406 КК // Там само. – С. 92 – 99.
6.    Никифоров С. Отмена постановления о возбуждении уголовного дела // Законность. – 2011. – № 1. – С. 40 – 41.
7.    Арзиани С. Надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования // Там же. – С. 42 – 43.
8.    Жук М. Ответственность иностранных должностных лиц и системное единство институтов уголовного права // Там же. – С. 44 – 46.
9.    Барабаш А. Начало исчисления срока задержания по подозрению в совершении преступления // Там же. – С. 47 – 48.
10.    Седых Л. Преступления с применением гипноза // Там же. – С. 49 – 51.
11.    Воробьева Т. Судимость как неотъемлемый признак рецидива // Там же. – С. 52 – 55.

СТАТТІ У ГАЗЕТІ :

1.    Про кваліфікацію проступку як порушення присяги судді // Судовий Випуск. – 2011. – № 1 (27 січня). – С. 23 – 25.
2.    Чи є шанси подолати корупцію? // Юр. Вісн. України. – 2011. – № 8 (19 – 25 лютого). – С. 6 – 7.
3.    Неповнолітні крадії. У чому причини зростання дитячої злочинності? // Там само. – С. 12 – 13.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси